waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 15 maart 2002
Dump baggerspecie stuit op verzet
INGEN - Het dumpen van zwaar vervuilde baggerspecie in zandput bij Ingen stuit op verzet van een groep inwoners. De provincie en het bedrijf Ingensche Waarden willen er acht miljoen kubieke meter bagger in kwijt.
lees verder...
 15 maart 2002
Weigering slibstort in Kaliwaal verworpen
DEN HAAG/DRUTEN - De gemeente Druten moet binnen zes weken duidelijk maken of zij het bedrijf Delgromij alsnog de aanlegvergunning voor het storten van baggerspecie in de Kaliwaal wil geven. De Raad van State, het hoogste rechtscollege in ons land, verwierp namelijk gisteren het hoger beroep van de gemeente Druten tegen een uitspraak van de rechtbank in Arnhem van 28 april 2000. In die uitspraak kreeg Delgromij van de rechtbank gelijk in haar verzet tegen de vergunningsweigering door de gemeente.
lees verder...
 14 maart 2002
Gesprek over bagger weer op gang
AMERSFOORT/UTRECHT- De ruzie tussen de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht over de plannen voor een baggerberging bij afvalbedrijf Smink is uit de wereld. Beide partijen praten weer met elkaar, hebben provincie en gemeente woensdag bekendgemaakt.
lees verder...
 14 maart 2002
Ingen geen 'stortplaats voor het rijk'
INGEN - Een grote groep van verontruste en verontwaardigde burgers uit Ingen trok woensdagavond fel van leer tegen de plannen van Ingensche Waarden b.v. om van de bestaande zandput een depot voor zwaar verontreinigde baggerspecie te maken. De provincie en het bedrijf willen er in de komende vijftien jaar ruim acht miljoen kubieke meter bagger in kwijt.
lees verder...
 12 maart 2002
Nieuwe Meer kan nog meer viezigheid niet aan
AMSTERDAM - Het Nieuwe Meer is al vervuild genoeg en moet met rust worden gelaten. Dat vinden omwonenden en milieu-organsaties. Maar de gemeente ziet in dit recreatiegebied juist de kans van het matig vervuilde grachtenslib af te komen. Een vergunning voor de stort van minimaal twintigduizend kubieke meter bagger per jaar is al in de maak bij het Hoogheemraadschap Rijnland.
lees verder...
 11 maart 2002
Uitwaterende Sluizen begonnen met baggerproject
In de komende maanden hoopt het hoogheemraadschap veel bagger te verwijderen uit de wateren ít Zwet en Beemsterringvaart. De werkzaamheden zullen Ä 150.000 kosten. Langs de Groeneweg in Schermerhorn is vorige week begonnen met het aanleggen van een baggerdepot van 3 hectare, waar ongeveer 20.000 m≥ bagger in kan worden gestort.
lees verder...
 8 maart 2002
Nieuwe aanpak verwerking van bagger
DEN BOSCH - Waterschap De Maaskant en de gemeente Den Bosch passen een nieuwe techniek toe bij het verwerken van bagger in de stad. Door het inzetten van een mobiele installatie wordt de overlast beperkt.
lees verder...
 8 maart 2002
Waterkwaliteit Zuid-Holland onder de maat
DEN HAAG - De kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie Zuid-Holland is slecht. De provincie stelt dat de inspanningen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen, de laatste jaren niet het gewenste effect hebben gehad.
lees verder...
 6 maart 2002
Binnen drie jaar besluit verdieping Westerschelde
De komende twee jaar onderzoeken Nederland en Vlaanderen of verdieping van de Westerschelde mogelijk is. Zij stellen daarvoor een milieueffectrapportage en een maatschappelijke kosten-batenanalyse op. De politiek heeft daarna negen maanden de tijd om het besluit te nemen over het al dan niet verdiepen.
lees verder...
 6 maart 2002
Noord-Holland: BeŽindiging ongezuiverde lozingen afvalwater
De provincie Noord-Holland, de hoogheemraadschappen Amstel Gooi en Vecht en Uitwaterende Sluizen, en de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) hebben onlangs overeenstemming bereikt over de richtlijnen voor de beëindiging van ongezuiverde lozingen van (huishoudelijk) afvalwater in het buitengebied. Op woensdag 13 maart ondertekenen de partijen een bestuursovereenkomst in het Provinciehuis te Haarlem.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink