waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 10 augustus 2003
SUBBIED-gelden zijn volledig benut
Via verschillende kanalen ontving de redactie van www.waterbodem.nl het bericht dat de door het Rijk beschikbare SUBBIED-gelden (in totaal 80 miljoen euro) door de vele SUBBIED-aanvragen op dit moment is overschreden. De NOVEM heeft aangegeven dat er formeel nog geen beschikkingen zijn afgegeven voor de daadwerkelijke toekenning van de beschikbare gelden. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan dat sommige aanvragen op procedurele gronden worden afgewezen.
lees verder...
 9 augustus 2003
Zuiderplas blijft zonder bewaking
DEN BOSCH - De Zuiderplas blijft een strandbad zonder bewaking. De gemeente heeft het verzoek van Wijkraad Zuid om permanent toezicht afgewezen. "We laten het hier niet bij zitten", aldus voorzitter G. Schouten van Wijkraad Zuid.
lees verder...
 7 augustus 2003
Minder ruimte nodig voor baggerdepot
AMERSFOORT - Voor de geplande baggerstort bij de Amersfoortse wijk Vathorst is niet meer dan de helft van het tot nu toe aangewezen gebied nodig.
lees verder...
 6 augustus 2003
Bewoners zijn tegen slibdepot
FIJNAART - Bewoners van de Prinses Christinastraat in Fijnaart zijn bang voor stank- en verkeersoverlast van het nieuwe slibdepot bij de sportvelden. De Fijnaartse dorpsraad zegt niet ingelicht te zijn over het plan en is niet te spreken over de communicatie vanuit de gemeente.
lees verder...
 5 augustus 2003
Vaart Oostburg wordt uitgebaggerd
OOSTBURG - De gemeente Sluis en waterschap Zeeuws-Vlaanderen zijn gisteren begonnen met het uitbaggeren van de vaart tussen de Trageldam en de Langestraat in Oostburg. De werkzaamheden zijn gemiddeld iedere vijf jaar nodig om de waterafvoer van een deel van Oostburg ook in de toekomst te garanderen. De vaart mondt uit in natuurgebied Het Groote Gat.
lees verder...
 4 augustus 2003
Baggerspecie depot Kaliwaal - Informatie en acceptatie
De Kaliwaal is een voormalige zandwinplas in de uiterwaarden, die medio mei als bergingsdepot voor baggerspecie in gebruik is genomen. Het depot maakt deel uit van het natuurontwikkelings- project ‘Waaier van Geulen’, dat Delgromij (100% dochter van Grontmij) samen met het Wereld Natuur Fonds realiseert.
lees verder...
 31 juli 2003
Na bouwvak start van De Waarden
TIEL - Het project De Waarden in Tiel gaat na de bouwvak van start. De sloopvergunning voor de voormalige Cambier van Nootenschool aan de Hertog Karellaan is verleend en het pand is leeg. In plaats van de school komt er een nieuw centrum voor speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening en onderzoek, kantoren en appartementen.
lees verder...
 29 juli 2003
Bagger buigt voor kasritmeproblemen
Vanwege de kasproblemen op het ministerie heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten een aantal urgente vaarwegprojecten voorlopig niet uit te voeren.
lees verder...
 29 juli 2003
Van werkhaven tot toeristenattractie
Gepaneerde mosselen, Biesboschrondvaarten en heel veel drijvend polyester langs lange, strakke steigers. De havens van Drimmelen en Lage Zwaluwe hebben sinds hun oorsprong een metarmorfose ondergaan. De aan- en afvoer van zalm, grint, biezen en riet heeft plaatsgemaakt voor een deinende meute toeristen.
lees verder...
 26 juli 2003
Schap wil vervuild slib storten op vieze grond
GOES - Waterschap Zeeuwse Eilanden wil met DDT vervuilde baggerspecie opslaan op akkers. Uit onderzoek is gebleken dat baggerspecie uit sloten tussen Kapelle en Kloetinge is vervuild met het landbouwgif. Afvoeren van het vervuilde slib gaat ongeveer 255.000 euro kosten en dat is volgens het waterschap veel te duur.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink