waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 15 mei 2002
Baggerwerk Blauwe Stad vier maanden uitgesteld
De provincie Groningen en de bij het omvangrijke project De Blauwe Stad betrokken gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland hebben het werk ruim vier maanden vooruitgeschoven, omdat ze anders niet in aanmerking komen voor een financiële teruggave uit het zogeheten btw-compensatiefonds.
lees verder...
 15 mei 2002
Commentaar: Garanties
Druten staat met de rug tegen de muur. De Raad van State heeft de gemeente de laatste wettelijke middelen ontnomen om de stort van baggerspecie in de Kaliwaal tegen te houden. Morrend zijn de lokale bestuurders akkoord gegaan.
lees verder...
 15 mei 2002
Druten neemt met pijn in het hart de judaspenningen aan
DRUTEN - Slibstort in de Kaliwaal mag niet, kan niet en hoeft niet. Na bijna dertig jaar van protesten tegen de voorgenomen stort van vervuilde baggerspecie in de waterplas lijkt het verzet niet geluwd, maar wel gebroken.
lees verder...
 15 mei 2002
Groenlose sportvissers maken jubileumboek over historie gracht
GROENLO - Tijdens de grote economische crisis in de jaren dertig hebben heel wat Grollenaren meegeholpen om de gracht leeg te scheppen. Ze staken de handen uit de mouwen vanwege een werkverschaffingsproject. Voor een week sloven kregen de arbeiders een tientje.
lees verder...
 14 mei 2002
Asbestvondst op drie plaatsen oude rijkswerf
DEN HELDER-Grondwerkers hebben op drie plaatsen op de Oude Rijkswerf Willemsoord asbest gevonden. Het gaat om de afgegraven kade langs de Koopvaardersbinnenhaven, om slib uit de drijvende dokdeur van dok 2 en om baggerspecie uit de binnenhaven en het werfkanaal.
lees verder...
 14 mei 2002
Nieuwe release Bever vertraagd
De geplande oplevering van de nieuwe release van Bever en Towabo is uitgesteld tot dit najaar.
lees verder...
 14 mei 2002
Verantwoordelijkheden Notove en Towabo
Intern RIZA zijn nadere afspraken gemaakt over de verschillende verantwoordelijkheden rond Notove en Towabo. Zoals gebruikelijk tot nu toe, was de beheersorganisatie Bever volledig verantwoordelijk voor de goede werking van de diverse applicaties. De recente discussies rond met name de somparameterproblematiek van Towabo heeft echter geleerd, dat met name voor de juiste werking van deze applicaties soms zeer specifieke deskundigheid is vereist. Besloten is daarom deze taakverdeling vanaf heden ook als zodanig te formaliseren.
lees verder...
 14 mei 2002
Voortgang Towabo
Na een jaar van intensief gebruik is gebleken dat de Towabo module van Bever goed functioneert. Op een aantal kleine verbeteringen na, is slechts één serieus probleem geconstateerd, namelijk de correcte berekening van somparameters. De wet- en regelgeving daarover is momenteel (nog) niet helder. In de huidige Towabo implementatie daarvan geeft dat in een aantal gevallen een onverwacht resultaat. Al eerder is op deze site daarover bericht. Ook de interpretatie van de regelgeving door RIZA is al eerder gemeld.
lees verder...
 13 mei 2002
Helmond wil studie vuile riviertjes
HELMOND - De gemeente Helmond gaat in samenwerking met waterschap De Aa een baggerplan opstellen. Het gaat om een inventarisatie van alle wateren in Helmond. Ook moet blijken welke riviertjes vervuild zijn. De gemeente onderhoudt momenteel iets meer dan de helft van alle rivierlopen.
lees verder...
 13 mei 2002
Werk aan wierde van Englum gaat van start
Saaksum Het duurt nog een paar jaar tot het eindresultaat te zien is. Morgen begint het werk officieel: het in oude staat terugbrengen van de wierde van Englum.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink