waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 23 januari 2002
Baggerstort bij Suw‚ld van de baan
LEEUWARDEN - Er komt in de polder Alde Lune bij Suw‚ld geen stortplaats voor vervuild slib uit de Leeuwarder grachten. Het aanbod van verontreinigde baggerspecie uit de andere Noord-Friese gemeenten is te mager om aanleg van de stortplaats te rechtvaardigen. Milieuwethouder Hetty Hafkamp mikt nu op afvoer van de grachtenbagger naar Grou, Oudehaske of het Ketelmeer.
lees verder...
 23 januari 2002
Geen baggerdepot in Suw‚ld
Leeuwarden Ė Er komt geen baggerdepot in Suw‚ld. Uit onderzoek van de provincie Frysl‚n blijkt dat er veel minder zwaar vervuilde bagger in het noorden van Frysl‚n is. Twee depots, in Oudehaske en Boarnsterhim, is genoeg. De gemeente Leeuwarden heeft de gemeente Tytsjerksteradiel laten weten dat een depot in Suw‚ld niet nodig is.
lees verder...
 23 januari 2002
Geen baggerdepot in Suw‚ld
Leeuwarden Ė Er komt geen baggerdepot in Suw‚ld. Uit onderzoek van de provincie Frysl‚n blijkt dat er veel minder zwaar vervuilde bagger in het noorden van Frysl‚n is. Twee depots, in Oudehaske en Boarnsterhim, is genoeg. De gemeente Leeuwarden heeft de gemeente Tytsjerksteradiel laten weten dat een depot in Suw‚ld niet nodig is.
lees verder...
 23 januari 2002
Monnickendam restaureert jachthaven met houten kadewand
De jachthaven ít Prooijen-Galgeriet in het centrum van Monnickendam is in verval geraakt. En niet zoín beetje ook. De huidige houten oeverconstructies zijn instabiel en de haven is dicht geslibd. Na jaren van uitstel moet het er dan maar van komen. In de geplande renovatie wordt de haven uitgebaggerd, de oeverconstructie vervangen en worden afmeervoorzieningen aangebracht voor de pleziervaart.
lees verder...
 21 januari 2002
Heusden maakt baggerplan
HEUSDEN - Een eigen baggerplan gaat de gemeente Heusden maken. Dat is nodig om het schoonmaken van de stads- en de jachthaven van de vesting Heusden ieder jaar zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat stelt wethouder P. Groenestein van milieu.
lees verder...
 19 januari 2002
Waterschap moet vuil baggerslib exporteren
TERNEUZEN - De opslagmogelijkheden voor verontreinigde baggerspecie in Zeeuws-Vlaanderen raken langzaam maar zeker uitgeput. Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen verwacht de komende twee jaar vervuilde specie buiten Zeeland te moeten afzetten.
lees verder...
 17 januari 2002
Kleiaarde maakt baggerspecie geschikt voor hergebruik
Verdubbeling van de N37 in de provincie Groningen had een grootschalig proefproject kunnen opleveren voor gebruik van met kleiaarde verbeterde baggerspecie. Knelpunten zijn echter het niet synchroon lopen van vraag en aanbod van specie en de regels van het Bouwstoffenbesluit.
lees verder...
 17 januari 2002
Miljoenen voor natuur
APELDOORN - Apeldoorn gaat de komende tien jaar 1000 hectare voornamelijk weiland omzetten in natuur- en recreatiegebied. Het college van b en w heeft een Masterplan Groene Mal vastgesteld dat 117 miljoen euro kost. Met Waterschap Veluwe, Natuurmonumenten en de gemeente Voorst worden diverse projecten ontwikkeld.
lees verder...
 15 januari 2002
Problemen met komst slibdepot
TERNEUZEN/MIDDELBURG - Vijftien particulieren of instanties hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland laten weten dat ze problemen hebben met de komst van een slibdepot naar de Koegorspolder.
lees verder...
 12 januari 2002
ZMF wenst lager depot voor slib
TERNEUZEN - De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) is niet op voorhand tegen aanleg van een slibdepot in de Koegorspolder, maar vindt wel dat voor de meest milieuvriendelijke variant moet worden gekozen: een lager depot.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink