waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 11 december 2003
Tientallen ontslagen bij Imtech
VLISSINGEN - 11 december 2003 - Bij Imtech Marine & Offshore in Vlissingen vallen twintig tot dertig gedwongen ontslagen. Het bedrijf, dat vooral werk verricht voor de Koninklijke Schelde Groep, heeft te maken met een teruglopende markt. De bonden verzetten zich tegen de gedwongen ontslagen. Bij Imtech in Vlissingen werken honderd mensen.
lees verder...
 10 december 2003
Baggerdepot bij Zelzate blijft groeien
ZELZATE - De Vlaamse regering wil het storten van baggerspecie in de toekomst tot een minimum beperken. Dat staat in het Ontwerp Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie dat tot 2 januari ter inzage ligt. Voortaan kan alleen nog niet-herbruikbare en onverwerkbare specie gestort worden. In de Vlaamse Kanaalzone kan dat alleen nog in het immense baggerdepot van Callemansputte op de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen bij Zelzate.
lees verder...
 10 december 2003
Gemiste baggersubsidie heeft toch een luchtje
URK - Aan de door de gemeente gemiste baggersubsidie van 362.000 euro blijkt toch een vreemd luchtje te zitten. Wethouder Johannes Koffeman benadrukte vorige week dat het mislopen van het geld geen blunder was. Maar ten tijde van de aanbesteding, in september 2002, lag er al enkele maanden een plan van het rijk klaar.
lees verder...
 8 december 2003
'Subbied-regeling subiet ingevuld!'
De Subbied-regeling is subiet ingevuld! De Subbied regeling subsidieert 33% van de kosten die gemeenten en waterschappen maken bij het uitvoeren van baggerwerken in bebouwd gebied. We weten nu al dat de komende 4 jaar 6 miljoen kubieke meter specie vrijkomt
lees verder...
 8 december 2003
Waterschap en gemeente van start met baggerwerk in IJsselstein

Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenIn week 50 start De Stichtse Rijnlanden met het uitbaggeren van diverse watergangen in het bebouwd gebied van IJsselstein. Het baggeren is een gezamenlijk project van de gemeente IJsselstein en het waterschap. Het waterschap coördineert de werkzaamheden aangezien het merendeel van de watergangen in beheer is bij het waterschap. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf A. de Heer B.V. uit Polsbroek. Dosco Milieu-advies uit Zwaag begeleidt de uitvoering. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie maanden in beslag nemen.

lees verder...
 5 december 2003
Slimme stofzuiger bestrijdt vervuiling
De baggerbedrijven zetten hun mensen zestien uur per dag in om het werk voor Kerstmis te klaren.De vervuiling die ontstond na de brand bij de bandenfabriek Vredestein in augustus, wordt weggehaald met een speciale milieugrijper.
Met het blussen van de brand bij de bandenfabriek Vredestein, zijn met de grote hoeveelheden bluswater zwaar verontreinigende stoffen als benzothiazole en zware metalen zoals zink in het zogenoemde derde pand van het Twentekanaal terechtgekomen, het deel van het Twentekanaal tussen Hengelo en Enschede.
lees verder...
 5 december 2003
Werk aan de waterlopen
ROOSENDAAL - Een kraan baggert het Kletterwater bij de Antwerpseweg leeg. Eens in de zes jaar voert waterschap Het Scheldekwartier deze werkzaamheden uit met als doel de waterloop weer op de juiste diepte te brengen.
lees verder...
 3 december 2003
Gemeente doet uiterste inspanning voor baggergeld
URK - De gemeente Urk gaat desnoods door tot aan de Raad van State om alsnog een subsidie van 362.000 euro voor het baggeren van de havens veilig te stellen. Begin dit jaar bleek Urk zeven dagen te vroeg te zijn geweest met het aanbesteden van het werk. Een forse rijksbijdrage in de kosten werd daarom geweigerd.
lees verder...
 2 december 2003
Baggertransporten door Leusden
LEUSDEN - De komende vier jaar zullen er honderden vrachtwagens met bagger door Leusden denderen. Het waterschap Vallei & Eem begint aan een grote inhaalslag om allewaterpartijen uit te baggeren.
lees verder...
 2 december 2003
Gemeente wil toch geen gaten Loosdrechtse Plassen
De gemeente Wijdemeren wil het project om de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen te verbeteren niet meer. De provincie vindt dat treurig en laat weten dat het laatste woord er nog niet over is gesproken.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink