waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 11 mei 2002
Baggeren met hulp van satelliet en computer
DREMPT - Alle maanden drijft in de Oude IJssel tussen Laag Keppel en Doesburg een baggerschuit. Met behulp van satelliet en computer maakt het voertuig de bodem van de Achterhoekse rivier schoon.
lees verder...
 10 mei 2002
Baggerwerk Dokkum valt stuk duurder uit
Dokkum - De baggerwerkzaamheden in Dokkum vallen duurder uit dan eerder was begroot. In totaal is de gemeente Dongeradeel 42 procent, 19.000 euro, meer kwijt.
lees verder...
 8 mei 2002
Nieuwe regelgeving afvalstoffen in werking
Op 1 mei 2002 is nieuwe regelgeving voor afvalstoffen van kracht geworden. Dit vloeit voort uit de Wet tot wijziging van de wet milieubeheer.
lees verder...
 7 mei 2002
Waterschap start baggerwerkzaamheden In Veenendaal
Waterschap Vallei & Eem is deze week begonnen met het baggeren van het Valleikanaal in de bebouwde kom van Veenendaal. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een baggerboot en duren enkele maanden. De afgelopen maanden zijn de oevers in Veenendaal al voorzien van een stevige damwandbeschoeiing om verzakkingen door het baggeren te voorkomen.
lees verder...
 6 mei 2002
Nieuwe uitgave Trendsinwater.nl
Het zesde nummer van Trendsinwater.nl is verschenen. Er is deze keer onder andere aandacht voor de aalstand in Europa, het Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen (LOES), en de monitoringverplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast wordt er ingegaan op het kwaliteitsbeheer in het Noordzeekanaal, de migratie van de zeeforel in Nederland en het monitoren van riooloverstorten.
lees verder...
 3 mei 2002
Baarzandse Kreek bijna gereed
SCHOONDIJKE - Het herinrichtingsproject van de Baarzandse Kreek bij Schoondijke is zo goed als afgerond. Komende najaar worden de gronddepots opgeruimd. De grond uit de bassins wordt verspreid over de weilanden en tegen volgend voorjaar kan er vervolgens weer vee op.
lees verder...
 3 mei 2002
Waterschap wil voor 2015 'alles' baggeren
MAAS EN WAAL - Het Waterschap Rivierenland wil voor 2015 alle sloten en vaarten in zijn beheer schoonmaken. Alle wateren tussen Waal en Maas moeten voor die tijd schoon zijn.
lees verder...
 27 april 2002
Druten om: slibstort in Kaliwaal
DRUTEN - Het Arnhemse bedrijf Delgromij mag wat Druten betreft de Kaliwaal volstorten met vervuild rivierslib. Een recente uitspraak van de Raad van State ontnam de gemeente alle lust tot verder verzet.
lees verder...
 26 april 2002
Afstudeerprijs voor onderzoek naar ondiepte in Waal bij Tiel
De ondiepte in de Waal bij Tiel die T. van de Poll en J. Beumer onderzochten, vormt een van de knelpunten voor de scheepvaart waar Rijkswaterstaat iets aan wil doen in haar Waalprogramma. “De rivier moet in verband met internationale regelgeving voor de scheepvaart 20 meter worden verbreed en 30 centimeter worden uitgediept”, licht Beumer toe. Hij zegt uit dat hun onderzoek geen oplossing bevat, maar ingaat op de oorzaken van de ondiepte bij Tiel. “We hebben ons daarbij voornamelijk gericht op maatgevende morfologische processen.” De twee Civiele Techniekstudenten waren vier maanden met de afstudeeropdracht bezig.
lees verder...
 26 april 2002
Bezwaar Hummelo tegen slibdepot
HUMMELO - Hummelo en Keppel is tegen verruiming van de Milieu Effecten Rapportage (MER) van het slibdepot in Drempt. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft zonder medeweten van de gemeente een nieuwe MER bij de provincie ingediend.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink