waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact





2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 12 november 2002
Waterschap begint met najaarsschouw
MEPPEL/STEENWIJK - Waterschap Reest en Wieden begint vandaag in het waterschapsgebied met de najaarsschouw. Dit betekent dat het bestuur, samen met vele medewerkers, nagaat of de schouwsloten, duikers, dammen en taluds in goede staat zijn.
lees verder...
 7 november 2002
Grachten stad Hattem erg smerig
HATTEM - De stadsgrachten van Hattem zijn sterk verontreinigd met modder. Dit blijkt uit onderzoek van Waterschap Veluwe, dat het noodzakelijk vindt de watergangen rond het historische centrum te baggeren. Dit om de doorstroming weer op gang te brengen.
lees verder...
 7 november 2002
Stadskanaal doet onderzoek naar gifvaten
STADSKANAAL (ANP) - De gemeente Stadskanaal stelt zelf een onderzoek in naar de inhoud van vaten die onlangs naar boven werden gehaald in het Ceresmeer. Een van de vijf vaten, die werden opgevist in opdracht van Philips, bleek nog onbekende giftige stoffen te bevatten. Het gaat vermoedelijk om oplosmiddelen. In de overige vaten werden water en sporen van olie aangetroffen.
lees verder...
 6 november 2002
24 Miljoen euro voor baggeren
TIEL - Het Waterschap Rivierenland gaat de komende vier jaar 24 miljoen euro uittrekken voor onder meer het uitbaggeren van watergangen. Het Waterschap wil dat de bagger in het Gelders Rivierengebied in 2015 schoon is.
lees verder...
 6 november 2002
Grote baggeroperatie begint
Leeuwarden - Begin volgend jaar wordt begonnen met de grootste baggeroperatie die ooit in de gemeente Leeuwarden is uitgevoerd.
lees verder...
 4 november 2002
Informatiedagen Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems
Als aanvulling op de dit jaar verschenen Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems organiseert AKWA een viertal informatie/instructiedagen. Deze zijn bedoeld om de Richtlijn verder onder de aandacht te brengen van de gebruikers en uitleg te geven bij de diverse onderdelen.
lees verder...
 4 november 2002
Jaarlijkse schouw bij sloot nodig
VEENENDAAL - De jaarlijkse schouw van sloten en watergangen in de Vallei is pure noodzaak. Bij iedere controle stuit Waterschap Vallei & Eem op onvolkomenheden, terwijl een goede waterafvoer in de natte Vallei essentieel is.
lees verder...
 4 november 2002
Prospect 2.0 gekoppeld met Towabo
Er is een nieuwe versie van waterbodem/baggerspecie-programma Prospect 2.0 beschikbaar. Dit programma is een vernieuwde versie van het rekenmodel, gebuikt voor het Tienjarenscenario waterbodems. Het bestaat bestaat uit een vernieuwde versie van de wabo-invoermodule en het TJS-rekenmodel.
lees verder...
 4 november 2002
Sicko Heldoorn is Watersporter 2002
LEEUWARDEN - Burgemeester Sicko Heldoorn van Opsterland is zaterdagavond door de Leeuwarder watersportverenigingen de Meeuwen en LWS uitgeroepen tot Watersporter van het Jaar 2002. De clubs - die samen 1700 leden hebben - roemen Heldoorn vanwege het onder zijn invloed ontstane baggerbeleidsplan voor de Friese vaarwegen.
lees verder...
 1 november 2002
Een op de drie bedrijven loost illegaal op water
LELYSTAD (ANP) - Rond de 30 procent van de bedrijven overtreedt de regels voor lozingen op oppervlaktewater. De meeste overtreders lozen meer of ander afval dan volgens de vergunning is toegestaan. Dat bleek uit onderzoek van het expertisecentrum rechtshandhaving van het ministerie van Justitie, in opdracht van Rijkswaterstaat.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....



realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink