waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 13 april 2002
Vervuilde bodem Rozenven wordt uitgebaggerd
ROOSENDAAL - De bodem van het Rozenven is vervuild met nikkelhoudend slib en dat moet worden verwijderd. Het hoogheemraadschap stelt 138.000 euro beschikbaar om die klus te klaren. Daarna moet de gemeente Roosendaal er onder andere voor zorgen dat er meer controle komt op de recreatie bij het Rozenven.
lees verder...
 12 april 2002
Kabinet maakt extra geld vrij voor baggerwerk
Het kabinet zal 150 miljoen euro extra inzetten voor het inlopen van achterstallig baggerwerk. Dat is nodig omdat Nederland grotere achterstanden blijkt te hebben dan eerder werd aangenomen. Het kabinet reageert hiermee op het advies Tienjarenscenario Waterbodems, dat eind februari is gepresenteerd.
lees verder...
 11 april 2002
AKWA Congres 2002 ‘HANDEN UIT DE MOUWEN?!’
Op woensdag 29 mei 2002 organiseert het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems het tweede nationale waterbodemcongres. Dit gebeurt in het concert- en congresgebouw De Doelen in Rotterdam. Het thema van het AKWA congres is "Handen uit de mouwen?!"
lees verder...
 11 april 2002
Nieuwe versie van Towabo pas in september beschikbaar
De nieuwe versie van het toetsingsprogramma voor waterbodems, Towabo is waarschijnlijk pas in september beschikbaar. In eerste instantie zou maart jongstleden de nieuwe versie uitgeleverd worden.
lees verder...
 10 april 2002
‘IJssel-uiterwaarden’ bij Olst op de schop
De uiterwaarden ten noorden van de bebouwde kom van Olst worden heringericht. Er zijn plannen gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden, een hogere veiligheid bij hoog water en de sanering van een oud, vervuild industrieterrein. Het gaat hierbij om de Fortmonder waarden, Welsumer waarden, Olster waarden, Oenerdijkerwaarden en Veessense waarden.
lees verder...
 9 april 2002
Baggeren
DREMPT - De laatste loodjes bij het schoonbaggeren van de Oude IJssel wegen het zwaarst. Op de laatste paar kilometer tot sluizen in Doesburg, waar de Oude IJssel uitkomt op de IJssel, wordt voor de sanering van de rivierbodem het meeste slib weggezogen.
lees verder...
 8 april 2002
Baggerplan wateren in Raalte
RAALTE - De wateren in de gemeente Raalte worden uitgebaggerd. Momenteel wordt onderzocht hoe het achterstallig onderhoud kan worden weggewerkt.
lees verder...
 8 april 2002
Provincie ziet geen uitweg voor bagger
Amersfoort/Utrecht - Er is geen betere plek om baggerslib uit de provincie Utrecht op te slaan dan op een nieuwe stortplaats naast de afvalberg van Smink in Amersfoort. Dat blijft de mening van het provinciaal bestuur, blijkt uit het antwoord op vragen van de fracties van VVD en D66 in Provinciale Staten.
lees verder...
 8 april 2002
VVD‘er Pont blij met opstellen baggerplan
RAALTE - Piet Pont, raadslid voor de VVD, toont zich gelukkig met het opstellen van een baggerplan. Hij vroeg het college van B en W enkele malen om de vervuiling en slibvorming in met name de Drostenkampvijvers tegen te gaan. "Het zou goed zijn als dat plan er komt en wordt uitgevoerd. Maar als dat plan klaar is, dan is er nog niet gebaggerd en ben je het slib nog niet kwijt" " , aldus de liberaal.
lees verder...
 6 april 2002
Snel ingrijpen kan asbestvervuiling uit baggerspecie houden
“Het is vele malen goedkoper om asbesthoudende beschoeiingen nu te verwijderen dan straks te moeten saneren.” Dit was de kern van het pleidooi van asbestspecialist A. Koenders op de themadag " Asbest in bagger’.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink