waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 17 september 2003
Milieueffectrapport De Ingensche Waarden ingediend
Zand winnen, bagger bergen in de vrijgekomen ruimte en de hele plek inrichten als natuurgebied. Dat wil De Ingensche Waarden B.V. realiseren bij de bestaande zandwinplas aan de Nederrijn bij Ingen (gemeente Buren). Op 16 september heeft de onderneming opnieuw het milieueffectrapport (MER) hierover ingediend bij de provincie Gelderland.
lees verder...
 17 september 2003
Slibdepot Koegorspolder blijft
DEN HAAG - De omstreden aanleg van een baggerdepot in de Koegorspolder bij Terneuzen is in het nieuwe meerjarenprogramma van Verkeer en Waterstaat overeind gebleven. De bouw is nodig, vindt het ministerie, omdat er in Zeeland ongeveer drie miljoen kubieke meter vervuild slib ligt.
lees verder...
 15 september 2003
Haven Cuijk wordt opgeknapt
CUIJK - Bedrijventerrein Haven bij Cuijk wordt de komende jaren voor ruim 10 miljoen euro opgeknapt. Met 3,2 miljoen euro is het uitbaggeren van de haven een van de grootste kostenposten.
lees verder...
 14 september 2003
Tijdelijke vrijstelling eisen Bouwstoffenbesluit
De ministerraad heeft ingestemd met een brief van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders over het Bouwstoffenbesluit. In de brief wordt een tijdelijke verruiming aangekondigd voor enkele eisen van het Bouwstoffenbesluit vooruitlopend op een vrijstelling terzake. De vrijstelling heeft betrekking op enkele stoffen die van nature al in de grond voorkomen.
lees verder...
 13 september 2003
De tol van achterstallig onderhoud
Lekkende riolen, dichtslibbende vaarwegen, hobbelige fietspaden en doorzakkende dijken. Nederland laat zijn onderhoud versloffen. "Het is allemaal houtje-touwtje." De levensduur van huizen en wegen is sterk afgenomen. Oplappen kan niet meer. Ondertussen wordt de rekening alleen maar hoger.
lees verder...
 13 september 2003
Exotische metalen in grond voorlopig gedoogd
Op basis van fundamenteel onderzoek wordt na vijf jaar het Bouwstoffenbesluit aangepast. Tot die tijd geldt een vrijstellingsregeling voor exotische metalen in grond. Ook de norm voor minerale olie in baggerspecie wordt aangepast.
lees verder...
 11 september 2003
Breda en Den Bosch krijgen subsidie voor water in stad
BREDA (ANP) - Breda en Den Bosch gaan met vier andere Europese plaatsen samenwerken bij het terugbrengen van water in hun historische binnensteden. Dat heeft de gemeente Breda bekendgemaakt. Het gaat verder om Gent en Mechelen (Belgie), Chester (Verenigd Koninkrijk) en Limerick (Ierland). De Europese Commissie heeft de zes steden ruim 5 miljoen euro toegezegd. Breda zal het project leiden.
lees verder...
 10 september 2003
Peijs maakt tweede spoedwet wegen
Om de capaciteitsvergroting op het Nederlandse wegennet ook op termijn te behouden, komen beprijzing en kilometerheffing ook weer om de hoek kijken.
lees verder...
 9 september 2003
Bezwaren tegen slibdepot bij Zoelen
TIEL -Veertig omwonenden van de Rijsakkerweg in Tiel, vlakbij Zoelen, hebben bezwaar ingediend tegen een plan van de gemeente om de aanleg van een slibdepot mogelijk te maken.
lees verder...
 9 september 2003
Verkeer en Waterstaat verschuift prioriteiten
De nadruk in het MIT komt op onderhoud; pappen en nathouden en vooral niet te veel bijbouwen. Dekking vinden voor de risicoreservering van 985 miljoen euro is een ander probleem.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink