waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact





2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 25 september 2003
Het vuil en de schoonmaak
Bepalen hoe sterk het Twentekanaal is vervuild door de brand bij Vredestein en welke maatregelen genomen moeten worden is complex. Vredestein wil de vervuiling isoleren, de functie van het kanaal herstellen en een hoop vervuild zand bij het bedrijf weghalen evenals het door de brand vervuilde slib verderop.
lees verder...
 25 september 2003
‘Honderd man moet schepen uit Twentekanaal trekken’
ENSCHEDE - Een staaltje van oerkracht om twee binnenvaartschepen en drie sleepboten zonder motor uit het vervuilde deel van het Twentekanaal te slepen. Belangenvereniging Koninklijke Schuttevaer voor de binnenvaart heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat verzocht honderd sterke mannen in te zetten voor deze klus. De vijf vaartuigen liggen al een maand voor anker voor de sluis bij Hengelo, omdat het Twentekanaal tussen Enschede en Hengelo zwaar is vergiftigd door de brand bij bandenfabrikant Vredestein.
lees verder...
 24 september 2003
Uitstel baggerwerk irriteert Gent
GENT - Het stadsbestuur en het havenbedrijf van Gent hebben verontrust gereageerd op het besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om pas in de periode 2007-2010 geld beschikbaar te stellen voor baggerwerken op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Op verzoek van havenschepen D. Termont heeft havenkapitein D. Vernaeve direct contact gezocht met Rijkswaterstaat Zeeland, de beheerder van de sluizen en het kanaal.
lees verder...
 24 september 2003
‘Gebruik innovatieve kennis baggersector’
“De discontinuïteit is zorgelijk. IJburg wordt getemporiseerd, de tweede fase van de sanering van het Ketelmeer gaat voorlopig niet door, de grondwerken voor Betuwelijn en HSL-Zuid zijn bijna af. Wat ervoor terugkomt is voornamelijk onderhoudswerk”, somt Chris van Oord, adjunct-directeur van Ballast Ham Nederland op.
lees verder...
 23 september 2003
Gemeente baggert sloten uit
ZEVENBERGEN - De sloten in de grote Moerdijkse kernen worden deze winter uitgebaggerd. Het slib gaat naar het Zevenbergs baggerdepot aan de Schansdijk en naar een opslagplaats in Fijnaart.
lees verder...
 23 september 2003
Noord-Holland wil snel vaarwegen uitbaggeren
Eind dit jaar beslissen Provinciale Staten van Noord-Holland of volgend jaar al 5 miljoen euro voor het uitbaggeren van de provinciale vaarwegen vrijkomt. In totaal zou daaraan 20 miljoen euro moeten worden besteed.
lees verder...
 22 september 2003
Waterschap wil baggerplan snel uitvoeren
TERNEUZEN - Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen wil op korte termijn samen met de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen beginnen met het uitvoeren van de gemeentelijke baggerplannen.
lees verder...
 20 september 2003
Geld is op bij Rijkswaterstaat
LEEUWARDEN - Onder ambtenaren van Rijkswaterstaat is sprake van ernstige demotivatie. Ze gaan gebukt onder ingrijpende bezuinigingen op onderhoud en beheer. Wegen, bermen, vaargeulen en bruggen lijden er onder. Van de 650 werknemers van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zit een groot deel zich te vervelen.
lees verder...
 19 september 2003
Baggeren Malburger Haven in 2005
ARNHEM - In 2005 moet worden begonnen met het uitbaggeren van het verontreinigd slib uit de Malburger Haven. Er is nu voldoende geld om te beginnen.
lees verder...
 18 september 2003
Baggerbedrijven Van Oord en BHD op weg naar fusie
BUNNIK - Koninklijke BAM is met baggerbedrijf Van Oord ACZ in gesprek over een fusie van zijn baggerpoot Ballast Ham Dredging (BHD) met het bedrijf uit Gorinchem. Beide bedrijven hebben donderdag bevestigd dat zij praten over een fusie.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....



realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink