waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 9 december 2002
Noordelijke zeehavens in problemen door bagger
GRONINGEN/HARLINGEN (ANP) - De noordelijke zeehavens komen in ernstige financiele problemen als ze verplicht worden om baggerslib op land op te slaan. Dat hebben bestuurders van deze havens vrijdag gezegd tijdens een presentatie in Groningen. Momenteel kunnen de havens van Delfzijl, Eemshaven, Lauwersoog en Harlingen specie uit vaargeulen en havenbekkens nog in de Waddenzee storten. Het Rijk werkt echter aan nieuwe normen waardoor dat nog maar ten dele mogelijk blijft.
lees verder...
 7 december 2002
InnovatieFestival levert interessante bouwgerelateerde vindingen
T. Winters/ HT-Groep Almere, uitvinder van de Undine kwam tijdens de manifestatie InnovatieFestival 2002 als winnaar uit de bus. Bovendien werd in elke categorie een winnaar uitgekozen. De meeste ogen waren gericht op de winnaars, maar enkele interessante bouwgerelateerde vindingen verdienen zeker de aandacht.
lees verder...
 5 december 2002
Groot onderhoud aan Kievitsloop
BREDA - Het Waterschap Mark en Weerijs begint januari 2003 met het groot onderhoud van de Kievitsloop in de Haagse Beemden in Breda. Voordat de baggeraars aan de slag gaan, worden eerst de waterkanten gesnoeid.
lees verder...
 5 december 2002
Waa moet schoner
HATTEM- De grote vijver de Waa in Hattem moet schoner en recreatiever. Dat vindt Waterschap Veluwe, die onderzoek in gaat stellen naar de toekomstige mogelijkheden van de plas. Met de studie is 30.000 euro gemoeid, waarvan de provincie de helft betaalt en het waterschap en gemeente Hattem ieder een kwart.
lees verder...
 4 december 2002
Milieubeweging boos over Schelde- en Maasverdrag
GENT (ANP) - Milieubewegingen in Nederland, Vlaanderen en Wallonie zijn niet te spreken over het internationale verdrag voor de bescherming van Schelde en Maas dat Frankrijk, Belgie, Luxemburg, Duitsland en Nederland dinsdag in Gent hebben ondertekend.
lees verder...
 4 december 2002
Videoband Koude immobilisatie in de praktijk
Een filmverslag over de baggerproblematiek, de voorbehandeling van de bagger, het laboratorium-onderzoek, de productie van de bouwstof en de wegaanleg.
lees verder...
 2 december 2002
Start procedure milieueffectrapportage Bosscherwaarden
Als het aan initiatiefnemer De Ingensche Waarden B.V. ligt, zal op termijn zandwinning en baggerberging plaatsvinden in de Bosscherwaarden, een uiterwaardengebied tussen Beusichem en Wijk bij Duurstede. Het bedrijf heeft hiertoe op 2 december een startnotitie ingediend bij de provincie Utrecht, waarmee de procedure voor de verplichte milieueffectrapportage voor omvangrijke projecten officieel is begonnen.
lees verder...
 30 november 2002
Groot deel van gracht is verdacht
TIEL - Zeker zestig procent van de Tielse stadsgracht wordt als verdacht aangemerkt na onderzoek van T&A Survey. Dit bureau onderzocht de grachten en de Plantage op aanwezigheid van munitie uit de oorlog.
lees verder...
 29 november 2002
BOKS versie 4.0 gereed
BOKS staat voor Bouwstoffenbesluit Ondersteunend Kennisgebaseerd Systeem. In BOKS zit een belangrijk deel van het Bouwstoffenbesluit verwerkt. Via het programma kunnen bouwstoffen worden getoetst aan het Bouwstoffenbesluit. Daarnaast bevat het programma veel achtergrondinformatie.
lees verder...
 29 november 2002
Nieuwe methode voor afdichting onderwaterbodems
Waterbouwer M. Zwiersen heeft een methode bedacht voor het maken van afdichtingen onder water, die zowel civieltechnisch als financieel aan moet spreken. Testen van de methode laat hij aan anderen over.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink