waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 28 mei 2003
Baggeren begint al over twee maanden
Het uitbaggeren van de watergangen en vijvers in Wageningen langs de Tarthorst, de Kennedyweg en de Rooseveltweg kan al op korte termijn beginnen.
lees verder...
 28 mei 2003
Kritiek op staatssecretaris
koegorspolderTERNEUZEN - Burgemeester en Wethouders van Terneuzen vinden dat staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) veel te gemakzuchtig met het dossier Koegorspolder omgaat. De bewindsvrouwe stelde vorige week in antwoord op kamervragen over de uitgestelde proef met de verwerking van slib in de Terneuzense polder, dat de gemeente veel te vroeg met kritiek gekomen was. De proef kan volgens haar altijd nog op Terneuzens grondgebied worden gehouden, als het bedrijfsleven daartoe besluit.
lees verder...
 27 mei 2003
Baggerslibverwerkers verwachten meer steun
In antwoorden op Kamervragen laat staatssecretaris Schulz van Haegen weten dat de grootschalige praktijkproef met de verwerking van baggerspecie waarschijnlijk in 2004 van start kan gaan. Dan zal de aanbesteding ervan rond moeten zijn.
lees verder...
 27 mei 2003
Regels voor experiment asbestbagger aangescherpt
HAARLEM-Na klachten van onder andere bewoners van woonschepen zijn de regels voor transport en verwerking van asbesthoudende bagger op de stortplaats Nauerna in Assendelft aanzienlijk aangescherpt.
lees verder...
 27 mei 2003
Verwerkingsproef baggerspecie nog dit jaar aanbesteed
Een speciale projectorganisatie van Rijkswaterstaat zal dit najaar de grootschalige verwerkingsproef voor verontreinigde baggerspecie aanbesteden. In het voorjaar van 2004 zou de proef dan eindelijk van start kunnen.
lees verder...
 26 mei 2003
Provincie vreest schadeclaims om baggerstort
UTRECHT/AMERSFOORT - Het Utrechtse provinciebestuur zit in zijn maag met de baggerstort in Zevenhuizen bij Amersfoort.
lees verder...
 24 mei 2003
Baggerslib op maat onder kunstwerken
Na proeven bij de A50 en de A5 is Rijkswaterstaat voor de derde maal in korte tijd betrokken bij een experiment om baggerspecie in civieltechnische kunstwerken toe te passen. Ditmaal is de partner het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam dat met de Slufter over een schier onuitputtelijk depot voor baggerspecie beschikt.
lees verder...
 23 mei 2003
Gelderland vertrouwt sanering niet meer
ARNHEM - De provincie Gelderland laat alle voor 1990 gesaneerde terreinen opnieuw onderzoeken. Milieu - gedeputeerde Aalderink schat het aantal te saneren terreinen op vijftien. Er is twijfel of de eerste saneringen goed zijn gegaan.
lees verder...
 23 mei 2003
Geldermalsen in rep en roer over gif
GELDERMALSEN - De " witte" kippen van zijn vader liepen er in de jaren vijftig al geel uitgeslagen bij. Niemand hoeft de 71-jarige S.Kievit uit Geldermalsen iets te vertellen over de giflozingen rond het terrein van de voormalige schakelaarsfabriek Van Wijk & Visser. Kievit woont er al 71 jaar. Maar dat hij nog stééds op gifgrond zit, had hij absoluut nooit gedacht.
lees verder...
 22 mei 2003
Baggerplan voor vijver Binnenveldsweg
De hoeveelheid slib in de vijver aan de Binnenveldsweg is groot. Daarom wil de gemeente Tubbergen de vijver in 2004 saneren. Dat staat in de onlangs verschenen voorjaarsnota. De kosten voor de gemeente worden geraamd op 6000 euro.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink