waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 25 juli 2002
Binnenvaarttanker trekt scheur in bunkerstation
ROTTERDAM - Een binnenvaarttanker heeft woensdagochtend vermoedelijk met zijn anker een scheur getrokken in de wand van het bunkerstation waar het schip net gasolie had ingenomen. Door de scheur is ongeveer 20.000 liter gasolie het Hartelkanaal in het Rotterdamse havengebied ingelopen.
lees verder...
 25 juli 2002
De Richtlijn Nader Onderzoek Waterbodems is uitgebracht
De nieuwe richtlijn voor het uitvoeren van nader onderzoek van verontreinigde waterbodems getiteld “Richtlijn Nader Onderzoek voor Waterbodems. Ernst- en urgentiebepaling van verontreinigde waterbodems” is in de derde week van juli 2002 verspreid onder een groot aantal verschillende organisaties die zich bezig houden met waterbodems. Deze richtlijn vervangt de richtlijn uit 1991 getiteld “Voorlopige richtlijnen voor nader onderzoek van verontreinigde waterbodems in de Rijkswateren”.
lees verder...
 25 juli 2002
Duiken in bouwput 's Gravenmoer
's GRAVENMOER - Een duikteam is momenteel actief in de bouwput aan de Molendijk in 's Gravenmoer. Niet om een schat op te duiken, maar om met onderwaterbeton de fundering aan te leggen voor de nieuwe supermarkt EM-TE, een parkeergarage en acht appartementen.
lees verder...
 25 juli 2002
Groot beurt voor 'hofvijver'
ZEVENBERGEN - Vijverliefhebbers weten hoe fragiel het biologisch evenwicht in tuinwaterpartijtjes is. Iets te weinig planten, iets te veel centimeter vis en het evenwicht is verstoord. Bij de gemeente Moerdijk gaan ze daar iets anders mee om. De vijver bij het gemeentehuis in Zevenbergen kreeg gisteren een groot-onderhoudsbeurt.
lees verder...
 24 juli 2002
Singels steeds vaker baggeren
BREDA - Om te voorkomen dat de singels van Breda dichtslibben, zullen ze steeds vaker uitgebaggerd moeten worden. Het Hoogheemraadschap West-Brabant heeft de voormalige gracht net voor ruim zes ton uitgebaggerd, maar moet nu al constateren dat de singels op sommige punten weer verzanden.
lees verder...
 24 juli 2002
Slibstort Ingense Waard geeft milieuwinst
INGEN - Alle protesten tegen de stort van vervuild slib in de Ingense Waarden ten spijt, ziet ondernemer Van Waning ook grote milieuvoordelen. De onrust bij de omwonenden is er niet minder om.
lees verder...
 23 juli 2002
Geen schorsing van plan wooneilanden Houthavens
De gemeente Amsterdam kan doorgaan met voorbereidende werkzaamheden voor de komst van zo’n negenhonderd woningen in het gebied Wooneilanden Houthavens. Dit heeft de Raad van State onlangs bekend gemaakt. Hiermee zijn de bezwaren van veevoerproducent Cargill voorlopig afgewezen.
lees verder...
 22 juli 2002
Beuningen werkt aan "allerlei' water
BEUNINGEN - Het is zomer en dus gaan de gedachten op het gemeentehuis van Beuningen zo langzamerhand uit naar water.
lees verder...
 22 juli 2002
Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie
Op 19 juli 2002 is de Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie (SVB) in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling heeft als doel het stimuleren van nuttig gebruik van baggerspecie als bouwstof.
lees verder...
 20 juli 2002
Noordelijke havens vrezen baggerlasten
HARLINGEN - De noordelijke zeehavens dreigen in ernstige financiële problemen te komen door de verplichting baggerslib op land te storten. Nieuwe normen beperken de tot nu toe gebruikelijke stort op volle zee. De kosten van het vervoer naar depots aan de wal en de opslag daarin moeten via de havengelden worden verhaald op de klanten.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink