waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 25 juli 2003
Baggerplannen voor zeven gemeenten gereed
Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft met de zeven gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Veere baggerplannen opgesteld. Hierin is afgesproken dat alle wateren binnen de bebouwde kom in de jaren 2003-2014 worden aangepakt. Met het gereedkomen van deze zeven plannen ligt er nu voor elke gemeente binnen het beheersgebied van waterschap Zeeuwse Eilanden een baggerplan. Voor de drie pilotgemeenten Middelburg, Tholen en Vlissingen werden vorig jaar reeds plannen opgesteld.
lees verder...
 25 juli 2003
De Dommel verbetert watergang in Duizel
DUIZEL - De watergang tussen het Smitseind en de Wolverstraat in Duizel heeft te kampen met fiks achterstallig onderhoud. Waterschap De Dommel wil de sloot uitbaggeren en een pijp aanleggen voor een goede afvoer van het regenwater. Daartoe is het waterschap tot september in overleg met omwonenden.
lees verder...
 25 juli 2003
Geen hoger beroep slibdepot
VOOR - DREMPT - Niets staat het Waterschap Rijn en IJssel meer in de weg om het slibdepot langs de Oude IJssel in Voor - Drempt in gebruik te nemen. Bewoner Bosveld van Voor - Drempt, die namens bezorgde omwonenden een procedure tegen de initiatieven van het Waterschap was gestart, heeft afgezien van verdere stappen. Gisteren zou het hoger beroep dienen bij de Raad van State.
lees verder...
 24 juli 2003
In Loenen zanddepot voor IJburg
LOENEN - Loenen krijgt in 2006 een groot zanddepot aan het Amsterdam - Rijnkanaal, waar zand en slib uit de Loosdrechtse Plassen tijdelijk wordt opgeslagen. Uitbaggeren van de Plassen is noodzakelijk om de waterkwaliteit te verbeteren. Het zand wordt vanuit Loenen vervoerd naar de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg.
lees verder...
 24 juli 2003
Kievitsveld heel snel weer rein
EPE - De vervuiling van het water in recreatieplas Kievitsveld in Emst roept meer en meer vragen op. Tot verbazing van deskundigen is het water van de plas weer schoon. De provincie overweegt het zwemverbod in te trekken.
lees verder...
 24 juli 2003
Noordhoek Offshore breidt survey– en positionerings capaciteit uit
Noordhoek Offshore BV heeft haar survey – en positionerings capaciteit uitgebreid. Recentelijk zijn Peter Boon (Operations Manager) en Brian Beard (Survey Manager), beiden afkomstig van NeSA/Thales GeoSolutions, in dienst getreden.
lees verder...
 23 juli 2003
Laagwater Rijnhaven: slib, vissterfte en minder aanvoer
WAGENINGEN - De daling van het waterpeil in de Rijn veroorzaakt problemen in de Wageningse haven. Een aantal van de havens slibt dicht, de vissterfte neemt toe en vrachtscheppen kunnen minder vervoeren waardoor de kosten van transport per vrachtschip stijgen.
lees verder...
 22 juli 2003
Vergoeding voor schade kwelwater
VOOR-DREMPT - Het Waterschap Rijn en IJssel vergoedt de schade die door kwelwater uit de Oude IJssel bij negen landbouwers ontstaat. Het schap en de landbouwers zijn het voor dit jaar eens geworden over een vergoeding van 36.000 euro.
lees verder...
 19 juli 2003
Boxtel toch achter Dommelplan
BOXTEL - Ondanks scherpe kritiek vanuit de oppositie en wezenlijke bedenkingen van het CDA, is de gemeenteraad van Boxtel akkoord gegaan met het plan voor een grondige aanpak van de Dommel.
lees verder...
 19 juli 2003
Grote schoonmaak in de delta
Zoveel giftige bagger dat je er vijfduizend sportvelden een meter mee kunt ophogen. Dat ligt er in het Hollandsch Diep en het Haringvliet. Veertig miljoen kubieke meter als erfenis van morsige groei uit de jaren '70. Rijkswaterstaat gaat een deel opruimen en de rest afdekken. Dat betekent dat er de komende twintig jaar baggerschepen, pompen, bakken en buizen op Hollandsch Diep en Haringvliet zullen liggen. Een megaoperatie want er moet tien miljoen kuub weggehaald worden. Kosten: 200 miljoen euro.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink