waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 oktober 2003
Meer geld Rijk voor depot Koegorspolder
DEN HAAG - Voor de aanleg van een grootschalig baggerdepot in de Koegorspolder bij Terneuzen komt acht miljoen euro extra beschikbaar. Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat wil met dit financiële gebaar de tegenstribbelende gemeente Terneuzen over de streep trekken voor de bouw van het depot.
lees verder...
 30 september 2003
'Landtong haven snel bebouwen'
NIJMEGEN - Recreëren, wonen en werken aan de Waal, met aan weerskanten zicht op het water. De Nijmeegse aannemers, verenigd in het Cultuurfonds NVOB, willen haast maken met de ontwikkeling van de landtong ten noorden van de Waalhaven. "Niet 25 jaar wachten op de realisering van het gemeentelijk plan Koers West."
lees verder...
 30 september 2003
Baggeren Helperdiep te Groningen gestaakt
Tijdens baggerwerkzaamheden in het oostelijk deel van het Helperdiep zijn enkele handgranaten en munitie aangetroffen. In verband daarmee is het baggeren - dat deze maand begon in het kader van de Slibsanering Stadswateren - voor onbepaalde tijd stilgelegd. Het baggermaterieel wordt ontmanteld en afgevoerd.
lees verder...
 30 september 2003
Gemeente wil alsnog baggersubisie
UTRECHT - De gemeente Urk heeft bij het rijk een bezwaar ingediend tegen de weigering om een subsidie van 362.000 euro toe te kennen voor het baggerwerk in de Urker haven. Er bestaat een regeling die bepaalt dat er rijkssteun voorhanden is voor baggerprojecten in binnenwater. Om in aanmerking te komen had de gunning na 1 oktober 2002 plaats moeten vinden.
lees verder...
 30 september 2003
Purmerend gaat te ver met bagger
PURMEREND-De Stichting Baanstee-Noord Nee wil niet dat het nieuwe Purmerendse bedrijventerrein groter wordt dan is aangegeven door de provincie Noord-Holland. Volgens voorzitter Rikki Kolkman is de kans daarop levensgroot, omdat de gemeente van plan is een baggerdepot aan te leggen buiten het aangewezen gebied.
lees verder...
 30 september 2003
Waterschap heeft teveel slib
TERNEUZEN - Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen zit behoorlijk omhoog met een hoeveelheid van bijna elfduizend kubieke meter vervuild slib uit de kleine watergangen die niet geborgen kan worden.
lees verder...
 29 september 2003
Mastwijk wantrouwt nieuwe baggerstort
MONTFOORT - De omwonenden van de vroegere vuilstortplaats op Mastwijk in Montfoort gaan niet zonder meer akkoord met een baggerdepot dat NV Afvalzorg daar wil aanleggen als ondergrond voor een landgoed.
lees verder...
 27 september 2003
Kanaal als aorta en smeerpijp
Het wordt wel de aorta van Gent genoemd, maar ook de smeerpijp van Oost-Vlaanderen. Vis? Nauwelijks. En waart er één rond, dan geeft hij misschien net geen licht. Op de bodem ligt, op het Nederlandse deel, ruim 400.000 kubieke meter zwaar verontreinigd slib. Het heeft hier en daar de status van chemisch afval en mag alleen worden opgebaggerd door baggerschepen met maanmannetjes als bemanning (de mannen in de witte pakken). Kortom, het Kanaal Gent-Terneuzen zou uit milieuoogpunt beter kunnen worden gedempt, maar is voor de economie van het begin (Gent) tot het einde (Terneuzen) absoluut onmisbaar.
lees verder...
 26 september 2003
Onderzoek naar stroming, slib, vis en filters
WINTERSWIJK - De doorstroming van het water, de bodem, de visstand en filters: het onderzoek naar het ondoorzichtige water van het strandbad in Winterswijk wordt op deze vier onderdelen geconcentreerd. "En we willen weten hoe de hydrologische situatie precies is.".
lees verder...
 26 september 2003
Twentekanaal nog wekenlang afgesloten
ENSCHEDE - Het Twentekanaal blijft zeker nog zes tot acht weken afgesloten voor de scheepvaart. Dat heeft Rijkswaterstaat donderdag bekendgemaakt. Sinds 22 augustus is de sluis bij Hengelo gesloten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink