waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 21 december 2006
Beveiligd baggeren Helperdiep succesvol afgerond
Het Helperdiep is uitgebaggerd. In de periode oktober - half december is 38.000 m verontreinigd slib uit het water gehaald. Het water is nu weer 2,5 m diep. Het baggeren vereiste een speciale aanpak omdat zich in het Helperdiep explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog bevond. Dat bleek bij een eerste baggerpoging in het najaar van 2003, die daarom werd stilgelegd.
lees verder...
 15 december 2006
Baggeren in Leiden gaat voorlopig niet verder
LEIDEN - De baggerwerkzaamheden in de wateren van Leiden gaan voorlopig niet verder. Begin november zijn de baggerwerkzaamheden in Leiden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden wel worden hervat.
lees verder...
 12 december 2006
Baggerwerk binnenstad Haarlem klaar
HAARLEM - Het baggerproject in Haarlem is vandaag officieel afgesloten. In totaal is 525.000 kubieke meter bagger verwijderd over een afstand van dertig kilometer. Zestig procent daarvan was licht verontreinigd (klasse 2), de rest was sterker vervuild (klasse 3 en 4).
lees verder...
 12 december 2006
Start aanleg baggerdepot Hollands Diep
HOLLANDS DIEP - Rijkswaterstaat is in het Hollands Diep begonnen met de aanleg van een opslagplaats voor verontreinigd slib. Het depot wordt tien miljoen kubieke meter groot. Het depot gaat ernstig vervuild slip opslaan. Het gaat om baggerspecie uit het Hollands Diep, de Biesbosch en het Haringvliet.
lees verder...
 7 december 2006
Doorvaart en waterkwaliteit in Haarlem beter: de bagger is eruit
HAARLEM - Op 11 december wordt het Haarlemse baggerwerk feestelijk afgesloten. Wethouder Maarten Divendal van de gemeente Haarlem en hoogheemraad Wim van der Hoeven van het hoogheemraadschap van Rijnland, verrichten samen de officiële afsluitingshandeling in het Noorder Buiten Spaarne.
lees verder...
 7 december 2006
Munitie WOII boven water in Tull en t Waal
HOUTEN - In Tull en t Waal is bij het baggeren 12.000 stuks klein kaliber munitie gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er ook 1000 tijdbuizen (waarmee kon worden ingesteld wanneer de granaat zou ontploffen) gevonden. In oktober startte het baggeren van het inundatiekanaal om de afwatering van omliggende gebieden te verbeteren.
lees verder...
 7 december 2006
Waterschap baggert Valkreek Colijnsplaat
Deze week is waterschap Zeeuwse Eilanden begonnen met de voorbereidingen voor het baggeren van de Valkreek bij Colijnsplaat. Baggeren heeft een positief effect op zowel de kwantiteit (afvoer van water, berging) als de kwaliteit (betere leefomgeving voor plant en dier) van het water. Om de 21.000 m bagger die bij het werk vrij komt tijdelijk op te slaan, worden twee baggerdepots in de omgeving van het dorp aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingscombinatie De Feijter Groep aanneming bv en Schilder Baggerwerken en zijn halverwege februari 2007 klaar. De totale projectkosten bedragen 400.000,-. Een deel wordt bekostigd met een bijdrage van het Rijk (SUBBIED). De rest wordt betaald door gemeente Noord-Beveland en waterschap (fifty-fifty).
lees verder...
 5 december 2006
Europese bodemrichtlijn geeft Nederland beleidsruimte en verplichtingen
De Europese Commissie heeft een voorstel voor een kaderrichtlijn voor bodembescherming uitgebracht. Veel uitgangspunten daarin sluiten aan op het Nederlandse bodembeleid. De brede kaders van de richtlijn bieden flexibiliteit, maar ook vraagtekens over de mogelijke doorwerking van de richtlijn in concrete praktijksituaties rond bodemafdekking, verlies van organische stof en verzilting door zeespiegelstijging.
lees verder...
 5 december 2006
Waterschap Hollandsche Delta baggert in Rozenburg
ROZENBURG - Gemeente Rozenburg en waterschap Hollandse Delta baggeren verschillende sloten, singels en plassen binnen Rozenburg. Op 4 december zijn de feitelijke baggerwerkzaamheden officieel begonnen. Wethouder Van de Meer en heemraad Schelling hebben met de eerste baggerschep de werkzaamheden gestart. Het werk zal eind januari 2007 klaar zijn.
lees verder...
 2 december 2006
Bodems Zwolse grachten erg vuil
ZWOLLE - Veilig, gezond en schoon. Op Zwolse waterbodems zijn die drie woorden voorlopig niet van toepassing. In veel Zwols water ligt een laag van 1,70 meter vervuilde bagger. Daar komt de komende jaren verandering in, want gemeente, provincie, waterschap en rijkswaterstaat gaan miljoenen euros in het uitbaggeren van watergangen steken.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink