waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 juni 2002
Mistgordijnen boven de Koegorspolder
Hoeveel kolossale windmolens komen er te staan in de Koegorspolder oostelijk van Sluiskil? 22 of 26? Nog één meer of één minder? Hoe hoog steken straks de kaden van het slibdepot boven het polderland uit? Twaalf, zeven of 5,5 meter? Hoe groot zal die blubberbak van Rijkswaterstaat worden? Dertig, veertig of negentig hectare? Komt die mestfabriek van de Oostburgse handelaar Kunst er wel of niet? En zo ja, wat gaat Kunst in de polder allemaal doen? Vragen, veel vragen.
lees verder...
 31 mei 2002
Kreek krijgt natuurlijke oever
WESTKAPELLE - De Westkappelse kreek, ten oosten en zuiden van de Grindweg, wordt aangepakt. De vergunning is binnen en over twee maanden begint het Waterschap Zeeuwse Eilanden met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers aan de zuidkant en met het baggeren in het oostelijk gedeelte van de kreek. Eind dit jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn.
lees verder...
 31 mei 2002
Noord-Holland: Contracten Amstelslib ondertekend
De ondertekening vond plaats in het Carlton Square Hotel in Haarlem. De andere ondertekenaars waren ir. C. Jelsma, directeur Meergrond; ing. P.A. Koers, directeur Igat bv; en ing. F. Wagenaar, directeur Grondstoffenbank Zuid-Holland. Met dit contract maakt de provincie Noord-Holland de weg vrij om een groot maatschappelijk probleem aan te pakken: de ernstig verontreinigde waterbodem van de Amstel bij Uithoorn.
lees verder...
 31 mei 2002
Politiek blijft tegen baggerstort
AMERSFOORT - Politieke partijen in de gemeenteraad van Amersfoort zien geen reden om te zwichten voor dreigementen van de provincie Utrecht. De gemeente moet alle middelen inzetten om onder de aanleg van een baggerbergplaats bij afvalbedrijf Smink uit te komen, vindt de meerderheid van de fracties.
lees verder...
 30 mei 2002
Amersfoort blijft worstelen met bagger
AMERSFOORT - De provincie houdt twee opties open, Amersfoort gaat voluit voor het schrappen van de baggerbergplaats en afvalbedrijf Smink blijft zoeken naar de voorgespiegelde extra omzet.
lees verder...
 30 mei 2002
Provincie speelt baggerkwestie hard
AMERSFOORT - Alle dwangmiddelen komen bij de provincie Utrecht uit de kast om de gemeente Amersfoort te dwingen mee te werken aan de bouw van een baggerdepot bij Smink.
lees verder...
 29 mei 2002
Amersfoort kan van bagger af
AMERSFOORT De nieuwbouwwijk Vathorst bij Amersfoort blijft misschien gespaard voor de aanleg van een provinciale baggerbergplaats bij afvalverwerker Smink, direct naast het woongebied. De gemeente Amersfoort ziet voldoende alternatieven voor het omstreden plan, maakte wethouder B. van der Werff vanmorgen bekend.
lees verder...
 29 mei 2002
Meer doen aan overlast depot
SPUI/MIDDELBURG - Extra voorzieningen zijn nodig om overlast van het toekomstige baggerspeciedepot in de Koegorspolder zoveel mogelijk in te dammen. Daar dringt het actiecomité Houdt Omgeving Koegorspolder Leefbaar met klem op aan bij Rijkswaterstaat.
lees verder...
 28 mei 2002
Borculo laat slib uit schutsluis verwijderen
De restauratie van de schutsluis begint pas na de bouwvakvakantie, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Deze week wordt er vijftig kubieke meter slib verwijderd.
lees verder...
 28 mei 2002
Verlenging subsidieregeling baggerplannen
Vanmiddag heeft de redactie van baggerplan.nl via betrouwbare bronnen te horen gekregen dat de subsidietermijn voor de stedelijke baggerplannen met 2 jaar verlengd wordt. Dat wil zeggen dat stedelijke baggerplannen tot 1 september 2004 kunnen worden ingediend.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink