waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 11 januari 2002
Ontstaan uit fusie: Waterschap Rivierenland
Het Waterschap Rivierenland is per 1 januari 2002 ontstaan door de fusie van de voormalige waterschappen in het Gelders rivierengebied. Als gevolg daarvan zijn de afzonderlijke websites van deze voormalige waterschappen, de polderdistricten Groot Maas en Waal, Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden, en Zuiveringschap Rivierenland komen te vervallen.
lees verder...
 10 januari 2002
Extra gifonderzoek in Stadskanaal
Waterschap Hunze en Aa's wil weten of er verontreinigd slib uit het Ceresmeer in Stadskanaal terecht komt in de sloot achter de woningen aan de Cereskade. Bewoners hebben het vermoeden dat bij een hoge waterstand in het meer, vervuild water terugstroomt naar de sloot. Bij overvloedige regenval staan de aangrenzende tuinen blank. De angst bestaat dat de verontreiniging doordringt in de woonomgeving.
lees verder...
 10 januari 2002
Roermond niet veilig ondanks waterkering
Sinds de aanleg in 1995 van de waterkeringen die Roermond moeten beschermen tegen overstroming door water van de Roer is het maatgevende hoogwater verhoogd. De projectorganisatie De Maaswerken heeft berekend dat 60 centimeter extra kerende hoogte nodig is.
lees verder...
 9 januari 2002
D66 tegen slibdepot in Koegorspolder
TERNEUZEN - De D66-fractie uit de Terneuzense gemeenteraad heeft grote problemen met een slibdepot in de Koegorspolder.
lees verder...
 9 januari 2002
Miljoenenplan voor sanering gasfabrieken
Leeuwarden – Fryslân vraagt van minister Pronk 13,1 miljoen euro om het schoonmaken mogelijk te maken van de 22 terreinen in de provincie waar vroeger gasfabrieken stonden. Zonder rijksgeld is dat in het Noorden niet te betalen, omdat de terreinen hier bij hergebruik relatief weinig opbrengen.
lees verder...
 8 januari 2002
Mauritsveld later schoon door tegenslag
DOESBURG - De schoonmaak van het Mauritsveld en de aanliggende Looiersgracht in Doesburg duurt veel langer dan in eerste instantie gepland. Er blijkt meer vervuiling in de grond te zitten dan men van tevoren had gedacht.
lees verder...
 3 januari 2002
Pecos zet strijd tegen baggerkartel voort
Baggerverwerker Pecos zet zijn strijd tegen het misbruik van economische macht door Rijkswaterstaat voort. Tegen een negatieve beslissing van kartelwaakhond NMa maakt het inmiddels failliete bedrijf bezwaar bij diezelfde NMa. Het onderzoek dat heeft geleid tot die uitspraak is zeer matig geweest, vindt directeur A. van den Ende.
lees verder...
 30 december 2001
Waterschap wil aanpak stankslib Nieuw-Amsterdam
Waterschap Velt en Vecht wil zo spoedig mogelijk een einde maken aan stank en overlast door vervuild slib in verschillende kanalen bij Nieuw-Amsterdam. De eerste stap daartoe wordt gezet met het opstellen van een baggerplan voor de Marchienewijk, de Alberdinawijk en delen van zowel de Verlengde Hoogeveense Vaart als het Stieltjeskanaal. Waterschap Velt en Vecht wil zo spoedig mogelijk een einde maken aan stank en overlast door vervuild slib in verschillende kanalen bij Nieuw-Amsterdam. De eerste stap daartoe wordt gezet met het opstellen van een baggerplan voor de Marchienewijk, de Alberdinawijk en delen van zowel de Verlengde Hoogeveense Vaart als het Stieltjeskanaal.
lees verder...
 20 december 2001
Zeeuwgrond maakt beton uit bagger
NIEUWDORP - Zeeuwgrond zamelt licht verontreinigde grond en baggerspecie in om daaruit zoveel mogelijk bruikbare stoffen te halen. Het doel is om van elke duizend kilogram zo'n 70 tot 80 procent te hergebruiken. Is de grond of bagger te erg vervuild is, dan maakt Zeeuwgrond er een betonsoort van die onder meer geschikt is als onderlaag voor (asfalt)wegen.
lees verder...
 19 december 2001
Half miljoen voor komst vlindertje
Hurdegaryp – Een half miljoen gulden heeft It Fryske Gea ervoor over om de zilveren maan weer terug te krijgen in de natuurgebieden tussen grofweg Hurdegaryp, Veenwouden en Roodkerk. De zeldzame vlindersoort verblijft graag in vochtige graslanden. De huidige natuurgebieden, Ottema Wiersma en Sippen Finnen, zijn op het oog wel redelijk nat, maar de kenners weten wel beter. De natuurreservaten zijn ‘droog’. Vandaar dat de Friese natuurbeschermingsorganisatie momenteel druk bezig is sloten uit te diepen en enkele nieuwe vaarten te graven.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink