waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 20 augustus 2002
Sanering haven kost miljoenen
CUIJK - De sanering van de haven in Katwijk gaat zo'n 3,3 miljoen euro kosten. De gemeente Cuijk, die in 2005 met het karwei wil beginnen, wil dat de provincie en Rijkswaterstaat een fors deel meebetalen.
lees verder...
 20 augustus 2002
Vervuild baggerslib wordt bouwstof - praktijkproef in Groningen
Het slib dat momenteel uit de Groningse stadswateren wordt gebaggerd kan, vermengd met cement en rioolzand, worden gebruikt als fundering onder nieuwe wegen. Voor het eerst in Nederland!
lees verder...
 19 augustus 2002
1,8 miljoen voor dringende zaken
ROOSENDAAL - Burgemeester en wethouders van Roosendaal willen bijna 1,8 miljoen euro uit het gemeentefonds aanwenden voor de aanpak van zaken die in hun ogen geen uitstel dulden. Het voorstel voor de begrotingswijziging komt donderdag aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Bestuur.
lees verder...
 19 augustus 2002
Vergunningaanvraag voor vervuild IJsselslib
WIJHE - Met de nodige vertraging is een vergunning voor verplaatsing van vervuild slib uit de uiterwaarden bij Wijhe verleend en ter inzage gelegd. Rijkswaterstaat wil de grond saneren en de IJsseloever natuurvriendelijk maken.
lees verder...
 16 augustus 2002
Waterschap gaat waterbeheer in de Maurikse wetering verbeteren
Op vrijdag 16 augustus jl. vergaderde het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Het bestuur stemde onder meer in met de plannen om de Maurikse wetering en het stroomgebied van deze wetering aan te pakken ter verbetering van het waterbeheer. Deze totale opknapbeurt gaat dit najaar van start en zal tot 2006 duren.
lees verder...
 15 augustus 2002
Kilometers watergang gebaggerd
GELDERMALSEN - Het Waterschap Rivierenland laat in het najaar een groot aantal watergangen baggeren. Bij Beesd, in de Linge, maar vooral tussen Ingen en Eck en Wiel wordt een aantal sloten waar de doorstroming van het water in gevaar komt, uitgebaggerd.
lees verder...
 15 augustus 2002
Provincie dringt Amersfoort slib op
AMERSFOORT - Amersfoort komt niet onder de Utrechtse berg baggerslib uit.
lees verder...
 15 augustus 2002
Wanhopig pleidooi Amersfoort vindt geen weerklank
UTRECHT/AMERSFOORT - "Hoeveel miljoen kuub bagger moeten we zelf afvoeren, voordat de provincie Utrecht omgaat?'' De vraag van de Amersfoortse wethouder B.van der Werff (VVD) aan de leden van de Provinciale Planologische Commissie klinkt wanhopig. De complete Amersfoortse delegatie vermoedt dan al dat de aanwijzing tot het stichten van een baggerberging niet kan worden afgewend.
lees verder...
 14 augustus 2002
Bedrijf: steun onze baggerstort bij Lek
Amersfoort - Het bedrijf De Ingensche Waarden uit Vught heeft politiek Amersfoort betrokken bij zijn lobby voor de aanleg van een baggerdepot bij Wijk bij Duurstede.
lees verder...
 14 augustus 2002
Wilsummer jachthaven moet een stukje dieper
WILSUM - De Wilsummer jachthaven is niet diep genoeg. Wil de haven normaal kunnen functioneren moet die uitgediept worden tot 160 cm. De diepte is nu 110 cm. " Eigenlijk is jachthaven een te groot woord" , vindt voorzitter Hans Agteres van de plaatselijke watersportvereniging.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink