waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 6 december 2001
RIZA standpunt DDD/DDT/DDE bepaling in Towabo
RIZA heeft inmiddels een definitief standpunt vastgesteld hoe op de juiste wijze om te gaan met de wet- en regelgeving voor de beoordeling van waterbodems.
De huidige interpretatie van de regelgeving zal zo snel mogelijk in Towabo worden ingebouwd. Wanneer dat is geschiedt zal de vernieuwde versie van Towabo zo snel mogelijk aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld.
lees verder...
 6 december 2001
Uitbaggeren van ondiepten uitgesteld door waterschap
HEERDE Waterschap Veluwe stelt het voorgenomen uitbaggeren van vijf ondiepe plekken in het Apeldoorns Kanaal en de Grift in Heerde nog even uit.
lees verder...
 6 december 2001
Uitdiepen kanaal pas na de winter
EPE - Waterschap Veluwe stelt het uitbaggeren van vijf ondiepe plekken in het Apeldoorns Kanaal en de Grift nog even uit. In de modderbodem hebben zich inmiddels diersoorten genesteld om de winter te overleven. Die zouden met het uitbaggeren mee naar boven worden gehaald of tenminste worden verstoord. Het waterschap heeft de werkzaamheden uitgesteld tot maart.
lees verder...
 5 december 2001
Brisantgranaten gevonden tijdens baggeren bij Wilhelminasluis
ANDEL - Tijdens baggerwerkzaamheden bij de Wilhelminasluis in Andel zijn drie oude brisantgranaten gevonden. Na de vondst werd het werk aan de sluis stilgelegd en zijn politie en de Explosieven Opruimings Dienst ingeschakeld. Ook werd uit voorzorg de brug afgezet met verkeerslichten. Het baggeren gebeurde met een beveiligde kraan.
lees verder...
 5 december 2001
Invoering milieubelasting voor baggerspecie
Op 1 januari 2002 wordt het storten van baggerspecie in een inrichting belast via de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Het storten van niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie is vrijgesteld van deze belasting. Hiervoor moet wel een verklaring van 'niet reinigbaarheid' kunnen worden overlegd van het Service Centrum Grond (SCG). Alle verontreinigde baggerspecie met een zandgehalte van meer dan 60% wordt als reinigbaar beschouwd.
lees verder...
 5 december 2001
Landelijk beleid voor hergebruik bagger als bodem
Er zal een landelijk beleidskader worden ontwikkeld voor hergebruik als bodem van licht verontreinigde baggerspecie. Het huidige beleid voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie op land wordt gecontinueerd totdat daarvoor nieuw beleid is ontwikkeld.
lees verder...
 5 december 2001
Raalter Wetering domein van baggeraars
ELSHOF - De Raalter Wetering nabij Elshof is tegenwoordig het domein van twee of meer baggeraars. De watergang is dermate dichtgeslibd dat actie noodzakelijk is. De komende weken zijn de baggeraars in touw, want ze vorderen met een snelheid van zo" n vijftig meter per dag.
lees verder...
 4 december 2001
Brabant pakt watervervuiling via slootkanten aan
DEN BOSCH - Noord-Brabant gaat de vervuiling van oppervlaktewater via slootkanten aanpakken. Samen met het agrarische bedrijfsleven, de waterschappen en de waterleidingmaatschappijen gaat de provincie boeren stimuleren om pal naast slootjes niet meer te bemesten en geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
lees verder...
 4 december 2001
Delgromij voert salamitactiek
DEN HAAG - De gemeente Druten probeert zich aan de laatste strohalmen vast te grijpen om de berging van vervuild baggerslib door ontgronder Delgromij in de Kaliwaal te voorkomen.
lees verder...
 4 december 2001
Rupsbandenkraan in Mastenbroek
MASTENBROEK - Waterschap Groot Salland zet deze week voor het eerst een rupsbandenkraan in voor groot onderhoud van weteringen in de polder Mastebroek.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink