waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 15 november 2001
GS Fryslan willen één waterschap
LEEUWARDEN (ANP) - Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan hebben zich woensdag unaniem uitgesproken voor het vormen van een waterschapsbestel. Onderzoek van de provincie wees eerder al uit dat de waterschappen in 2004 als een geheel kunnen functioneren.
lees verder...
 15 november 2001
Nieuwe waterkering bij Kampen beschadigd
KAMPEN (ANP) - De nieuwe waterkering tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer bij Kampen is beschadigd. Dat is vastgesteld bij een eerste test van een van de rubberen doeken van de zogenoemde balgstuw. Dat hebben waterschap Groot Salland en bouwbedrijf HBG woensdagochtend bekendgemaakt.
lees verder...
 14 november 2001
Tachtig miljoen voor nieuwe jachthaven Scheveningen
SCHEVENINGEN (ANP) - De haven van Scheveningen gaat de komende jaren voor 80 miljoen gulden op de schop. Het plan omvat onder meer een moderne jachtwerf, meer dan vijfhonderd aanlegplaatsen voor schepen, een zeezeilcentrum, een appartementenhotel en een grote ondergrondse parkeergarage.
lees verder...
 14 november 2001
Vragen Akkoord '94 over zandwinning bij Afferden en Deest
DRUTEN - De raadsfractie van Akkoord '94 heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Druten vragen gesteld over eventuele zandwinningsprojecten bij Afferden en Deest.
lees verder...
 13 november 2001
Ravenstein wil geld voor saneren van gracht
RAVENSTEIN - De gemeente Ravenstein heeft samen met Woonmaatschappij Maasland een onderzoek uit laten voeren naar de vervuiling van de bodem van de stadsgracht. De uitkomst van het onderzoek moet de provincie overtuigen van de noodzaak van sanering, zodat het provinciebestuur met een subsidie over de brug komt.
lees verder...
 13 november 2001
Zuiger op ballen vreemde verschijning in Gronings land
Zuiger op ballen vreemde verschijning in Gronings landDe Onnerpolder is een weids groengebied van 1300 hectare in de achtertuin van Groningen. Graslandschap, doorkruist met slootjes en vennetjes met hier en daar een boom, bepalen het uitzicht. Normaliter is het stil in de polder op het getjilp van vogels na. Nu verstoort een ronkende motor de rust. Een vreemd vaartuig blijkt de bron. "Watermaster" prijkt er in grote letters op.
lees verder...
 10 november 2001
Vervuild slib uit zandvang Tongelreep afgevoerd
BORKEL EN SCHAFT - Tweeduizend kubieke meter zand en slib verkassen dezer dagen van de zandvang in de Tongelreep bij de Achelse Kluis naar een verwerkingsbedrijf in Weert. De zandvang moet leeggemaakt worden en bevat deels verontreinigd slib dat niet hergebruikt kan worden. De schoonmaakoperatie kost het waterschap De Dommel 285.000 gulden.
lees verder...
 8 november 2001
Friesland: Waterbodemonderzoek Heeresloot afgerond
Het recentlijk afgeronde waterbodemonderzoek van Heeresloot heeft de mogelijke bronnen van verontreiniging geïnventariseerd. Daarnaast is onderzocht of er door de aanwezige verontreiniging sprake kan zijn van risico’s voor de mens of het milieu. Ook is berekend welke kwaliteit slib er zich in de Heeresloot zal vormen in de jaren na de uitvoering van de waterbodemsanering.
lees verder...
 8 november 2001
HBG en Ballast Nedam winnen baggeroorlog
AMSTERDAM (ANP) - Hollandsche Beton Groep (HBG) en Ballast Nedam mogen samen baggerend de wereld rond. Na een maandenlange juridische strijd besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam woensdag dat de bevriezing van de joint venture tussen beide bedrijven onmiddellijk moet worden opgeheven.
lees verder...
 8 november 2001
Limburg wil delen Grensmaasproject versneld uitvoeren
MAASTRICHT (ANP) - Delen van het Grensmaasproject in Zuid-Limburg worden de komende jaren versneld uitgevoerd. Het tempo van de ontgrindingsoperaties wordt op veel plaatsen langs de Maas verdubbeld, terwijl de uitvoerders de geluidshinder onder de wettelijk toegestane norm zullen houden. Dat heeft de provincie Limburg woensdag bekendgemaakt. Daarmee komt de provincie voor een deel tegemoet aan bezwaren die leefden bij bewoners langs de Maas. Zij vreesden dat de werkzaamheden, waarbij grote graafmachines jarenlang de Maas zullen uitbaggeren, hun leefomstandigheden ernstig zouden aantasten. Het project moet in 2003 beginnen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink