waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 12 juni 2003
Miljoenenopdracht voor combinatie Royal Haskoning, Arcadis en Grontmij.
Projectbureau Waterbodems Advies en Uitvoering (WAU) van Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft een raamovereenkomst gesloten met combinatie Haskoning Nederland BV, Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling BV en Grontmij Advies & Techniek BV. De combinatie ondersteunt het Projectbureau met kennisontwikkeling op het gebied van verontreinigde waterbodems en baggerspeciedepots. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.
lees verder...
 12 juni 2003
Vijvers Noorderplantsoen hebben schone waterbodems
De baggerwerkzaamheden in de vijvers van het Noorderplantsoen zijn afgerond. Ruim 16.000 m³ verontreinigde bagger is verwijderd. De waterbodems van de vijvers voldoen nu aan de gewenste kwaliteit. Bovendien is er een meerwaarde bereikt voor de ecologische functies van het Noorderplantsoen zoals een betere waterkwaliteit en een betere leefomgeving voor flora, fauna en mens.
lees verder...
 11 juni 2003
Nieuwe CZV-kuvettentest zonder kwik
Vanaf 1 januari 2003 zijn de handel en productie van kwikhoudende producten verboden door het Ministerie van VROM. Uitgezonderd is een aantal producten waaronder “een kuvet, bestemd voor de bepaling van het chemisch zuurstof-verbruik” (zie ook het kwik dossier op www.vrom.nl).
lees verder...
 11 juni 2003
Probleem somparameters Towabo
TowaboTowabo rekent voor een aantal somparameters (o.a. PAK, DDT/DDD/DDE) zogenaamde sommen 0,7 en 1,0 uit. In de beslisboom voor het eindoordeel wordt echter 1 van beide sommen (0,7 of 1,0) gebruikt. In de uitvoer/toetsrapport van Towabo staan beide sommen vermeld.
lees verder...
 11 juni 2003
Verzet tegen vuilstort gaat door
ZENDEREN - Tegenstanders reageren mild op de heropening van de stortplaats Elhorst Vloedbelt. Hun hoop blijft gevestigd op de nog lopende bodemprocedure tegen de stort. ‘De winst is dat Twence voorlopig geen grote investeringen pleegt’, aldus E. Mossel van de stichting Behoud Elhorst Vloedbelt, een van de tegenstanders.
lees verder...
 10 juni 2003
Twence mag weer storten
DEN HAAG/ZENDEREN - Afvalverwerker Twence mag weer gaan storten op Elhorst Vloedbelt bij Zenderen. De Raad van State heeft de schorsing op de milieuvergunning zaterdag opgeheven. De omstreden vuilstortplaats is bijna drie jaar gesloten geweest.
lees verder...
 9 juni 2003
Kamerstuk: Verslag schriftelijk overleg over de grootschalige verwerkingsproef van baggerspecie
De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding haar brief van 3 februari 2003 inzake de ontwikkelingen rond de grootschalige verwerkingsproef van baggerspecie (kamerstuk 26 401, nr. 30). De staatssecretaris heeft deze brief beantwoord bij brief van 23 mei 2003.
lees verder...
 7 juni 2003
Landelijke baggertop in Oostwaardhoeve
SLOOTDORP - Proefboerderij De Oostwaardhoeve in Slootdorp vormt volgende week woensdag 11 juni het podium voor een landelijke baggertop. Vertegenwoordigers op het gebied van (verontreinigde) baggerspecie, de opslag en reiniging ervan komen bijeen.
lees verder...
 7 juni 2003
Landelijke baggertop in Oostwaardhoeve
SLOOTDORP-Proefboerderij De Oostwaardhoeve in Slootdorp vormt volgende week woensdag 11 juni het podium voor een landelijke baggertop. Vertegenwoordigers op het gebied van (verontreinigde) baggerspecie, de opslag en reiniging ervan komen bijeen.
lees verder...
 7 juni 2003
Slecht water bij Steenwijk
STEENWIJK - Het waterschap Reest en Wieden raadt met klem af om te zwemmen in het kanaal Steenwijk-Ossenzijl en in het Steenwijkerdiep. Het water is van slechte kwaliteit.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink