waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 19 juli 2003
Verontreinigde baggerspecie geschikt als wegfundering
Verontreinigde baggerspecie geschikt als wegfunderingVerontreinigde baggerspecie kan goed worden gebruikt in de fundering van wegen. Dat bleek na een proef die onder leiding van advies- en ingenieursbureau Tauw is uitgevoerd in de gemeente Groningen. Sterk verontreinigde baggerspecie uit de stadsgrachten van Groningen is samen met eveneens sterk verontreinigd rioolzand behandeld met cement. Het eindresultaat is een product dat zich uitstekend leent als fundering voor wegen. De verontreinigingen zijn volledig ingekapseld en komen niet meer in het milieu terecht. Met deze nieuwe techniek kan het baggerprobleem in Nederland worden opgelost. Het storten van baggerspecie kan fors worden teruggebracht en er kan geld worden bespaard.
lees verder...
 18 juli 2003
Maaiboten zijn stilgelegd
NOORD-VELUWE - Waterschap Veluwe zal als gevolg van de lange waterstand voorlopig geen gebruik maken van maaiboten.
lees verder...
 18 juli 2003
Mogelijk asbest vrij bij baggeroverslag Nauerna
assendelft-Bij een experiment met de overslag van met asbest vervuild bagger op stortplaats Nauerna in Assendelft is mogelijk asbest in de omgeving gekomen. Het experiment is dit voorjaar tijdelijk stilgelegd en inmiddels afgerond. Na de zomer gaan alle betrokken instanties het experiment evalueren.
lees verder...
 18 juli 2003
Waterbodemonderzoeken binnen het SKB
Door een groot aantal overheids- en marktpartijen is het afgelopen jaar binnen het kader van het SKB hard gewerkt aan innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van de verwerking van baggerspecie, actief waterbodembeheer en waterbodemonderzoek. Hieronder vallen spraakmakende projecten als:
- Van vuile bagger naar nuttig product (koude-immobilisatie van baggerspecie)
- De Kennemermop (bakstenen uit baggerspecie)
- Trefoil (lichtgewicht kunstgrind uit baggerspecie)
lees verder...
 17 juli 2003
Twentse gemeenten worden ‘uitgebaggerd‘
RIJSSEN/HOLTEN - Tien Twentse gemeenten, waaronder de gemeente Rijssen-Holten, en het waterschap Regge en Dinkel beginnen komend najaar een uitzonderlijk baggerproject.
lees verder...
 16 juli 2003
Bagger houdt Galgenveld in haar greep

EDAM - Bagger, bagger en bagger. Dat houdt de gemoederen flink bezig op jachthaven Galgenveld in Edam. Maar de vaargeul is weer op diepte. Edam is ook bereikbaar voor grotere zeiljachten. Echter, het leed is nog niet geleden. De goede reputatie van de haven heeft een flinke knauw gekregen.

lees verder...
 16 juli 2003
Proefvaart loopt vast in Tolkamer
TOLKAMER - Hij wilde op weg naar Rotterdam. Maar nog in de monding van de haven van Tolkamer kwam de Caballo Andaluz vast te zitten. Gisteravond om half tien lukte het alsnog met drie sleepboten het schip los te trekken.
lees verder...
 14 juli 2003
Aamse Plas kan kleiner en dieper
ELST - De Aamse Plas in Elst kan wellicht in oppervlakte kleiner worden en een beduidend stuk dieper. Dat is een van de opties die in studie is. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het vinden van een betaalbare manier om de met DDT verontreinigde bodem van de waterplas weer schoon te maken.
lees verder...
 14 juli 2003
Dorpsraad verwerpt actie stichting
SLUISKIL - Onwaarheden en andere onzin. De dorpsraad van Sluiskil moet niks hebben van een actie van de Stichting Houdt Woonomgeving Koegorspolder Leefbaar. De stichting verspreidde huis-aan-huis in Sluiskil bezwaarschriften tegen de bouw van windmolens in de Koegors. De gemeente Terneuzen wil daar een vergunning voor verlenen.
lees verder...
 14 juli 2003
Rijkswaterstaat eist kap natuurbos langs rivier
Hilversum - Rijkswaterstaat heeft natuurbeheerders langs de grote rivieren opgedragen op verschillende plekken rivierbossen in de uiterwaarden te kappen. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de bossen zorgen voor gevaarlijke opstuwing bij hoog water.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink