waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 december 2006
Provincie Friesland treft voorbereiding voor toepassing bagger in landbouw
PROVINCIE FRIESLAND - De provincie Friesland start eind dit jaar een project om vrijgekomen baggerspecie uit baggerwerkzaamheden op grote schaal te gebruiken in de landbouw. Te denken valt aan het ophogen en droogmaken van lage en natte landbouwpercelen, het ophogen van kaden, herstel van terpen of verbeteren van bouwland. Het project wordt uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Oranjewoud en LTO-Noord Projecten en neemt ongeveer een jaar in beslag.
lees verder...
 29 november 2006
‘Zoeken naar beste oplossing, niet de goedkoopste’
JOURE - Baggeren en geïntegreerde contracten gaan nauwelijks samen. De gemeente Skarsterlân denkt daar anders over en laat het plan van aanpak aan de aannemer over. Het eindresultaat is glashelder, minder meerwerk en minder juristen.
lees verder...
 29 november 2006
Baggerwerkzaamheden Sleattemer Mar van start
FRYSLAN - Volgende week vrijdag 1 december start de provincie Fryslân met het baggeren van vaarwegen in en rondom het Sleattemer Mar. Het betreft het derde baggerwerk in het kader van het Friese Meren Project. De bagger wordt afgevoerd naar het de voormalige zandwinput Easterga nabij het Tjeukemeer. De werkzaamheden zullen voor de start van het vaarseizoen van 2007 zijn afgerond.
lees verder...
 29 november 2006
Bewoners Grebpolder niet blij met baggerdepot
WARMENHUIZEN - gisteravond naar het raadhuis van Harenkarspel om de commissie ruimtelijke zaken duidelijk te maken dat ze bepaald niet zitten te wachten op de komst van een regionaal baggerdepot in hun voortuin.
lees verder...
 28 november 2006
Baggeren waterwegen kost miljoenen
ZWARTEWATERLAND - Voor het baggeren van de waterwegen in Zwartewaterland is de komende vijf jaar 2,2 miljoen euro nodig. En dan hebben nog niet eens alle waterwegen in de gemeente de noodzakelijke schoonmaakbeurt gehad. Dit blijkt uit een inventarisatie door de gemeente.
lees verder...
 28 november 2006
Overstort kreek niet risicovol
TERNEUZEN - De vier riooloverstorten op de Otheense Kreek in Terneuzen staan vanaf eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar niet meer te boek als ‘risicovol’. Burgemeester en wethouders schrijven dat in een notitie over de stand van zaken met betrekking tot de sanering van de overstorten.
lees verder...
 1 november 2006
Kinderen zwemmen zomer lang in water met bodem vol gif
BROEK IN WATERLAND - De met dioxine besmette Veenderijgracht in Broek in Waterland is afgelopen zomer volop door Broeker kinderen gebruikt om te zwemmen. Dat leek veilig na een sanering.
lees verder...
 31 oktober 2006
Anderhalf miljoen onderzoek en sanering Dommel in Eindhoven
EINDHOVEN - Waterschap De Dommel wil in het najaar van 2008, samen met de gemeente Eindhoven, beginnen met een grootscheepse opknap- en schoonmaakbeurt van de Dommel. Het werk gaat één ŕ twee jaar duren.
lees verder...
 31 oktober 2006
Baggeren met 'onderwaterbulldozer' in Kloetinge
De baggerwerkzaamheden in de vijvers binnen de bebouwde kom van Kloetinge zijn in volle gang. Vanmiddag wordt er gestart met een 'onderwaterbulldozer' in de 'Vaete' aan het Marktveld en volgende week worden de vijvers aan de Oranjeweg en de ’s-Heer Elsdorpweg gebaggerd. De waterpartij aan de Vijverweg is al gebeurd. Baggeren heeft een positief effect op zowel de kwantiteit (aan- en afvoer van water) als de kwaliteit (betere leefomgeving voor plant en dier) van het water.
lees verder...
 31 oktober 2006
‘Baggeren Olasfa onnodig’
OLST-WIJHE - Voor de tweede fase van de sanering van het Olasfaterrein moet niet worden gebaggerd. De grond kan ook biologisch schoongemaakt worden, zonder ze te verplaatsen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink