waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 25 juni 2007
Simpele en goedkope oplossing erfafspoeling
Water dat na regen van het erf spoelt is door boeren simpel te zuiveren. De milieuwinst hierbij is relatief hoog en de kosten voor de boer verrassend laag. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van LTO-Raalte, het Waterschap Groot Salland en de gemeente Raalte.
lees verder...
 25 juni 2007
Slib Boterdiep en Winsumerdiep toegepast bij herstel wierde Valcum
BOTERDIEP/WINSUMERDIEP - Waterschap Noorderzijlvest gaat in 2007 ľ 2008 het Boterdiep en het Winsumerdiep baggeren, noodzakelijk om de afvoercapaciteit en voldoende vaardiepte te kunnen waarborgen. Bij het baggeren van deze beide watergangen komt ca. 230.000m3 licht verontreinigde baggerspecie vrij. Dit slib zal uiteindelijk worden gebruikt voor herstel van de wierde Valcum.
lees verder...
 25 juni 2007
Zwolse grachten raken zo'n70 miljoen liter slib kwijt
ZWOLLE - De gasfabriek aan de Achtergracht drukt een halve eeuw na de sloop een onzichtbaar maar zwaar stempel op de Zwolse grachtengordel. Zo is het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de waterbodem tot vierhonderd keer zo hoog als toegestaan. Reden voor het waterschap, de provincie en de gemeente om de Zwolse wateren grondig te saneren. De aftrap was gisteravond in het stadhuis, waar buurtbewoners en betrokkenen over het project werden geïnformeerd.
lees verder...
 21 juni 2007
Tweede Kamer: kosten maatregelen KRW onacceptabel hoog
Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt 7,3 miljard euro te veel geld voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Het kabinet denkt dar bedrag nodig te hebben om aan de Europese regels te kunnen voldoen. De  Kamer vraagt zich af of Nederland er niet beter aan doet om eerst de watervervuiling in het buitenland aan te pakken, aangezien de grote rivieren vanuit het buitenland het Nederlandse oppervlaktewater vervuilen.
lees verder...
 20 juni 2007
Schoonmaken grachten Sneek gestart
SNEEK - De sanering van de waterbodems in Sneek is vandaag gestart. Als eerste worden de Zwette, de Franekervaart en de Woudvaart aangepakt. Later dit jaar komt ook de Geeuw, Grootzand, Kleinzand en Prins Hendrikkade aan de beurt.
lees verder...
 18 juni 2007
Sanering van door Umicore vervuilde Kempense beek start
OLEN/GEEL (BELGI╦) - In de Kempense gemeenten Olen en Geel begint deze maand de daadwerkelijke sanering van de Bankloop, een door koper- en kobaltproducent Umicore (nu Cumerio) historisch vervuilde beek. Bodemonderzoek wees uit dat er radioactieve stoffen en non-ferro metalen zitten in het bodemslib en de oevers tot vijf meter rond de beek. Begin mei startte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) al met voorbereidingen op het terrein.
lees verder...
 15 juni 2007
Ontwerp uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie: openbaar onderzoek gestart
BRUSSEL - Vanaf 15 juni 2007 tot en met 14 augustus 2007 is het ontwerp uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie in openbaar onderzoek. Dat betekent dat gedurende deze periode iedereen die zich als sector betrokken voelt zijn of haar opmerkingen kan geven op het ontwerpplan, hetzij per brief aan de OVAM of via mail (baggerplan@ovam.be). Op basis van de opmerkingen beslist de Vlaamse Regering finaal over het ontwerpplan.
lees verder...
 13 juni 2007
Baggeren moet watersnood voorkomen
ENSCHEDE - Gemeenten hebben jarenlang weinig aandacht besteed aan het uitbaggeren van waterbodems zoals beken en vijvers binnen de bebouwde kom. Maar de hevige regenval van het voorbije weekeinde heeft de noodzaak daarvan nog weer eens aangetoond.
lees verder...
 10 juni 2007
Regelgeving bodemkwaliteit eenvoudiger
AMSTERDAM - De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit omvat algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.
lees verder...
 8 juni 2007
Geotubes bij het baggeren in Kamerik
KAMERIK - Woerden gaat het bagger- en herstelwerk langs de Wetering in Kamerik anders aanpakken. Maar het is nog onduidelijk of de gemeente helemaal afziet van het opslaan van bagger in speciale buizen in het water, de geotubes. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wacht tot Woerden een beslissing neemt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink