waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 23 januari 2003
Baakman eist bestuursdwang
HAAKSBERGEN - Juridisch adviseur P. Baakman heeft de gemeenteraad opgedragen het college te dwingen zichzelf een voorwaarschuwing voor het toepassen van bestuursdwang te sturen. Als dat niet op uitermate korte termijn gebeurt, wordt aangifte bij de politie gedaan.
lees verder...
 23 januari 2003
Haven van Urk vak voor vak gesaneerd
De vorstperiode gooide even roet in het eten, maar op dit moment is de Combinatie Ketelmeer weer volop bezig met de sanering van de haven van Urk. Twee units zijn ingezet voor de verwerking van in totaal 75.000 kubieke meter slib. Maar voordat de grijpers het slib kunnen wegnemen, graast de aannemerscombinatie eerst met een grote eg alle oude fietsen, winkelwagentjes en ander vuil van de bodem.
lees verder...
 21 januari 2003
Uitlevering nieuwe release iBever/Towabo in februari
Naar verwachting zal medio februari de langverwachte nieuwe versie van het progamma iBever/Towabo verschijnen. Towabo is hét toetsingsprogramma voor waterbodems.
lees verder...
 20 januari 2003
AKWA rapport: Naar een coherente aanpak van waterbodems
Dit AKWA-rapport beoogt duidelijkheid te scheppen over de actuele praktijk, knelpunten, nieuwe en gewenste ontwikkelingen van het omgaan met en beoordelen van verontreinigde waterbodems.
lees verder...
 20 januari 2003
Voorlichting over zandwinning/baggerberging Bosscherwaarden
VUCHT - Op woensdag 29 januari is er in zalencentrum De Gouden Leeuw in Wijk bij Duurstede een voorlichtingsavond over het voorgenomen zandwinnings- en baggerspeciebergingsproject in de Bosscherwaarden. De initiatiefnemer van dit project, De Ingensche Waarden B.V., zal het hoe en waarom van het plan toelichten.
Tot 8 februari is er tijd om te reageren op de startnotitie die vanaf 13 januari ter inzage ligt.
lees verder...
 18 januari 2003
Bagger in de natuur
Rijkswaterstaat kent een nieuwsblad over de baggerspecieberging in het Hollandsch Diep. Onder meer in Klundert en Willemstad wordt het blad huis-aan-huis verspreid.
lees verder...
 16 januari 2003
Baggersector vreest voor verwerking
De baggersector vreest dat grootschalige verwerking van specie niet mogelijk is. Reden is dat de heffing op het storten van vervuilde specie afgeschaft dreigt te worden. De belangstelling voor de tijdelijke stimuleringsregeling verwerking baggerspecie is dan ook uitermate gering.
lees verder...
 16 januari 2003
Immobilisatie verontreinigde grond wint terrein
Verontreinigde grond en bagger kunnen worden gereinigd, gestort of bewerkt voor hergebruik. De derde mogelijkheid, immobilisatie van de verontreiniging door een fysisch-chemische bewerking van de grond, wint terrein. Koud mengen met cement en andere bindmiddelen is relatief goedkoop. Het resultaat is een grondstof die voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en dus als bouwmateriaal mag worden toegepast.
lees verder...
 16 januari 2003
Kritiek op dubbele pet van Goese wethouder
GOES - De fractie van de SGP/ChristenUnie in de gemeenteraad van Goes vindt dat wethouder S. van 't Westeinde één van haar twee petten moet afzetten. Van 't Westeinde is parttime wethouder in Goes, vier dagen per week, en ook lid van het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden. Zij heeft de combinatie van die twee functies bij haar aantreden, in april vorig jaar, bedongen.
lees verder...
 15 januari 2003
Kritiek op baggervoorstel
RAAMSDONKSVEER - Leden van de commissie Grondgebiedszaken uitten gisteren kritiek op het gemeentebestuur van Geertruidenberg vanwege het niet opnemen van de kosten van het baggeren op Dombosch I in de begroting van dit jaar.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink