waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 19 juni 2002
Bagger wordt Amersfoort nog heter onder de voeten
AMERSFOORT - De keus tussen een baggerberging of woningbouw achter de vuilstort van Smink ligt politiek Amersfoort steeds zwaarder op de maag.
lees verder...
 19 juni 2002
Maaiboot schuldig aan vissterfte
DELFT - De vissterfte in Tanthof is niet het gevolg van baggeren, maar van het 'maaien van de waterplanten'. Omdat de daarbij gebruikte maaiboot veel modder opwoelt ontstaat, in combinatie met het warme weer, een zuurstoftekort in het water.
lees verder...
 19 juni 2002
Vervuiling oud-emplacement aangepakt
De kans dat de Mijdrechtse gebroeders Koek een claim van 100 procent niet zouden overleven, is groot. De sanering van het vooral met asbest vervuilde emplacement gaat naar verwachting 2,5 miljoen euro kosten. Een belangrijk deel daarvan komt voor rekening van de Stichting Bodemsanering NS (SBNS). In die organisatie hebben NS Vastgoed, Railinfrabeheer en de ministeries van Verkeer & Waterstaat en VROM de krachten gebundeld bij het saneren van (voormalige) NS-terreinen.
lees verder...
 17 juni 2002
Milieucontrole: in Brabant meeste overtredingen
DEN BOSCH (ANP) - De grootscheepse 24-uurs milieucontrole, die deze week in vier provincies plaatsvond, heeft in Brabant de meeste overtredingen aan het licht gebracht.
lees verder...
 16 juni 2002
Water in Beeld 2002
ZWOLLE - Deze week verscheen "Water in Beeld 2002", de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Commissie Integraal Waterbeheer op het gebied van waterbeheer in Nederland.
lees verder...
 14 juni 2002
Draagvlak voor opheffen scheiding Deltawateren
YERSEKE - Er is een vrij breed maatschappelijk draagvlak voor het opheffen van de strikte scheidingen tussen de Deltawateren. Daardoor zouden de nu afgesloten meren in het gebied weer een open verbinding krijgen met de zee en de rivieren. Verschillende belangengroepen stellen wel een aantal randvoorwaarden. Dat is donderdag gebleken bij het slotdebat over de toekomstvisie van de Deltawateren in Yerseke. Daar spraken diverse overheden en vertegenwoordigers van landbouw, recreatie, scheepvaart en visserij uit Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland over de kwestie. Met name de landbouw hield een stevige slag om de arm. De sector gaat alleen akkoord wanneer ze over voldoende zoet water kan blijven beschikken.
lees verder...
 14 juni 2002
Groot aantal overtredingen tijdens milieucontrole
MAASTRICHT (ANP) - De grote milieucontrole, die woensdag en donderdag in vier provincies werd gehouden, heeft in Limburg een groot aantal overtredingen aan het licht gebracht. Het gaat om 273 overtredingen van een reeks wetten. Donderdag maakten de controle-instanties in Limburg de eerste cijfers bekend. Het gaat nadrukkelijk om een tussenstand, vrijdag wordt precies duidelijk hoeveel overtredingen er zijn geconstateerd. Mogelijk blijft de teller van het aantal overtredingen in Limburg uiteindelijk staan bij 479.
lees verder...
 14 juni 2002
Onderzoek naar baggeren slib
HULST - De Zeeuws-Vlaamse gemeenten en waterschap Zeeuws-Vlaanderen gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de hoeveelheid bagger op de bodems van vijvers, grachten en waterlopen. Het onderzoek moet ook duidelijk maken of slib al dan niet is verontreinigd.
lees verder...
 13 juni 2002
De subsidieregeling baggerplannen wordt in principe verlengd
ZWOLLE - Vandaag heeft het Ministerie van V&W telefonisch laten weten dat de subsidieregeling baggerplannen in principe wordt verlengd.
lees verder...
 13 juni 2002
Grootscheepse milieucontrole in vier provincies
IJMUIDEN (ANP) - Gedeputeerde A. Wildekamp heeft woensdag in IJmuiden het startschot gegeven voor de eerste 24-uurs milieucontroles in Noord-Holland. Provincie, waterschappen, gemeenten, rijksdiensten, politie, openbaar ministerie en natuurbeheerders controleren gezamenlijk op grote schaal op naleving van milieuwetten en -regelgeving. Dit gebeurt onaangekondigd.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink