waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 februari 2002
Schadeclaims vanwege afvalberging maken geen schijn van kans
Dordrecht/Sliedrecht - Schadeclaims die door Sliedrechtenaren worden ingediend vanwege overlast van afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht maken geen schijn van kans. Dat zegt de Dordtse wethouder F. D. van Heijningen (economische zaken) naar aanleiding van twee claims van inwoners van Sliedrecht, die zeggen schade te ondervinden van de stort.
lees verder...
 31 januari 2002
Europees taboe op storten vuile bagger
Het zogenaamde 'omputten' is volgens Patrick Jansen en Alexander de Roo volledig in strijd met de Europese regels voor natuurbescherming. Om de Rijn, de Waal en de IJssel in de toekomst meer ruimte te geven en daarmee het overstromingsgevaar te beperken, is de Nederlandse overheid van plan diverse uiterwaarden langs deze rivieren te verlagen.
lees verder...
 31 januari 2002
Opnieuw bodemonderzoek in Leeuwarden
Naar aanleiding van afwijkende monitoringresultaten van het grondwater in de wijk Aldlân Oost heeft Gedeputeerde Staten besloten om een onderzoek uit te voeren naar de bodemkwaliteit in de wijk. Op een perceel was in het verleden een baggerdepot gesitueerd.
lees verder...
 31 januari 2002
Uitbaggeren Kooiplas en Kiersche Wijdekooi goed voor natuur
Natuurmonumenten begint binnenkort met het uitbaggeren van de Kooiplas en enkele vaarten van de Kiersche Wijdekooi. Deze eendenkooi ligt ten zuiden van het Overijsselse Wanneperveen in het laagveenmoerasgebied De Wieden.
lees verder...
 28 januari 2002
Geen fraude gepleegd met slib Drachtstervaart
LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden is van oordeel dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd met het slib van de Drachtstervaart in Drachten. De Friese Milieufederatie betichtte de gemeente Smallingerland van fraude bij de vaststelling van de verontreiniging van het slib. De Friese Milieu Federatie deed hiervan aangifte bij de milieupolitie.
lees verder...
 28 januari 2002
Groningen: Baggerplan Zuidlaardermeer vastgesteld
De stuurgroep Zuidlaardermeer heeft ingestemd met het baggerplan Zuidlaardermeer. Verwacht wordt dat men dit jaar nog kan beginnen met de werkzaamheden. Vanwege de geringe vaardiepte en de verslechterde waterkwaliteit heeft het Zuidlaardermeer de laatste tien jaar een negatief imago gekregen. Het baggerplan moet daar een einde aan brengen.
lees verder...
 28 januari 2002
Verontreinigd grondwater in Aldlân-Oost (storting van baggerslib in 1967)
LEEUWARDEN - De Leeuwarder wijk Aldlân-Oost staat een omvangrijk onderzoek te wachten naar bodemvervuiling. Bij controlemetingen is ontdekt, dat het ondiepe grondwater plaatselijk sterk verontreinigd is met benzeen. De vervuiling is een erfenis van een storting van baggerslib uit de Oosterstadsgracht in 1967, voordat de wijk werd gebouwd. In opdracht van gedeputeerde staten zal worden nagegaan hoe ernstig de verontreiniging is en over welk gebied zij zich uitstrekt.
lees verder...
 25 januari 2002
Slib Drachtstervaart is juist bemonsterd’
Drachten – De provincie Fryslân vindt dat de Friese Milieu Federatie (FMF) ,,de plank behoorlijk heeft misgeslagen’’ met haar beschuldiging dat er zou zijn gerommeld met het vervuilde slib uit de Drachtstervaart. De provincie ontkent dat slibmonsters zijn vermengd om zo goedkoper uit te zijn met de afvoer van het slib.
lees verder...
 24 januari 2002
Gerommel met slibmonsters Drachtstervaart’
Drachten – Het slib uit de Drachtstervaart is ernstiger verontreinigd dan de gemeente Smallingerland zegt. Dat stelt de Friese Milieu Federatie. De federatie beschuldigt Smallingerland van ,,gerommel met slibmonsters’’ en heeft hiervan aangifte gedaan bij de Milieupolitie. Smallingerland ontkent de aantijgingen.
lees verder...
 24 januari 2002
Waterbeheerplan in de maak
ZIERIKZEE - Het drinkwaterverbruik op Schouwen moet omlaag en het aantal lozingen beperkt. Uiterlijk in 2020 moeten alle Schouwse kernen een veilige en aantrekkelijke woonomgeving bieden waarvan water en belangrijk deel uitmaakt. Dat einddoel heeft de gemeente Schouwen-Duiveland voor ogen met het opstellen van het integraal waterbeheerplan. Het concept-plan moet in juli 2003 het levenslicht zien.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink