waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 6 mei 2003
Waterschap onderzoekt vijvers bij Cannenburgh
VAASSEN - Waterschap Veluwe probeert twee knelpunten in Vaassen op te lossen. De ontwateringsproblemen in het Vaassensche Broek worden aangepakt en er komt een saneringsonderzoek voor de Hartensemolenbeek en de bij deze beek behorende vijvers bij kasteel Cannenburgh.
lees verder...
 3 mei 2003
Weihoek blijft zich verzetten
ROOSENDAAL - De bewoners van Weihoek blijven zich verzetten tegen de mogelijke aanleg van een baggerspeciedepot aan het Hollewegje. Eind deze maand begint waterschap Het Scheldekwartier met de schoonmaak van de watergangen. Bij De Stok en aan de Kruisstraat komen in elk geval depots.
lees verder...
 2 mei 2003
Achterstand met uitbaggeren vieze vijvers
De kwaliteit van de vijvers in de stad is beroerd. Veel bewoners klagen hierover. De wijkraad West-Boswinkel heeft de gemeente een brief gestuurd om het probleem onder de aandacht te brengen. Ook in andere delen van de stad zijn veel waterpartijen vies.
lees verder...
 1 mei 2003
Tweede leven voor slibdroogvelden rwzi Dodewaard.
De slibdroogvelden bij de rwzi Dodewaard hebben weer tijdelijk een bestemming en worden nu gebruikt voor het drogen van baggerspecie. De velden werden oorspronkelijk gebruikt voor het drogen van zuiveringsslib. Sinds twee jaar heeft Waterschap Rivierenland een vergunning om die velden in te zetten voor het drogen van baggerspecie. De specie, afkomstig uit uitgebaggerde sloten, zal ongeveer drie maanden te drogen worden gelegd, voordat een andere bestemming –afhankelijk van de vervuilingsgraad –wordt gezocht.
lees verder...
 26 april 2003
Nederlandse bouwdelegatie binnenkort naar Irak
Minister De Hoop Scheffer (buitenlandse zaken) zal de Nederlandse bouwdelegatie die naar Irak gaat komende week onder de aandacht brengen van zijn Amerikaanse collega Powell.
lees verder...
 25 april 2003
SARS houdt Nederlandse bedrijven in de greep
De angst om besmet te raken met het virus dat de longziekte SARS veroorzaakt, is enorm. Zo heeft Ballast Ham Dredging de vijf Nederlanders teruggeroepen die werkzaam waren op het kantoor in Hongkong.
lees verder...
 24 april 2003
'Baggerdepot van de agenda halen'
MAASLAND - Het Hoogheemraadschap van Delfland kan de aanvraag voor een baggerdepot in de Foppenpolder wel vergeten. De gemeenteraad van Maasland blijft in grote meerderheid tegen de aanleg van een baggerdepot, waarvoor het hoogheemraadschap een plaats in de lengterichting langs de kade van de Boonervliet in gedachten had.
lees verder...
 22 april 2003
Baggeren kost Leusden 1,5 miljoen
LEUSDEN - De komende jaren moeten in Leusden alle sloten, vijvers en andere watergangen gebaggerd worden. De kosten ervan bedragen anderhalf miljoen euro.
lees verder...
 19 april 2003
Park Waterlaat moet afgegraven
OSS - Het park Waterlaat aan de Vijversingel in de Osse Schadewijk moet worden afgegraven. De bodem van het park en de vijver zijn ernstig vervuild met de pesticide DDT. Als de met DDT vervuilde grond niet wordt gesaneerd, kan het park niet worden opgeknapt.
lees verder...
 18 april 2003
Forse strop op bouw fietsbrug
NIJMEGEN - Nijmegen dreigt fors het schip in te gaan met de bouw van de nieuwe fietsbrug over de Waal. Het in elkaar zetten van de brug voor de Lentse oever gaat ongeveer 3 miljoen euro meer kosten dan waarop oorspronkelijk was gerekend.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink