waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 6 september 2002
Waterschap en omwonenden binden strijd aan tegen kroos
DOESBURG - De dikke laag met kroos op de vijvers en grachten van Doesburg zorgt voor grote irritaties. Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Doesburg, wijkraden en hengelsportverenigingen slaan de handen ineen om te kijken of ze een einde kunnen maken aan de jaarlijks terugkerende groene brij op de waterpartijen in de stad.
lees verder...
 6 september 2002
Werk aan oevers, vissen uit logeren
BREDA - Waterschap Mark en Weerijs en de gemeente Breda zijn deze week begonnen met het uitbaggeren en herinrichten van de waterloop rond de noordoostelijke Hoge Vucht. De oevers worden 'natuurlijker' en 'kindvriendelijker'. Het karwei komt ook de waterkwaliteit ten goede.
lees verder...
 5 september 2002
Verzakken molen wordt gestopt
GOES - Aannemingsbedrijf Van Halteren uit Bunschoten is begonnen met de voorbereidingen voor de schoonmaak van het laatste stukje Goese veste. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig, omdat het talud van de wal bij de molen de Koornbloem, verre van stabiel is.
lees verder...
 4 september 2002
Muns niet bang voor stank slibdepot
ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk wil tegenover de hoofdingang van de chemische fabriek Caldic aan de Schansdijk bij Zevenbergen een tijdelijk slibdepot aanleggen.
lees verder...
 4 september 2002
Weihoek wil geen baggerspeciedepot
ROOSENDAAL - Bewoners in de Weihoek zijn zeer ontstemd over het plan van de gemeente die een braakliggend terrein aan het Holle Wegje tijdelijk wil gebruiken als baggerspeciedepot.
lees verder...
 4 september 2002
Wetterskip vervuilt slootwater Ternaard’
Ternaard - Akkerbouwer Y. Roorda uit Ternaard vreest dat hij het water uit de sloot langs zijn landerijen aan de Hantummerwei niet meer kan gebruiken nu het Wetterskip De Waadkant vlakbij een baggerdepot heeft aangelegd.
lees verder...
 3 september 2002
Acht overheden gaan Hollandse IJssel aanpakken
Woensdag 4 september zetten in Montfoort acht bestuurders hun handtekening onder het startconvenant "Hollandse IJssel, meer dan water". De gemeenten IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Vlist, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat - directie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan intensief samenwerken om de Hollandse IJssel en haar uiterwaarden schoon en veilig maken, zodat natuur, recreatie, wonen en werken een nieuwe impuls krijgen. Ook presenteren zij die ochtend het nieuwe beeldmerk van het project "Hollandse IJssel, meer dan water".
lees verder...
 3 september 2002
Gedeputeerde Wildekamp start 3 september sanering Amstel bij Uithoorn
Gedeputeerde Ada Wildekamp schept dinsdag 3 september om 18.00 uur de eerste hap vervuilde bagger uit de Amstel bij Uithoorn. Hiermee start een grote sanering waarbij de komende twee jaar bijna 5 km verontreinigde Amstelbodem grondig wordt schoongemaakt. Het gaat totaal om circa 320.000 m3 ernstig vervuild slib waarvan tenminste 50% uiteindelijk wordt herverwerkt tot bouwstof. Dit is een unicum voor Nederland qua schaalgrootte en omvang.
lees verder...
 3 september 2002
Hoogheemraadschap keurt waterplan Gouda af
GOUDA (ANP) - Het hoogheemraadschap van Rijnland keurt het waterplan van de gemeente Gouda af. Rijnland vindt dat Gouda niet ver genoeg gaat in de aanpak van de grote structurele problemen in zijn watersysteem.
lees verder...
 3 september 2002
Jonge hengelaar dupe van bagger
RIJSWIJK - Het uitbaggeren van de sloten en vaarten in Rijswijk heeft tot gevolg gehad dat de afgelopen weken veel oevers zijn ontsierd door blubber, puin, stenen, oude fietsen, winkelwagentjes en andere opgeviste rommel. De fractie van Onafhankelijk Rijswijk (OR) heeft hierover haar ongenoegen uitgesproken in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink