waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 11 juni 2002
HBG via Spaanse bocht bij BAM NBM
RIJSWIJK - Bagger heeft dik twee jaar de agenda bepaald van Hollandsche Beton Groep (HBG). De overnameperikelen met baggeraar Boskalis liepen zodanig uit de hand dat 's lands bekendste bouwer de controle over de gang van zaken leek te zijn kwijtgeraakt. Als opgejaagd wild zochten de Rijswijkers bescherming, eerst bij Ballast Nedam (voor het baggeren), later bij het Spaanse Dragados (voor alle andere activiteien).
lees verder...
 11 juni 2002
Meer gevaarlijke lading over PM-kanaal
Sneek – De beroepsvaart vervoerde vorig jaar een grotere hoeveelheid gevaarlijke lading dan in het jaar daarvoor. In 1998 bedroeg de hoeveelheid gevaarlijke lading nog 1,77 miljoen ton.
Vorig jaar bedroeg dat aantal 1,8 miljoen ton. Hiermee maakt gevaarlijke lading ongeveer een tiende deel uit van het totale aantal tonnen vervoerde lading. Het aantal schepen dat gevaarlijke stoffen vervoert, nam wel af. In 1998 bedroeg dat aantal 2738 schepen. Dit aantal nam vorig jaar af met 68 stuks.
lees verder...
 10 juni 2002
Slecht zicht voor duikers bij schoonmaak vijver
Drie fietsen liggen op een aanhangwagen. Ze zijn boven water gehaald door leden van de duikersvereniging Sirius. De eigenaren hoeven de tweewielers niet op te halen. Ze zijn roestig en de frames dermate verwrongen dat er niet meer op gefietst kan worden.
lees verder...
 10 juni 2002
Update: s.v.z. Verlenging subsidieregeling baggerplannen
ZWOLLE - Er wordt gewerkt aan een verlenging van de "subsidieregeling stedelijke baggerplannen". De redatie van baggerplan.nl heeft regelmatig contact met het Ministerie van V&W en houdt u via deze website op de hoogte.
lees verder...
 7 juni 2002
Weer plan voor goed bevaarbare Berkel
BORCULO - Een jaar geleden diende de Borculose Stichting Cultuur Sport en Spel bij de gemeente het plan in van de Berkel een toeristische trekpleister te maken. Borculo leek het wel wat, maar heeft er vooralsnog geen geld voor. Maar voorzitter J. Ribbers van de Stichting Cultuur Sport en Spel denkt daarover heel anders. Hij wil vaart zetten achter de plannen.
lees verder...
 6 juni 2002
Borculo wil aan de slag met centrumplan
BORCULO - Borculo wil nog dit jaar aan de slag met het centrumplan. De raad ging begin dit jaar al akkoord met de aanbevelingen van het adviesbureau BRO. Dinsdag geeft de raadscommissie openbare werken aan welke elementen in het plan nader uitgewerkt worden.
lees verder...
 6 juni 2002
Bruggenbouwer Hidding verwacht milieuactiviteiten
''Voor ons was dat niet een groot probleem. Wij hebben de val van de brug met de hameitorens in onze werkplaats gerenoveerd en gerestaureerd. Er was meer druk op de ketel bij de aannemers Kloosterziel en Gebroeders Dekker, die de landhoofden moesten renoveren'', zegt directeur ing. A. Hidding van de gelijknamige machinefabriek uit de Zuidoost Drentse industriekern.
lees verder...
 6 juni 2002
Provincie liet boer met de bagger zitten
Wons - De Raad van State heeft de provincie Fryslân gevoelig op de vingers getikt, omdat Gedeputeerde Staten eind vorig jaar hebben geweigerd de Landinrichtingscommissie te verplichten 6000 kuub bagger te verwerken die was gestort op het land van melkveehouder P. Elgersma in Wûnseradiel.
lees verder...
 5 juni 2002
Raad Druten unaniem voor slibstort Kaliwaal
DRUTEN - De raadsleden van Druten hadden afgelopen week nog heel veel woorden nodig om een 'ja' tegen slibstort in de Kaliwaal te verpakken in onmacht en berusting.
lees verder...
 2 juni 2002
Rotterdam haalt bezem grondig door de haven
Rotterdam - Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) begint maandag met de sanering van de Chemiehaven in de Botlek. Het havenbedrijf voert de schoonmaakactie uit samen met AKZO Nobel en Rijkswaterstaat. Het gaat om ongeveer 450.000 kubieke meter met oliën en zware metalen verontreinigd havenslib dat zich onder de waterspiegel bevindt.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink