waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 27 september 2002
Stenen van vervuild baggerslib
Deze week zijn de eerste 10.000 stenen op basis van verontreinigde baggerspecie gebakken, zo maakte ingenieursbureau DHV vrijdag bekend. De toepassing van baggerspecie in bakstenen kan een oplossing vormen voor het probleem van de opslag van vervuild slib. Nu wordt het nog doelloos opgeslagen in grote depots, zoals bijvoorbeeld in IJmuiden. Volgens berekeningen ligt alleen al op de bodem van Noord-Hollandse wateren 30 miljoen kubieke meter vervuild slib.
lees verder...
 26 september 2002
Binnengracht Zutphen groeit langzaam dicht
ZUTPHEN - Beheerders van natuurterreinen zoals Natuurmonumenten laten het soms bewust gebeuren: een watergang die langzaam maar zeker dichtslibt. Verlanding is immers een natuurlijk proces. Maar de grachten in Zutphen moeten waar mogelijk vooral water blijven voeren.
lees verder...
 26 september 2002
Extra geld voor herstel kreek
GROEDE - Provincie Zeeland stopt stichting Het Zeeuwse Landschap 62.135 euro extra subsidie toe voor het natuurherstelproject in de Baarzandse kreek bij Groede.
lees verder...
 26 september 2002
Pap voor slibdepot is al gestort
TERNEUZEN - De voorgenomen aanleg van een slibdepot van 37 hectare in de Terneuzense Koegorspolder is vrijwel onmogelijk terug te draaien. Ook de bouw van een windmolenpark is zo goed als zeker. Het enige waar de politiek nog invloed op kan uitoefenen, is de wijze waarop de projecten worden uitgevoerd en de (milieu)randvoorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen.
lees verder...
 26 september 2002
Schadeclaim Martens om vervuilde specie
DEN HAAG/OOSTERHOUT - Binnen zes weken hoopt de Raad van State bekend te maken of B en W van Oosterhout Martens Beton BV terecht hebben verplicht om een partij verontreinigde baggerspecie af te voeren van een terrein aan het Innovatiepark op bedrijventerrein Weststad III.
lees verder...
 26 september 2002
Waterschap regelt vergunning via internet
DOETINCHEM - Bij het waterschap Rijn en IJssel is het vanaf deze week mogelijk de zogeheten keurvergunningen aan te vragen en af te handelen via internet. De keur omvat de regels die het waterschap heeft vastgesteld voor onderhoud en beheer van de watergangen, zoals de grote rivieren in het gebied. Wie langs of in de buurt van de rivieren en watergangen iets wil veranderen, moet daarvoor bij het schap een keurvergunning aanvragen.
lees verder...
 25 september 2002
Slib Kerkewiel ernstig vervuild met zink
WERKENDAM - Het slib op de bodem van de Kerkewiel in Werkendam is ernstig vervuild met zink. De gemeente heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Wel ontraadt wethouder V.-van den Berg vis te eten uit de wiel, of met de handen in het water te komen. Want ook de kwaliteit van het water laat te wensen over. Nader onderzoek moet aantonen wat de oorzaak van de vervuiling is en wat eraan gedaan gaat worden.
lees verder...
 24 september 2002
Helder water trekt planten aan
Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) werkt al zo'n vier jaar aan herstel van de natuur in en om de Baarzandse Kreek. Een gebied tussen Breskens en Groede, waarvan nu 32 hectare, het brede oostelijke deel, eigendom is van de stichting. De Baarzande is een van de oude (getij)wateren in West-Zeeuws-Vlaanderen, die al vroeg in de twaalfde eeuw door bedijking werd getemd. Zo'n twintig jaar geleden is een halt toegeroepen aan de verloedering van de natuur en is toegewerkt naar herstel van oude waarden. Het herstelproject van HZL begint aardig vorm te krijgen.
lees verder...
 24 september 2002
Integrale aanpak sanering natuurgebied Ilperveld
In 2010 heeft Noord-Holland een schoon natuurgebied met een unieke, internationaal waardevolle flora en fauna. Het veenweidegebied Ilperveld, nu al gewaardeerd om zijn natuurwaarden maar ook vervuild, is dan geheel gesaneerd en deels heringericht. De water- en natuurkwaliteit zijn dan aanzienlijk verbeterd waardoor vegetatie, vissen en vogels ruimschoots de kans krijgen.
lees verder...
 24 september 2002
Uitbaggeren waterleiding eind oktober
TERNEUZEN - Rijkswaterstaat begint eind oktober met het uitbaggeren van een sterk vervuilde rijkswaterleiding, westelijk van het kanaal Gent-Terneuzen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink