waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 18 december 2001
Groot-Geestmerambacht baggert in Oosterdelgebied
Het waterschap Groot-Geestmerambacht begint 7 januari aan de laatste fase van de baggerwerkzaamheden in het Oosterdelgebied in Broek op Langedijk. In vier maanden tijd laat het waterschap een deel van de Achterburggracht en aangrenzende waterpartijen weer op de juiste diepte brengen. Ook een deel van Koog-Zuid plus een restant gedeelte van het Oosterdelgebied komen aan de beurt.

Overslaglocaties
De activiteiten van het waterschap zijn geen saneringswerkzaamheden. De bagger is echter wel vervuild (klasse 3 en 4) en wordt daarom volledig afgevoerd. Op diverse locaties langs De Lepelaar in Broek op Langedijk komen hiervoor overslaglocaties te staan, waar de bagger vanuit de vaartuigen in vrachtwagens wordt geladen.

Te baggeren traject ruim houden
Groot-Geestmerambacht vraagt mensen die losse vlonders en dergelijke hebben liggen in het te baggeren traject deze te verwijderen. Ook vaartuigen kunnen beter tijdelijk ergens anders worden neergelegd. Dit om schade te voorkomen. Het gebied dat gebaggerd wordt, omvat een deel van de Achterburggracht tussen de Oostelijke Randweg en de Lepelaar, nabij de Museumweg, alsmede de aangrenzende waterpartijen. Daarnaast wordt een deel van Koog-Zuid tussen de brug in de Oostelijke Randweg en de Langebalkweg en een restant gedeelte van het Oosterdelgebied gebaggerd.
 17 december 2001
Vijver in Velp-noord opgeknapt
VELP - De vijver in Beekhuizen in Velp-noord kan er de komende honderd jaar weer tegen, zegt beheerder W. de Wit van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Vorige week heeft het waterschap de in- en uitstroom van de vijver uitgebaggerd.
lees verder...
 15 december 2001
Leeflaag isoleert vervuilde waterbodem Bergse Plassen
Om de overlast in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek tot een minimum te beperken, wordt de bagger uit de Bergse Plassen met een vier kilometer lange persleiding afgevoerd. Bovendien is het de eerste keer dat bij de sanering van waterbodems een zogeheten leeflaag wordt toegepast. Een laag van in totaal 100.000 kuub zand isoleert te verontreinigde waterbodem van het water.
lees verder...
 14 december 2001
Eerherstel voor Baarzandse kreek
GROEDE - De Baarzandse kreek bij Groede wordt in zijn oude glorie hersteld. Stichting Het Zeeuwse Landschap is gestart met het uitbaggeren van de waterplas om zo ruimte te geven aan flora en fauna.
lees verder...
 12 december 2001
Kleine modderkruiper legt baggerwerk Betuweroute stil
Het ontgraven van sloten naast de hoofdbaan van de Betuweroute bij Ochten is voorlopig stilgelegd. In het bagger werden kleine modderkruipers ontdekt, een visje van gemiddeld tien centimeter dat onder de Natuurbeschermingswet valt.
lees verder...
 12 december 2001
Nieuwe beschoeiing in binnenvest
Woensdag 12 december 2001 - HULST - Met het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing aan de oevers van de binnenvest tussen het Oranjebolwerk en de Dubbele Poort in Hulst is het langdurige karwei, dat begon met het uitbaggeren van de vest, in de laatste fase beland.
lees verder...
 11 december 2001
Menaldumadeel: team voor alle waterkwesties
Menaldum Een speciaal waterteam gaat zich in de gemeente Menaldumadeel buigen over alle problemen die met water te maken hebben. Het team zal een baggerplan opstellen, de waterkwaliteit van de vijvers in Dronrijp en Menaldum verbeteren en onderzoek doen naar de waterhuishouding in het glastuinbouwgebied van Berlikum. Bewoners kunnen bij het waterteam terecht als ze klachten hebben over sloten, vijvers of het riool.
lees verder...
 8 december 2001
Baggerwerk in Middelburgse gracht vertraagd
MIDDELBURG - De baggerwerkzaamheden in de Middelburgse binnengracht beginnen maandag. De bodem van de gracht is sterk vervuild met onder meer zware metalen. Het werk had eigenlijk al twee weken geleden moeten beginnen, maar door het werken met een nieuw systeem is er vertraging ontstaan.
lees verder...
 8 december 2001
Komst slibdepot wellicht later
TERNEUZEN - Rijkswaterstaat neemt het zekere voor het onzekere met de aanleg van het baggerspeciedepot in de Koegorspolder bij Terneuzen.
lees verder...
 8 december 2001
Rijkswaterstaat speelt op safe met slibdepot
TERNEUZEN - Rijkswaterstaat neemt het zekere voor het onzekere met de aanleg van het baggerspeciedepot in de Koegorspolder bij Terneuzen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink