waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 3 mei 2007
Vissen spartelen in Godwaldtpark
ROOSENDAAL - Buurtbewoners en bezoekers van het Godwaldtpark reageren hoogst verontwaardigd op de bagger- en schoonmaakwerkzaamheden die de gemeente momenteel laat uitvoeren. In de Dijkwetering in het Godwaldtpark "De vissen lagen, toen ik vanochtend de hond uitliet, letterlijk te spartelen in het slik", meldt een bewoonster van de Carneooldijk. "Alle jonge eendjes en vogelnestjes zijn ook verdwenen. Ik kan het niet meer aanzien. Zoiets doe je toch vr het broedseizoen."
lees verder...
 2 mei 2007
Eerste bak vol in Hasselt: bagger, band en fiets
HASSELT - In Hasselt is gisteren een begin gemaakt met het uitbaggeren van al het stadswater.
lees verder...
 1 mei 2007
En expertisecentrum voor de hele watersector
In Nederland waren veel loketten (helpdesken) actief waar overheden en bedrijven hun vragen over waterbeleid en waterbeheer in Nederland konden stellen. In het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben vier partners: het Rijk, het InterProvinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), afgesproken dat kennis over water moet worden gestroomlijnd en dat er een einde moet komen aan de versnippering van waterinformatie. Resultaat van deze afspraak is de instelling van een centrale Helpdesk Water die van start is gegaan op 1 januari 2006.
lees verder...
 13 april 2007
Langzame huisvrouw zuigt de Ravensteinse gracht schoon
RAVENSTEIN - Een monotoon motorgeluid klinkt boven de gracht in Ravenstein. Aan de overkant zit een man in een wit 'asbestpak' op een soort vlot. Een groene baggerschuit op vlonders met een dikke stofzuigerslang er voor, die de man vanuit zijn glazen cabine met een handeltje telkens langzaam heen en weer door het water beweegt. Een andere man in een oranje hesje in een motorbootje peilt constant met een stok de diepte van de gracht.
lees verder...
 30 maart 2007
Baggerdepot kan overdadig hemelwater opvangen
Laaggelegen gebieden hebben zowel last van water als van dichtslibbende waterwegen, en het tweede probleem kan het eerste versterken. Zou de tijdelijke opslag van overdadig hemelwater niet zijn te combineren met tijdelijke opslag van baggerspecie.
lees verder...
 30 maart 2007
Zwolle gooit zandplas in uiterwaarden vol
ZWOLLE - De gemeente Zwolle krijgt vrijwel zeker toestemming om vervuilde grond te storten in een voormalige zandwinplas in de Scheller - en Oldeneler Buitenwaarden (de kolk van Grooten) achter Zwolle - Zuid. De provincie Overijssel heeft het plan beoordeeld en reageerde gisteren alvast positief. Het plan moet nog wel worden bijgesteld om te voldoen aan de provinciale toets op het gebied van grondwaterbescherming, natuur en recreatief medegebruik.
lees verder...
 29 maart 2007
Buren krijgt slibstort in uiterwaarden
INGEN - Het zandwinbedrijf Ingensche Waarden B.V. mag in de Ingensche Waarden verontreinigde baggerspecie uit vaarwegen, watergangen en uiterwaarden in putten storten. Een schadeclaim van 30 miljoen euro van het bedrijf dwingt de gemeente Buren tot medewerking
lees verder...
 25 maart 2007
Slib verontreinigt sloot bij Garmerwolde
GARMERWOLDE - De provincie Groningen heeft afgelopen donderdag een vervuiling geconstateerd van een sloot bij het slibverwerkingsbedrijf Swiss Combi Technology in Garmerwolde. Een hoeveelheid slib van het slibverwerkingsbedrijf blijkt in de sloot te zijn gelopen.
lees verder...
 24 maart 2007
Kaliwaalakkoord beschermt water
BOVEN - LEEUWEN - Nieuwe afspraken tussen Kaliwaal B.V. en de Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal leveren nieuwe garanties op voor schoon grond - en drinkwater. Dat is de overtuiging van Ria van Heck die al dertig jaar strijdt voor 'haar' Kaliwaal. In het geulengebied langs de Waal in de Leeuwense en Westelijke Drutense Waard is landschapsontwikkelaar Dekker van de Kamp uit Elst bezig met het storten van vervuild rivierslib.
lees verder...
 24 maart 2007
Vervuiling in Limburgse beek gestopt
WEERT - De vervuiling van de Tungelroysche Beek bij het Limburgse Weert is zaterdagmiddag een halt toegeroepen. Dat meldt het waterschap Peel en Maasvallei. Sinds vrijdag stroomde diesel de beek in door lekkage in een opslagplaats van diesel in de Belgische grensplaats Bocholt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink