waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 18 april 2003
Slibdroogveld bewijst nut
DODEWAARD - De slibdroogvelden bij de waterzuiveringsinstallatie in Dodewaard hebben weer tijdelijk een bestemming. De velden die al een paar jaar niet meer gebruikt worden voor het drogen van het zuiveringsslib uit de zuiveringsinstallatie zijn nu in gebruik voor het drogen van baggerslib.
lees verder...
 17 april 2003
Claims slib naar het Rijk
TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen stelt Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor schadeclaims die mogelijk voortvloeien uit het besluit om de proef met een verwerkingsfabriek voor slib in de Koegorspolder op te schorten. Dat zegt wethouder A. van Waes van Terneuzen.
lees verder...
 17 april 2003
Opknapbeurt van Zuiderplas
DEN BOSCH - Het strand en de haven van de Zuiderplas in Den Bosch krijgen een ingrijpende opknapbeurt. Zo'n 800.000 kuub slib en zand moeten worden afgezogen. De werkzaamheden die zo'n 30.000 euro kosten, starten eind april en zullen tien dagen in beslag nemen.
lees verder...
 17 april 2003
Plan Koegorspolder onder vuur
TERNEUZEN - Gedeputeerde A. Poppelaars (milieu) vindt dat de gemeente Terneuzen een nieuwe bestemmingsplanprocedure moet beginnen voor de Koegorspolder. Met het besluit van staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) om de voorgenomen proef met een verwerkingsfabriek voor slib in de Terneuzense polder op te schorten komt de economische onderbouwing van het huidige ontwerp-bestemmingsplan voor de polder te vervallen.
lees verder...
 17 april 2003
Vaart Oostburg wordt uitgebaggerd
OOSTBURG - De vaart tussen het terrein van het voormalig Koningin Wilhelmina Lyceum en het fietspad aan de Tragelweg in Oostburg wordt gebaggerd. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen begint vandaag in samenwerking met de gemeente Sluis met de werkzaamheden. Zo kan de waterafvoer vanuit de aanliggende wijk en van het voormalige KWL-terrein ook in de toekomst gewaarborgd worden.
lees verder...
 17 april 2003
Water Henschotermeer weer glashelder
WOUDENBERG - De bodem van het Henschotermeer in Woudenberg is weer schoon. De recreatieplas is grondig onder handen genomen. De zandbodem van het ongeveer dertien hectare grote wateroppervlak is ontdaan van een sliblaag.
lees verder...
 15 april 2003
Baggerwerk blijft gestaag vorderen
URK - Het baggerwerk in de Urker haven vordert de laatste weken voorspoedig. Diverse vorstperioden en een boven verwachting grote hoeveelheid rommel in de haven, zorgden er eerder dit jaar voor dat het tijdsschema onder druk kwam te staan. Volgens projectleider Jan de Waard van de Combinatie Ketelmeer is het nog steeds mogelijk om het werk voor juni af te ronden.
lees verder...
 12 april 2003
Aannemer Van Casteren gaat te water
Aannemer Van Casteren wil naast het transport over de weg met ondermeer vijf eigen wagens nadrukkelijk het water op. Via het proefproject Waterslag op de Brabantse kanalen wordt de nodige ervaring opgedaan.
lees verder...
 11 april 2003
Middelburgse gracht weer schoon
MIDDELBURG - De Middelburgse binnengracht is weer schoon. Na zestien maanden zijn de baggerwerkzaamheden onlangs afgerond. De sanering duurde langer dan verwacht vanwege een aantal tegenslagen. Inmiddels zijn alle sporen van het baggeren, waaronder de laad- en losplaats aan het Molenwater, verdwenen.
lees verder...
 8 april 2003
Foutje met grond maakt Rijnvaartpark duurder
'S -GRAVENZANDE - Gewoon pech of verkeerd gerekend? Hoe dan ook, de aanleg van het Rijnvaartpark gaat wegens verkeerde aarde en een te slappe ondergrond de gemeente 's - Gravenzande bijna twee ton meer kosten. De aanleg van het 2,5 hectare grote park kost straks in totaal anderhalf miljoen euro, terwijl de gemeenteraad in 2001 1,3 miljoen beschikbaar stelde. Het college van B en W moeten nu opnieuw de hand ophouden bij de gemeenteraad. Want het weer zit niet mee, de verkeerde grond is gestort en de berekening van de funderingen klopt ook al niet meer.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink