waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 8 juni 2007
Welke dichtheid heeft baggerspecie
Baggeraar en opdrachtgever willen de gemiddelde dichtheid weten van het opgebaggerde slib. Dat kan onder andere door het uitvoeren van twee drie soorten metingen, gevolgd door een handvol computerberekeningen.
lees verder...
 7 juni 2007
Nederland als dichtbevolkte delta en spraakmakende waternatie
Eind juni komt staatssecretaris Tineke Huizinga met de nota Watervisie waarin zij zal aankondigen hoe het kabinet het waterbeheer in Nederland wil gaan aanpakken. Vooruitlopend daarop heeft de redactie van WaterForum Online een aantal deskundigen gevraagd wat Nederland nodig heeft zich te handhaven als een dichtbevolkte delta en als spraakmakende waternatie.
lees verder...
 1 juni 2007
Einde van startfase 'Olasfa'
OLST - De eerste fase van de sanering van het Olasfaterrein in Olst wordt vandaag afgesloten. Op het Olasfaterrein stond tachtig jaar een asfaltfabriek, die bij de sluiting een zwaar vervuilde bodem achter liet. Die wordt in drie fasen gereinigd. De eerste fase is nu na veel tegenslagen afgerond. Het terrein is gemiddeld twee tot drie meter lager.
lees verder...
 31 mei 2007
Europarlement wil lozingsverbod voor veel meer stoffen
Het Europees Parlement nam op 22 mei voor het eerst een gezamenlijk standpunt in over de door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn inzake milieukwaliteitnormen op het gebied van het waterbeleid.

lees verder...
 31 mei 2007
Werkplaats voor experimentele bouw in, op en onder water
Studenten van de TU Delft gaan onder begeleiding van onderzoekers aan de slag met onderwerpen die raken aan het bouwen in, op, onder, aan, bij en met water. Het project, Atelier Bouwen in Water, start in september dit jaar en gaat zeker drie jaar duren. Marktpartijen en overheidsinstanties gaan voor het project onderwerpen en praktijkprojecten aandragen.
lees verder...
 28 mei 2007
Sanering vervuilde beken kost 6,9 miljoen euro
ALMELO - Het waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel hebben een akkoord bereikt over het saneren van verontreinigde grond in rivieren en beken. De kosten zijn begroot op 6,9 miljoen euro.
lees verder...
 24 mei 2007
Herstel stadsgrachten Tiel 'kwestie van tijd'
TIEL - Het kan misschien nog even duren, enkele maanden of misschien zelfs wel tot in het najaar, maar uiteindelijk worden de stadsgrachten in Tiel helder.
lees verder...
 11 mei 2007
Waterschap Hunze en Aa's start met metingen onderwaterleven
GRONINGEN/DRENTHE - Waterschap Hunze en Aa's is gestart met het meten van het onderwaterleven en de waterkwaliteit in het werkgebied Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.
lees verder...
 4 mei 2007
Rijk moet echt werk maken van schoon water
De Decembernota 2006 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een ambitieus document geworden, met hoge uitvoeringskosten, dat de koers bepaalt voor zowel het verbeteren van de waterkwaliteit (Europese Kaderrichtlijn Water, KRW) als het voorkomen van wateroverlast (Waterbeleid 21ste eeuw, WB21). Maar je kunt je bij het lezen van de nota afvragen of de burger wel voldoende waar krijgt voor zijn geld.
lees verder...
 3 mei 2007
Baggerspecie langs Twenthekanaal tot bouwstof verwerkt
Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft een aantal baggerspeciedepots langs het Twentekanaal met succes ontmanteld. Bovendien wordt verontreinigde baggerspecie voor een deel tot bouwstof verwerkt en als zandvervanger toegepast in een nieuw wegtracé van de A35/N36.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink