waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 21 februari 2002
Nederland zit tot de oren in de bagger
DEN HAAG - Nederlandse baggeraars zijn over de hele wereld actief, terwijl juist in Nederland nog veel werk aan de winkel is. Er is sinds midden jaren tachtig een grote achterstand in het onderhoud en schoonmaken van ernstig vervuilde waterbodems ontstaan. Om de achterstand in te lopen moeten de begroting worden verdubbeld tot ruim 6 miljard euro voor de komende vijfentwintig jaar.
lees verder...
 19 februari 2002
Baggerwerk in sloten en vijvers in Amersfoort is begonnen
AMERSFOORT - Het baggeren van dertig sloten en vijvers in Amersfoort is begonnen. In opdracht van de gemeente zijn de baggeraars als eerste aan de slag gegaan langs de Hooglandsedijk, waar het water vrijwel was dichtgeslibd.
lees verder...
 19 februari 2002
Baggerwerk Middelburgse Binnengracht begint weer
MIDDELBURG - De baggerwerkzaamheden in de Middelburgse Binnengracht zijn gisteren hervat. Waterschap Zeeuwse Eilanden had het werk eerder stilgelegd omdat er een kleine hoeveelheid asbest, in de vorm van microscopisch kleine vezels, in de gracht waren gevonden.
lees verder...
 19 februari 2002
Geul De Boontjes moet dieper
HARLINGEN - Vaargeul De Boontjes tussen Harlingen en Kornwerderzand moet verdiept worden, om huidige belemmeringen van het scheepvaartverkeer op te lossen. Dat is één van de conclusies uit een rapport dat Rijkswaterstaat gisteren in Harlingen presenteerde. De geul maakt deel uit van het vaartraject Amsterdam-Harlingen. Ook aan de sluizen in de Afsluitdijk moet wat gebeuren.
lees verder...
 19 februari 2002
Waterschap zit in maag met vuil slib
TERNEUZEN - De opslagmogelijkheden voor verontreinigd baggerspecie in Zeeuws-Vlaanderen raken langzaam maar zeker uitgeput.
lees verder...
 19 februari 2002
‘Opschepper’ toegesneden op baggeren in Amsterdamse wateren
“Het was hard nodig dat er een nieuw baggervaartuig kwam”, zegt Rob de la Chambre, chef Uitvoering van de sector Waterbeheer van DWR. “De afgelopen zestien jaar gebruikten we voor baggerwerk onder meer de amphidredge De Spin, maar deze liep technisch gezien op zijn laatste benen. Bovendien kleefden er nadelen aan. Zo draaide de cabine niet mee met de kraanarm. De bedieners van de kraan moesten om de zestig centimeter brede giek heen kijken om zicht te houden op de werkzaamheden.”
lees verder...
 14 februari 2002
Vervuild slib langs de IJssel bij Wijhe
WIJHE - De uiterwaarden in de Duursche Waarden tussen Olst en Wijhe zijn vervuild met zware metalen. Zoals gemeld worden ter hoogte van Wijhe natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het daarbij vrijkomende (vervuilde) slib wordt afgevoerd naar de opslagplaats IJsseloog in het Ketelmeer.
lees verder...
 13 februari 2002
Druten werpt visje uit om subsidie te vangen voor afvoer slib
DRUTEN - De waterwegen op het grondgebied van de gemeente Druten moeten in kaart worden gebracht zodat de kwaliteit van het water en de hoeveelheid slib op de bodem bekend zijn. Met die gegevens kan de gemeente vervolgens het onderhoud van die waterwegen afstemmen. Druten kan met een investering van bijna 10.000 euro het dubbele bedrag aan subsidie binnenhalen voor het waterwegenonderhoud.
lees verder...
 12 februari 2002
Duizend bezwaren Doel
DOEL - Inwoners van Doel hebben meer dan duizend bezwaarschriften ingediend tegen bouwaanvragen van de Vlaamse Overheid en het Antwerpse Havenbedrijf.
lees verder...
 12 februari 2002
Nederland bezinkput Europa
BREDA - De achterstand in het onderhoud en schoonmaken van ernstig vervuilde waterbodems is zo groot dat er de komende 25 jaar een forse en dure inhaalslag moet worden gemaakt. Zo komt er gedurende de eerstvolgende tien jaar maar liefst 400 miljoen kubieke meter vervuilde bagger vrij die opgeslagen moet worden.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink