waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 december 2003
Baggeren is een vieze klus
KLUNDERT - Ze staan nergens van te kijken, de baggeraars die tot half maart ongeveer 90.000 kuub modder uit de Moerdijkse watergangen halen. Maandag haalden ze in Klundert een bootje uit de bagger. Discussie ontstaat pas als ze een paling ontdekken.
lees verder...
 23 december 2003
'Nut van baggeren groter dan schade'
ARNHEM - De baggeroperatie van de watergangen van Arnhem - Zuid zal altijd wat schade met zich mee brengen, maar die schade valt in het niet bij het nut.
lees verder...
 23 december 2003
Grote baggeroperatie Arnhem Zuid
ARNNHEM - Arnhem Zuid staat aan de vooravond van de grootste baggeroperatie uit de geschiedenis. De operatie zorgt voor betere doorstroming van alle watergangen en nieuwe natuur.
lees verder...
 23 december 2003
Vaarroutes Waddenzee blijven
LEEUWARDEN/DEN HAAG (ANP) - De bestaande vaarroutes in de Waddenzee, de Zeelandse en Zuid-Hollandse wateren blijven gehandhaafd. Dat heeft Rijkswaterstaat maandag medegedeeld. Rijkswaterstaat wilde in 2004 40 procent van de vaarwegmarkeringen (boeien) wegens bezuinigingen verwijderen. Het plan kende veel tegenstanders, omdat door het opheffen van vaarroutes de veiligheid op vooral de Waddenzee in gevaar zou komen.
lees verder...
 22 december 2003
Achterstand baggerwerk binnen tien jaar ingelopen
Binnen tien jaar hebben vrijwel alle gemeenten in het gebeid van Waterschap Vallei & Eem het achterstallig baggeronderhoud uitgevoerd. In de gemeenten Amersfoort, Ede, Leusden, Nijkerk en Wageningen zal dat zelfs voor 2007 het geval zijn. Deze gemeenten hebben subsidie van de rijksoverheid voor hun baggerplannen gekregen. Bunschoten en Veenendaal staan op de wachtlijst voor subsidie. Dat staat in de voortgangsrapportage, waarvan Dijkgraaf en Heemraden, het dagelijks bestuur van het waterschap, kennis hebben genomen. Het waterschapsbestuur is tevreden over de samenwerking met de gemeenten op dit gebied.
lees verder...
 18 december 2003
Boskalis slachtoffer protectionisme VS
Bean was door branchegenoot Norfolk Dredging beticht van oneerlijke concurrentie. De rechtszaak in North Carolina heeft Bean verloren.
lees verder...
 17 december 2003
Provincie Zuid-Holland krijgt omvangrijke slib- en grondbank

Rotterdam - De voormalige baggerspecie Loswal De Bonnen van de gemeente Rotterdam in de Buiten Nieuwlandse Polder West in Hoek van Holland wordt per 1 januari 2004 ingericht voor de be- en verwerking van baggerspecie en grond. Dura Vermeer Infrastructuur en Dura Vermeer Milieu, onderdeel van bouw- en infraconcern Dura Vermeer, starten op de circa 20 hectare grote oude loswal de Slib- en Grondbank Waterweg. De Slib- en Grondbank Waterweg wordt één van de omvangrijkste inrichtingen in de provincie Zuid-Holland. Het depot vormt een aanvulling op het schaarse aanbod van huidige locaties, die baggerspecie en hergebruiksgrond ontvangen.

lees verder...
 16 december 2003
Haven Wilsum in verval door enorme verzanding
WILSUM - De Wilsumer haven is sterk in verval. Niet alleen is de haven in de loop der jaren te ondiep geworden, maar ook de beschoeiing verkeert in slechte staat.
lees verder...
 16 december 2003
Zoelen lijkt snel van stank verlost
ZOELEN/TIEL - Zoelen en omgeving zijn snel van alle stank verlost. Het composteringsbedrijf op Kellen is aangepast, de zuiveringsinstallatie volgt en de slibstort lijkt van de baan.
lees verder...
 12 december 2003
Nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen
Dr. Sybe Schaap (57) uit Emmeloord is de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse waterschappen. De ledenvergadering van de Unie bekrachtigde vandaag unaniem zijn benoeming.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink