waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 10 februari 2002
Storten verontreinigde bagger voortaan belast
Het oppervlaktewater in Nederland is een stuk schoner geworden. Het gaat nu echt lonen om de vuile waterbodems aan te pakken. Eenmaal gesaneerd worden ze niet weer opnieuw verontreinigd, het oppervlaktewater is immers schoner dan voorheen. Een verontreinigd bodemoppervlak blijft op zijn beurt wél steeds het water erboven vervuilen. Vanaf 1 januari kost het storten van de verontreinigde specie ongeveer twintig euro per in-situ kuub (13 euro per ton), tenminste van de specie die meer dan 60 procent zand bevat. Want het is de bedoeling dat die specie voortaan wordt gescheiden in schoon zand en vuil slib. Sommige praktijkmensen zien dat scheiden helemaal nog niet zitten.
lees verder...
 8 februari 2002
Monsterklus nadert zijn voltooiing
STEENWIJK - De sanering van het Steenwijkerdiep in Steenwijk is bijna klaar. Eind maart, twee jaar na de start, is de monsterklus geklaard. En bestaat het gebied uit wat wel de schoonste grond van Steenwijk werd genoemd.
lees verder...
 8 februari 2002
Slib gaat naar de Schansdijk
ZEVENBERGEN - Een deel van het volkstuinencomplex aan de Schansdijk in Zevenbergen wordt gebruikt voor de opslag van baggerslib. Dat heeft wethouder S. Kramer van de gemeente Moerdijk gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie Financiën en Volksgezondheid meegedeeld.
lees verder...
 7 februari 2002
Goes mag rekening voor baggerwerk later betalen
GOES - Het waterschap Zeeuwse Eilanden geeft de gemeente Goes tot 2003 de tijd om een rekening van 227.000 euro te betalen. De nota werd gestuurd naar aanleiding van bagger- en opruimwerkzaamheden aan de watergang de Goese Waterleiding vorig jaar.
lees verder...
 7 februari 2002
Staten Limburg willen extra rivierbeveiliging
GENNEP - Provinciale Staten eisen dat Arcen en Velden, Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum toch eerder dan 2012 afdoende beschermd zijn tegen een nieuwe hoogwatergolf van de Maas.
lees verder...
 6 februari 2002
Slibmeter bij brug verhuist naar sluis
DOESBURG/DOETINCHEM - De slibmeter, die het Waterschap al enkele jaren heeft staan aan de oude ophaalbrug over de Oude IJssel in Doetinchem, gaat verhuizen naar Doesburg.
lees verder...
 5 februari 2002
Baggerslib gracht bevat asbest
MIDDELBURG - Bij baggerwerkzaamheden in de Middelburgse Binnengracht is asbest aangetroffen. Volgens waterschap Zeeuwse Eilanden is er geen gevaar voor de gezondheid.
lees verder...
 5 februari 2002
Spaanse Dragados neemt bouwconcern HBG over
Het bouw- en baggerbedrijf Hollandsche Beton Groep (HBG) in Rijswijk wil zich laten overnemen door het Spaanse bouwconcern Grupo Dragados. Dat is vanmorgen bekendgemaakt.
lees verder...
 3 februari 2002
Explosieve (water)bodemsanering
Het Mauritsveld in Doesburg moet ontwikkeld worden, maar voorafgaand moet op het terrein en aangrenzende grachten een omvangrijke (water)bodemsanering plaatsvinden. Gebruik van het terrein door een teerfabriek en bestrijdingsmiddelenfabrieken hadden de (water)bodem ernstig verontreinigd met bestrijdingsmiddelen, PAK, olie, zware metalen en asbest. Bovendien bestond er een reële kans dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog lagen. In opdracht van de gemeente, de provincie Gelderland en waterschap Rijn & IJssel heeft Oranjewoud een bestek opgesteld en is tevens belast met de directievoering en het (milieukundig) toezicht bij de sanering en explosievenverwijdering van zowel de land- als waterbodem.
lees verder...
 3 februari 2002
Leeuwarden wil schone grachten
Fryslān is een waterprovincie. Ook in de Friese hoofdstad Leeuwarden speelt water een belangrijke rol door de karakteristieke stadsgrachten. Vroeger, toen de skūtsjes hun lading in het centrum kwamen lossen, hadden de grachten vooral een economische functie. Nu wordt er niet meer gevaren, maar de Gemeente Leeuwarden wil dat de grachten in de nabije toekomst weer meer gaan betekenen dan alleen een bepalend onderdeel van het stadsgezicht. Omdat de waterkwaliteit te wensen overlaat, is de aandacht allereerst gericht op een sanering van de verontreinigde waterbodem.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink