waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 23 maart 2007
Bewoners kijken officieel mee bij Olasfa
OLST - Na jaren van soms heftige discussies op voorlichtingsavonden heeft de provincie Overijssel een grote stap gezet in de richting van omwonenden van het Olasfaterrein. Ze zijn uitgenodigd om in een begeleidingscommissie mee te praten over de volgende fasen van de sanering. Het lijkt er op dat provincie en bewoners hun buik vol hebben van de vroegere gang van zaken.
lees verder...
 23 maart 2007
Start waterbodemsanering Sneek
SNEEK - Wetterskip Fryslân gaat de grachten in en rondom het centrum van Sneek schoonmaken. Het gaat om de stadsgrachten, de Zwette, de Geeuw, de Franekervaart, het Zomerrak en de Woudvaart, inclusief enkele havens. Het werk start in april en zal eind 2007 klaar zijn. Met het schoonmaken van de waterbodem wordt het water in de grachten weer schoon.
lees verder...
 20 maart 2007
Oude zandwinning bij Coevorden alsnog verkocht
COEVORDEN - De provincie Drenthe heeft alsnog een koper gevonden voor de vervuilde zandwinput aan de Krimweg in Coevorden. Gedeputeerde staten zijn akkoord gegaan met een nog onbekend bod van een grondbank
lees verder...
 20 maart 2007
Rijkelse Bemden gezuiverd van verontreinigde grond
BEESEL - De graafwerkzaamheden van het herstel van de plas Rijkelse Bemden zijn afgerond. Het afgelopen jaar is in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken door de aannemer op vijf deellocaties in de plas grond afgegraven.
lees verder...
 15 maart 2007
Protest tegen baggerdepot Katwoude vergeefs
KATWOUDE - De Raad van State heeft de protesten afgewezen van inwoners van Katwoude tegen de aanleg van een baggerdepot door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
lees verder...
 7 februari 2007
Baggerwerkzaamheden in Barneveld en Voorthuizen van start

Volgende week starten Waterschap Vallei & Eem en de gemeente Barneveld met baggerwerkzaam-heden in de wijken Zuid III en De Vaarst. Ook de singel langs de Plaggenmeierslaan in Voorthuizen krijgt een schoonmaakbeurt. Het water langs de Wildzoom in Zuid III is als eerste aan de beurt. Nog deze week legt de aannemer daar bronbemaling aan.
Tijdens het werk repareert of vervangt de aannemer waar nodig de oeverbeschoeiing. Ook legt hij daar waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind maart klaar. De aannemer is Van den Hul en Peters BV uit Kampen.
De direct omwonenden ontvangen kort voor de werkzaamheden bij hen in de buurt een brief met meer informatie. In deze brief staat ook bij wie men terecht kan met vragen over de werkzaamheden.

lees verder...
 7 februari 2007
Gemeente en waterschap baggeren restant watergangen in Veenendaalse wijk Dragonder
De gemeente Veenendaal baggert in samenwerking met Waterschap Vallei & Eem de komende weken een aantal watergangen in de wijk Dragonder. De werkzaamheden starten begin februari en zijn naar verwachting eind maart klaar. Aannemer Van den Hul en Peters B.V. uit Kampen voert het werk uit.
lees verder...
 18 januari 2007
Tonnen voor schoonmaak Kanaal
DEVENTER - De zwaarverontreinigde bodem van het Overijssel Kanaal, ter hoogte van de Hunneperkade in Deventer, wordt eindelijk schoongemaakt.
lees verder...
 9 januari 2007
Excursie: IVN Maas en Waal Gelderland Wandeling Kaliwaal

De wandeling op 14 januari gaat naar het Kaliwaalduin. Dit is een enorm dynamisch gebied met brede Waalstranden en diverse zandverstuivingen. We hebben speciale toestemming om dit besloten gebied te bezoeken.

Er zijn jaren dat de river er tientallen centimeters kalkrijk zand afzet wat weer wordt verstoven tot hoge duinen die ook bij extreem hoogwater niet meer onder water komen. Een eldorado voor wilde planten en vele vogelsoorten. Naast de prachtige natuur is het ook mogelijk de werken te bekijken van de slibstort/natuurontwikkeling. Uiteindelijk zal het gehele Kaliwaalgebied een natuurontwikkelingsgebied worden met meestromende nevengeulen. Na afloop eten we een kop snert.

lees verder...
 8 januari 2007
Dode vogels gevonden na vermeende giflozing
(Novum) - Aan de Noord-Hollandse kust zijn de afgelopen dagen zeker twintig dode vogels gevonden. Dat heeft de stichting De Noordzee maandag gemeld. De vogels zijn volgens de stichting het slachtoffer geworden van een giflozing door een schip op de Noordzee. Het zou gaan om een onbekende bijtende stof die de snavels en poten van de dode vogels heeft aangetast.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink