waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 22 oktober 2003
Groningen hoogt afgegraven wierden op
Groningen - De provincie Groningen gaat de duizenden jaren oude wierden die de afgelopen decennia onder meer door boeren zijn afgegraven, herstellen. Dat heeft de Groningse gedeputeerde H. Bleker bekendgemaakt. De wierden (terpen) zijn woonheuvels waar soms 2000 jaar op werd gewoond, gebouwd, begraven en geploegd.
lees verder...
 22 oktober 2003
Ook Maassluis keert zich tegen komst baggerdepot
MAASLAND - Het gemeentebestuur van Maasland heeft onverwacht steun van de gemeente Maassluis gekregen in zijn strijd tegen het door het Hoogheemraadschap van Delfland gewenste baggerdepot langs de Boonervliet in de Foppenpolder.
lees verder...
 22 oktober 2003
Over twee jaar sanering gifgrond Aldlân-Oost
De bodem- en grondwatervervuiling in de Leeuwarder wijk Aldlân-Oost wordt in 2005 aangepakt. Dat hebben burgemeester en wethouders gisteren besloten. Voor €575.000 zullen zes vervuilde tuinen, drie stukken plantsoen en de bodem van een vijver worden ontgraven. Ook zal het hier en daar sterk vervuilde grondwater zodanig worden bemalen, dat de vervuiling zich niet verspreidt.
lees verder...
 21 oktober 2003
Arnhem-Zuid krijgt schone sloten
Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem gaan beginnen met het baggeren van de watergangen in Arnhem-Zuid. Het baggerwerk zal in fasen worden uitgevoerd en naar verwachting zo’n 4 winterseizoenen duren. Het baggeren maakt onderdeel uit van het Waterplan Arnhem. Dit grootschalige baggerproject start begin november in de wijk Vredenburg.
lees verder...
 21 oktober 2003
Twentekanaal op z’n vroegst over drie maanden weer open
ENSCHEDE - In het meest gunstige geval gaat het afgesloten deel van het Twentekanaal tussen Enschede en Hengelo over drie maanden weer open voor de scheepvaart. Tot die verwachting komt Rijkswaterstaat aan de vooravond van de sanering van de vervuiling die bij de grote brand bij bandenfabriek Vredestein, eind augustus, met het bluswater in het bewuste kanaaldeel stroomde.
lees verder...
 21 oktober 2003
‘Geen afspraak over schadevergoeding’
AMERSFOORT -De Amersfoortse gemeenteraad stelde onlangs een bestemmingsplan vast dat een baggerstort bij de wijk Vathorst mogelijk maakt. Maar de zoektocht naar een alternatief gaat door. Bij exploitant Smink wordt alles met argusogen gevolgd. Komt het depot er niet, dat dient Smink een schadeclaim in. ,,Want we hebben fors geïnvesteerd.’’
lees verder...
 20 oktober 2003
Vuil slib wordt opgezogen
ENSCHEDE - Medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf beginnen medio deze week met wegzuigen van vervuild slib van de bodem van het Twentekanaal tussen Enschede en Hengelo.
lees verder...
 16 oktober 2003
Bodembeleid kost branche kapitaal
De kwaliteit van de uitvoering van het bodembeheer moet omhoog om fouten en fraude te voorkomen. Dat gaat de branche minstens 10,5 miljoen euro kosten. Volgens het ministerie van VROM levert dat bouwers uiteindelijk geld op, omdat zij besparen op de herstelkosten als het ergens misgaat.
lees verder...
 14 oktober 2003
Baggeren Lunetten in voorjaar
UTRECHT - De aanleg van een baggerdepot in de zogenoemde ‘sporendriehoek’ achter station Lunetten begint volgende maand. Het plan is dat in het voorjaar wordt begonnen met het baggeren van de waterwegen in de wijk.
lees verder...
 14 oktober 2003
Onvoldoende geld voor baggeren in Hof
GOOR - Het college van B en W wil de inwoners niet extra laten betalen voor het uitbaggeren van alle vijvers en watergangen. Het rioolrecht zou de komende tien jaar steeds met drie euro omhoog moeten, als de gemeente de benodigde 524.727 euro zelf zou moeten ophoesten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink