waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 5 juni 2003
Vuil water van Topwood mag niet in sloot
ALMEN - Houtgroothandel Topwood BV mag niet langer vervuild (regen)water vanaf haar opslagterrein in Almen lozen op een sloot van het Waterschap Rijn en IJssel.
lees verder...
 4 juni 2003
Flinke besparing mogelijk op baggerwerken
GRONINGEN - Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland kan bij onderhouds-baggerwerkzaamheden in het rivierengebied 50 procent besparen op de kosten van af te voeren baggerspecie. De hoeveelheid af te voeren verontreinigde specie is te beperken door gebruik te maken van gebiedsdekkende kaarten van de verspreiding van zware metalen en organische microverontreinigingen, bepaald door inzet van het Medusa-meetsysteem. Dat is duidelijk geworden bij metingen van de verontreinigingsgraad van de waterbodem van de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede en de Amer en Bergse Maas.
lees verder...
 4 juni 2003
Schippers vrezen beknibbelen op onderhoud sluizen
TIEL/CULEMBORG - De binnenvaart maakt zich zorgen over de bezuinigingen bij rijkswaterstaat. Gevreesd wordt voor defecte sluizen en stremmingen. Door geldgebrek is rijkswaterstaat gestopt met preventief baggeren van hoofdvaarwegen. Zelfs het contract voor het op diepte houden van de Waal is opengebroken.
lees verder...
 4 juni 2003
Waterstaat wil geld voor slibdepot
TERNEUZEN - Rijkswaterstaat heeft de Zeeuwse gemeenten, de provincie, het havenschap Zeeland Seaports en de twee waterschappen gevraagd meer geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een groot slibdepot in de Koegorspolder bij Terneuzen.
lees verder...
 2 juni 2003
Dongense bouwer Niek Kaptijn (53) ingenieur van 't jaar
DONGEN - Dongenaar Niek Kaptijn, werkzaam bij de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, is gekozen tot ingenieur van het jaar 2003. Daarmee werd de bruggenbouwer de tiende 'Ing. van het Jaar'.
lees verder...
 2 juni 2003
Gemeente baggert verontreinigd slib uit vijvers
NIJVERDAL - Een onafhankelijk adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Hellendoorn en het Waterschap Regge en Dinkel onderzocht in welke mate waterlopen in het bebouwde gebied baggerslib bevatten en in hoeverre dit slib verontreinigd is.
lees verder...
 2 juni 2003
Websites VROM offline na servercrash
Door een gecrashte hoofdserver zijn de websites van het ministerie van VROM zondag en maandag lange tijd onbereikbaar geweest.
lees verder...
 30 mei 2003
Jaarverslag van het ministerie van V&W over 2002
Samenvatting van het jaarverslag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over 2002.
lees verder...
 30 mei 2003
Jaarverslag van het ministerie van VROM over 2002
Samenvatting van het jaarverslag van het ministerie van VROM over 2002. Bevat onder andere:
 • Omgaan met grond en bagger met van nature verhoogde gehalten
 • Tien jaren scenario waterbodems
 • Maaswerken
 • Uitvoering bodemsanering
 • lees verder...
   29 mei 2003
  Analyse: Baggerproblematiek beter af bij VROM
  Sinds de uitvinding door voormalig Tweede Kamerlid Ad Lansink van de naar hem vernoemde ladder voor afvalverwerking, hebben generaties ondernemers zich gestort op de ontwikkeling van technieken voor de verwerking. De algemeen geaccepteerde ladder van Lansink ging uit van het voorkomen van afval als hoogste sport, met als goede tweede en derde nuttige toepassing en recycling.
  lees verder...
  « vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

  Pagina

  Laatste nieuws
  Sanering bodem Ketelmeer-West
  Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
  Waterschap pakt Nunbeek aan
  Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
  MWH lanceert het Handboek Waterbodem
  Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
  Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
  Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
  Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
  Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

  Software
  ASAP Utilities (Excel)
  BOKS
  BoorManager
  Towabo/Bever

  Nieuws te melden?
  Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....  realisatie website en online marketing:
  eGate Internet Solutions


  redactie:
  Merijn Bolkestein
  Bastien Mensink