waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 december 2003
Bagger van Waterschap Rivierenland wordt gestort in de Kaliwaal
Vanaf 2 december 2003 wordt de eerste bagger in de Kaliwaal gestort. Het betreft onder meer een partij van in totaal ongeveer 5.000 m³, die door Waterschap Rivierenland uit een aantal sloten in de omgeving van Tiel is gebaggerd. Het verwijderen van deze bagger is nodig om een goede en snelle doorstroming van water te garanderen. Daarnaast is een diepere watergang ook gunstig voor de natuur; dieper water is minder onderhevig aan temperatuurswisselingen waardoor de natuur zich beter kan ontwikkelen.
lees verder...
 1 december 2003
Bagger van Waterschap Rivierenland wordt gestort in de Kaliwaal
Vanaf 2 december 2003 wordt de eerste bagger in de Kaliwaal gestort. Het betreft onder meer een partij van in totaal ongeveer 5.000 m3, die door Waterschap Rivierenland uit een aantal sloten in de omgeving van Tiel is gebaggerd. Het verwijderen van deze bagger is nodig om een goede en snelle doorstroming van water te garanderen. Daarnaast is een diepere watergang ook gunstig voor de natuur; dieper water is minder onderhevig aan temperatuurswisselingen waardoor de natuur zich beter kan ontwikkelen.
lees verder...
 1 december 2003
Baggeren van sloten en vijvers in de bebouwde kom van Leusden

Het waterschap Vallei & Eem is voornemens diverse sloten en vijvers binnen de wijken De Wetering, Alandsbeek en Rozendaal in Leusden te baggeren. De uitvoering van het baggerwerk zal plaatsvinden tot het voorjaar van 2004. Door de sloten en vijvers te baggeren, wordt de oorspronkelijke diepte hersteld en kan het water bij hevige regenval beter worden afgevoerd. De sliblaag op de bodem zorgt er bij hoge temperaturen in de zomer soms voor dat het water in sloten en vijvers zuurstofloos wordt. Hierdoor kan het water gaan stinken en kunnen waterplanten en vissen dood gaan. Door de sliblaag te verwijderen, verbetert de kwaliteit van het water in de sloten en vijvers.

lees verder...
 1 december 2003
Waterplan Ridderkerk: samen werken aan goed water in de gehele gemeente
Ridderkerk - In Ridderkerk is maandag een officieel begin gemaakt met de volgende belangrijke stap in de richting van goed water in sloten en singels in de gehele gemeente. Vertegenwoordigers van de gemeente, de Natuurvereniging Ridderkerk, Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en Waterschap IJsselmonde plaatsten hun handtekening onder het plan van aanpak dat uiteindelijk moet leiden tot een Waterplan Ridderkerk. Nieuw daarin is, dat de maatregelen zich niet beperken tot de bebouwde omgeving (stedelijk water), maar zich uitstrekken tot het gehele grondgebied van de gemeente.
lees verder...
 28 november 2003
Munitie ruimen met rotorzeef
Aannemer De Klerk uit Werkendam ruimt in opdracht van baggerbedrijf De Boer in Sliedrecht munitie uit de Amstel in Uithoorn. Dit gebeurt met een geheel nieuwe techniek. Een rotorzeef die normaal wordt gebruikt voor het schoonmaken van klinkers in de wegenbouw, scheidt grove materialen van het zand.
lees verder...
 28 november 2003
Themadag Baggernet “Optimaal Depotbeheer
Op donderdag 13 november 2003 vond in Beneden-Leeuwen een themadag van Baggernet plaats met als titel “Optimaal Depotbeheer”. In een vijftal voordrachten is het onderwerp belicht vanuit het beleid, de techniek en de ecologie. ’s Middags kon vervolgens een excursie worden gemaakt naar het nabij gelegen baggerdepot de Kaliwaal.
lees verder...
 27 november 2003
Video : Baggeren naar bommen in de Amstel 2
Op vrijdag 21 november 2003 is op het Nieuws van tv Noord-Holland een item aan de orde geweest over het "munitie" baggeren van de Amstel. Dit item is nog online te bekijken op RTV*NOORD*HOLLAND
 24 november 2003
Waterschap Noorderzijlvest geeft startsein voor intensieve baggercampagne
Met het naar boven halen van een 'emmer' baggerspecie uit het Pieterbuurstermaar geeft dijkgraaf ir. H. van 't Land van het waterschap Noorderzijlvest maandag 24 november 2003 om 14.00 uur het officiële startsein voor een intensieve meerjarige baggercampagne. Diverse watergangen worden de komende jaren ontdaan van baggerspecie om een ongestoorde waterafvoer weer voor langere termijn te kunnen waarborgen.
lees verder...
 21 november 2003
Provincie dwingt werf
RAAMSDONKSVEER - De provincie Noord-Brabant draagt de scheepswerf Ruijtenberg in Raamsdonksveer op een deel van haar terrein te ‘saneren’ en zelf een bodemonderzoek te verrichten.
lees verder...
 21 november 2003
Rijk geeft geld voor schoonmaken Goese vijvers (SUBBIED)
GOES - Goes kan volgend jaar beginnen met het schoonmaken van de vijvers die stankoverlast veroorzaken. De gemeente heeft een rijkssubsidie ontvangen van ruim 1,1 miljoen euro voor de uitvoering van haar baggerplan. Met de eigen bijdrage en die van het waterschap is er voldoende geld om aan de slag te gaan.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink