waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 5 augustus 2002
Waterschap wacht met smart op depot
TERNEUZEN - 'Met smart wachten', vindt hoofd planvorming Frans Maenhout van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen te grote woorden. Maar het zit hem ook niet lekker dat het reusachtige slibdepot in de Koegorspolder bij Sluiskil pas over een paar jaar in bedrijf komt.
lees verder...
 3 augustus 2002
Stortplaats en zandput doemen weer op
De infrastructuur in Nederland is voor een groot deel aangelegd met grond, puin en slib uit bodemsaneringen. In de afgelopen twintig jaar zijn miljoenen tonnen van dit materiaal verwerkt in snelwegen, bedrijfsterreinen of parkeerplaatsen. Maar de aannemers willen het spul niet meer. De risico's zijn te groot. Gaat Nederland weer storten?
lees verder...
 2 augustus 2002
Dalfsen gaat nog niet baggeren
DALFSEN - De vervuiling van vijvers, kanalen en sloten binnen de bebouwde kommen van Dalfsen valt reuze mee. Reden om haast te maken met baggeren is er niet. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het recent opgestelde baggerplan te laten rusten en subsidiemogelijkheden af te wachten.
lees verder...
 2 augustus 2002
Grondreinigingsbedrijven in problemen
MOERDIJK - De elf grondreinigingsbedrijven in Nederland zitten in de problemen. Aannemers zien op grote schaal af van het gebruik van gereinigde grond bij bouwprojecten omdat ze het risico te groot vinden dat er toch vervuilende stoffen in de grond zijn achtergebleven.
lees verder...
 1 augustus 2002
Bijna 7 ton voor baggerplan
RIJSSEN/HOLTEN - Rijssen heeft een bedrag van ruim 670.000 euro nodig om verontreinigde waterbodems binnen de bebouwde kommen in de gemeente schoon te maken. Dat toont een speciaal gemaakt baggerplan aan. Het is nog onbekend of de gemeente zelf opdraait voor de kosten.
lees verder...
 1 augustus 2002
Speuren naar de bron van het stinkwater
DELFT - De sloot langs de Reinier de Graafweg stinkt. Al vier jaar lang. Even zo lang al willen omwonenden dat de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland er iets aan doen. Die werken ook aan het probleem maar hebben het nog niet kunnen verhelpen. De queeste naar de bron van het probleem is nog niet voorbij.
lees verder...
 31 juli 2002
Nederland leeft met Water
'Nederland leeft met Water' is een publiekscampagne van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Doel van deze campagne is ons allemaal weer bewust te maken van de rol van water bij ons leven in een delta met grote en vele kleine rivieren.
lees verder...
 31 juli 2002
Vis profiteert van schoonmaak oude gracht
TWELLO - Wie denkt dat het overal droog werken is met de zomerse temperaturen van de laatste dagen heeft het mis. Op landgoed Hunderen, even buiten Twello, baggeren werklieden door diepe modder. Ze ontdoen de gracht rond het zeventiende-eeuwse huis van ruim drieduizend kubieke meter bladmodder. Na de schoonmaakbeurt moet het water weer aantrekkelijk worden voor vissen.
lees verder...
 29 juli 2002
Waterkwaliteit recreatie-plassen beter in ondiepte
BEUSICHEM/SLIJK-EWIJK/ELST - De waterkwaliteit van de recreatieplassen in Slijk-Ewijk en Elst vaart wel bij de ondiepten die daar doelbewust zijn aangelegd. Dat is de indruk van Recreatiemaatschappij Rivierenland, beheerder van de recreatieplassen in het Betuwse rivierengebied. De maatschappij heeft goede ervaringen met recreatieoord De Meent bij Beusichem.
lees verder...
 25 juli 2002
ANWB introduceert milieuvaantje voor booteigenaren
DEN HAAG - De ANWB introduceert zaterdag in Port Zelande het Blauwe Vaantje. Booteigenaren die een formulier met een reeks gedragsregels op het gebied van veiligheid en milieu ondertekenen, mogen het vaantje op hun boot voeren.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink