waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 14 oktober 2003
’t Speelwoud bijna ontdaan van slib
WILNIS - Nog even en park ‘t Speelwoud in Wilnis is ontdaan van een dikke laag slib.
lees verder...
 11 oktober 2003
Boosheid over geluidswal in Drachten
Drachten – Bewoners van de Wilgebol, Braambos, Hulstbos, Lijsterbeswal en Elzewal – verenigd in de buurtvereniging ’t Hout - in Drachten stappen naar de rechter. Ze vinden dat de gemeente Smallingerland zich niet aan de afspraken houdt bij de aanleg van een geluidswal. De buurtvereniging weigert de toegezegde bijdrage van 23.000 euro te betalen.
lees verder...
 10 oktober 2003
Tóch baggerwerk in 't Wijchens Ven
ALVERNA - De gemeente Wijchen trekt volgend jaar 300.000 euro uit voor het uitbaggeren van het Wijchens Ven.
lees verder...
 9 oktober 2003
Herstel vaarverbinding Erica – Ter Apel
De stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën heeft haar voorkeur uitgespro­ken: voor het herstel van de vaarverbinding Erica – Ter Apel kiest zij het Oranjedorptracé. Op basis van de tracéstudie, die in opdracht van de stuur­groep is uitgevoerd, kon worden gekozen uit twee tracés; het Oranjedorp- en het Zwartemeertracé. Met het herstel van de vaarverbinding Erica – Ter Apel wordt een belangrijke ontbrekende schakel in het recreatietoervaartnet gerea­liseerd. Hierdoor ontstaat tevens een structurele toename in de werkgelegen­heid binnen de regio met naar verwachting circa 250 arbeids­plaatsen.
lees verder...
 7 oktober 2003
Alle vijvers helder, diep en vol vis
Alle gemeentelijke vijvers in de stad worden de komende vier jaar uitgebaggerd. Eind 2007 zijn tientallen waterpartijen weer helder, hebben ze de juiste diepte én een optimaal klimaat voor vissen en ander waterleven. Gemeente, waterschap en Rijk steken samen ruim 2,7 miljoen euro in de grote schoonmaak.
lees verder...
 7 oktober 2003
Singels en vijvers uitgebaggerd
VELP - Vijvers en singels in Nieuw Velp - Zuid worden vanaf half oktober uitgebaggerd. Dat is nodig om te zorgen voor een goede opvang en doorvoer van het regenwater. Op de bodem ligt een dikke sliblaag.
lees verder...
 6 oktober 2003
Hengelo dreigt Rijkswaterstaat met schadeclaim
HENGELO (ANP) - De gemeente Hengelo dreigt Rijkswaterstaat met een schadeclaim als de waterbeheerder het Twentekanaal tussen Delden (sluis Wiene) en Hengelo afsluit. Rijkswaterstaat is van plan dit gedeelte hermetisch af te sluiten als het water in het Twentekanaal tussen Hengelo en Enschede blijft stijgen.
lees verder...
 3 oktober 2003
Gemengd gevoel Koegorscomité
SPUI - De Stichting 'Houdt Koegorspolder Leefbaar' kijkt met gemengde gevoelens naar de jongste ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg van een slibdepot in die polder.
lees verder...
 3 oktober 2003
Vredestein wil niet opdraaien voor oud gif
ENSCHEDE - Bandenproducent Vredestein is bang dat Rijkswaterstaat het bedrijf wil laten opdraaien voor een hoop oud vuil in het Twentekanaal, dat niets met de brand te maken heeft. Rijkswaterstaat ontkent. Maar het wantrouwen groeit. Net als de boosheid over de trage sanering.
lees verder...
 2 oktober 2003
Baggerplan voor de Hof van Twente
GOOR - Voor het uitbaggeren van vijvers en watergangen in de Hof van Twente is de komende tien jaar een bedrag van 524,727 euro nodig. Dit blijkt uit het zogenoemde ‘Baggerplan’ dat B en W gisteravond tijdens de vergadering van de raadscommissie Fysiek hebben gepresenteerd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink