waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 4 november 2003
Afspraken over baggerdepot Vathorst nog niet getekend
AMERSFOORT - De ondertekening van twee overeenkomsten aangaande de komst van een baggerdepot bij de wijk Vathorst in Amersfoort is deze week niet doorgegaan.
lees verder...
 3 november 2003
Baggeren Heiligenberger beek en Woudenbergse Grift

De Heiligenbergerbeek is één van de belangrijke afwateringswatergangen voor het gebied tussen Woudenberg en Amersfoort. Het te baggeren traject betreft de beek tussen de instroom van de Nieuwe Wetering ten zuiden van Woudenberg en de stuw Dorrestein in Amersfoort. De baggerwerkzaamheden starten begin december en zijn naar verwachting eind 2004 klaar. Het zand ligt een jaar in het depot om af te wateren. In het najaar van 2005 wordt het zand afgevoerd. Het tijdelijke depot wordt in het voorjaar van 2006 weer opgeruimd. Als het werk klaar is, hoeven beide wateren de komende tien tot vijftien jaar niet meer te worden gebaggerd.

lees verder...
 3 november 2003
Graafmachine hapt in gifbult
ENSCHEDE - Met een graafmachine die geparkeerd stond op een schip, is de afgelopen dagen, ter hoogte van het bedrijfsterrein van Vredestein in Enschede, ongeveer 350 kuub zwaar verontreinigd slib van de bodem van het Twentekanaal gegraven.
lees verder...
 3 november 2003
Raad maandagavond bijeen over bagger
AMERSFOORT- De gemeenteraad van Amersfoort komt maandagavond bijeen voor een extra vergadering. Aan de orde komen de verwikkelingen rond de stortplaats voor bagger bij de nieuwbouwwijk Vathorst.
lees verder...
 3 november 2003
Rivierverruiming dreigende ecologische misser
NIJMEGEN (ANP) - De waterbeheersingsmaatregelen die worden voorgesteld in de nota Ruimte voor de Rivier dreigen een ecologische misser te worden. Als de plannen zoals ze nu bij de overheid op tafel liggen doorgaan, is de kans groot dat ecologen over dertig jaar net zo negatief denken over Ruimte voor de Rivier als ze nu doen over de Deltawerken.
lees verder...
 31 oktober 2003
'Deltawerken belemmeren afvoer'
NIJMEGEN - De Deltawerken langs de Zeeuwse kust moeten een hoofdrol gaan spelen bij de afvoer van hoogwater uit de rivieren, zo betoogt prof. dr. Piet Nienhuis. De 'rivierprof' gaat nu met pensioen.
lees verder...
 31 oktober 2003
Aanleg stort niet per se door Smink
AMERSFOORT - Het is onduidelijk of Europese aanbesteding nodig is voor de aanleg van een baggerstort bij de Amersfoortse wijk Vathorst. De ondertekening van afspraken is daarom deze week afgelast.
lees verder...
 31 oktober 2003
Afgraven bult bij Vredestein begint
ENSCHEDE - De aannemerscombinatie Dosco/Piel uit Hoorn/Rouveen begint zaterdag met het afgraven van de bult vervuild slib, die ter hoogte van bandenfabriek Vredestein in het Twentekanaal ligt.
lees verder...
 31 oktober 2003
Kansen voor baggerdepot stijgen weer
MAASLAND - De kans op de aanleg van een baggerdepot in de Foppenpolder, is gestegen. Het Maaslandse college van B en W houdt weliswaar vast aan een eerste opslagmogelijkheid in de Bonnepolder, maar wijst de Foppenpolder niet definitief af.
lees verder...
 31 oktober 2003
Oude Rijn in 2004 uitgebaggerd
WOERDEN - De Oude Rijn tussen Woerden en Harmelen wordt volgend jaar uitgebaggerd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink