waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 22 maart 2003
Stichting strijdt door tegen slib
DRUTEN - De Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal blijft vechten tegen Delgromij. Dat bedrijf gaat binnenkort baggerspecie storten in de Kaliwaal. Volgens de stichting wordt de plas nu illegaal uitgebaggerd.
lees verder...
 21 maart 2003
'Geen overschrijdingen baggerwerk havensí
URK - Wethouder Johannes Koffeman verwacht niet dat het budget voor het baggeren van de Urker havens overschreden wordt. ‘Wellicht wordt op bepaalde punten geld bespaard. Maar ik kan geen zekerheid geven.’
lees verder...
 21 maart 2003
GUS vreest aanleg
AMERSFOORT - De actiegroep Geen Uitbreiding Stort (GUS) is bang dat de geplande baggerstort bij de Amersfoortse wijk Vathorst veel groter wordt dan nu bekend is.
lees verder...
 20 maart 2003
Subbied regeling gepubliceerd
Op 19 maart 2003 is de "Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied", of kortweg Subbied gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling treedt daarmee vanaf 21 maart 2003 in werking. Novem voert de regeling uit.

De regeling is bedoeld om gemeenten en waterschappen financieel te ondersteunen bij de uitvoering van achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied.
lees verder...
 18 maart 2003
Gedroogde baggerspecie beproefd ophoogmateriaal
Langs de A50 bij Veghel is, net als bij de A5, baggerslib in een oprit verwerkt. Volgens dr. R. Smits van de Dienst Weg en Waterbouw van Rijkswaterstaat zijn de resultaten van de twee proeven vergelijkbaar.
lees verder...
 14 maart 2003
Medusa Explorations karteert de Amer, Bergse Maas en Merwede
In het kader van het project 'Ruimte voor de Rivieren' heeft MEDUSA in 2002 een morfologisch model aan het RIZA opgeleverd. Met dit morfologisch model kunnen rivierverruimende maatregelen doorgerekend worden. Het is gebleken dat de aanwezige kennis met betrekking tot het aanwezige sediment en de daaraan gekoppelde verontreinigingen te globaal is.
lees verder...
 13 maart 2003
Bioscreening biedt flink wat voordelen
Optimale benutting van opslagdepots voor baggerslib en afname van de vervuiling van het zeemilieu. Dat zijn de voordelen van bioscreening, het biologisch meten van de verontreinigingen in baggerslib, ten opzichte van de analytisch-chemisch methode.
lees verder...
 10 maart 2003
Herontwikkeling voormalig gasfabriekterrein Appingedam

Vandaag hebben gedeputeerde T.A. Musschenga van de provincie Groningen, wethouder H. Ruben van de gemeente Appingedam en dijkgraaf H. van ’t Land van het waterschap Noorderzijlvest een intentie-overeenkomst ondertekend over de sanering van het voormalig gasfabriekterrein ‘De Tip’. Hiermee wordt de weg vrij gemaakt voor de herontwikkeling van dit bijzondere stukje Appingedam.

lees verder...
 7 maart 2003
Baggerwerkzaamheden in Zoetermeer
Medio maart start het hoogheemraadschap van Schieland in Zoetermeer in de wijken Rokkeveen en Lansinghage met baggerwerkzaamheden. Doel van het baggeren is het vergroten van het waterafvoerend vermogen van de watergangen en het verbeteren van de waterkwaliteit.
lees verder...
 22 februari 2003
Noord-Holland werkt zichtbaar aan bagger
De komende decennia wil Noord-Holland met een planmatige aanpak het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen wegwerken. Bij de ambitieuze inhaaloperatie is herverwerking het credo. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde A. Wildekamp ligt de lat van de nieuwe koers hoog.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink