waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 8 november 2001
Vuil slib verwijderd uit Valleikanaal
WOUDENBERG/LEUSDEN – Het Valleikanaal tussen Woudenberg en Veenendaal moet worden ontdaan van een laag licht tot sterk verontreinigd slib. Er wordt een baggerlaag van tachtig tot honderd centimeter weggehaald.
lees verder...
 7 november 2001
Provincie kiest definitief voor Zevenhuizen als locatie voor baggerberging
Gedeputeerde staten hebben in het herziene baggerbergingsplan de polder Zevenhuizen bij Amersfoort opnieuw aangewezen als locatie voor een baggerberging. Daarmee bevestigen ze het ontwerp-besluit van 5 juni jongstleden om voor Zevenhuizen te kiezen. Ze baseren hun keuze voor Zevenhuizen op de uitkomsten van een aanvullend onderzoek naar de milieueffecten van een grootschalige baggerstort.
lees verder...
 3 november 2001
Nieuwe aanpak bij vullen ontgrondingskuilen veelbelovend
Door ontgrondingskuilen verliezen buffers bij bruggen hun beschermende functie. Op verzoek van Rijkswaterstaat Directie Zeeland bedacht de Dienst Weg- en Waterbouwkunde een oplossing. Zij lijkt veelbelovend. In het kanaal van Gent naar Terneuzen zijn ontgrondingskuilen bij bruggen in Sluiskil en Sas van Gent aangevuld met zogeheten geobags, gevuld met zand.
Een veelbelovende aanpak, zeker als een volgende keer licht verontreinigde baggerspecie wordt gebruikt in plaats van zand.
lees verder...
 3 november 2001
Overheid betrouwbaar zolang ’t geen geld kost
Als opeenvolgend de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat roepen dat vervuilde baggerspecie zo min mogelijk gestort, dus anderszins verwerkt moet worden, wrijft het bedrijfsleven zich in de handen. Kunnen ze eindelijk eens innovatief bezig zijn en gezien de potentiële hoeveelheid slib er ook nog wat aan verdienen.
lees verder...
 2 november 2001
Baggeren in Proosdijvijver
EDE - De Proosdijvijver in Ede wordt vanaf volgende week uitgebaggerd. Dat is al een aantal jaren niet gebeurd, tot ergernis van visvereniging " Voor ons Plezier" , die de vijver pacht. De sportvissers zagen hun visbestand aftakelen en daarmee de vereniging achteruitgaan.
lees verder...
 2 november 2001
Noordzeekanaal was er nu niet gekomen
AMSTERDAM (ANP) - Het is te hopen dat onze aanstaande koning Willem IV betere zeebenen heeft dan zijn voorganger. Toen Koning Willem III 125 jaar geleden de opening van het Noordzeekanaal bijwoonde, werd de goede man bijkans zeeziek. Om het Noord-Hollandse feestje nu luister bij te zetten, vereerden Willem-Alexander en zijn aanstaande bruid Maxima donderdag het Noordzeekanaal met een bezoekje. Dat het Noordzeekanaal bestaat, is volgens velen die daar de afgelopen tijd hun licht over hebben laten schijnen, te danken aan de mate van voortvarendheid waarmee toendertijd projecten werden aangepakt. Toch gingen er ook toen nog vijftien jaar discussie aan vooraf voordat alle partijen instemden met het plan. Dat roept de vraag op of de verbinding tussen Amsterdam en de Noordzee in deze tijd nog gegraven zou kunnen worden.
lees verder...
 2 november 2001
Provincie Fryslând: Ontwerpprogramma waterbodemsaneringen 2002 vastgesteld
Het College van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerpprogramma waterbodemsaneringen 2002 vastgesteld. Het programma bestaat uit een evaluatie van onderzoeken en saneringen die de afgelopen twee jaar plaatsgevonden hebben of nog plaats moeten vinden. Daarnaast wordt beschreven welke onderzoeken en saneringen er in 2002 zullen plaatsvinden.
Het ontwerpprogramma is door het Wetterskip Fryslân opgesteld en zal binnenkort ter inzage worden gelegd. Na definitieve vaststelling door GS wordt het programma in het "Meerjaren-programma Wet bodembescherming" onderdeel waterbodems vastgelegd.
lees verder...
 1 november 2001
Baggeren kanaal tot 2003
VEENENDAAL - Waterschap Vallei & Eem is deze maand begonnen met de voorbereidingen voor het baggeren van het Valleikanaal tussen Woudenberg en Veenendaal. Zo is het waterschap begonnen met het inrichten van het baggerdepot bij Overberg en de aanleg van damwandbeschoeiingen in het Valleikanaal.
lees verder...
 1 november 2001
Overheden eens over gebruikwatertoets
DEN HAAG (ANP) - Op ingrijpende nieuwbouwplannen wordt in het vervolg een watertoets losgelaten. Dat is staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) woensdag overeengekomen met provincies, gemeentenen waterschappen. In de praktijk betekent dit dat bij bouwplannen,waar nodig, rekening wordt gehouden met het waterbeheer. Als dieplannen een belemmering vormen voor het vasthouden, bergen en afvoerenvan water, moeten ze worden afgeblazen of aangepast.
lees verder...
 1 november 2001
Voorbereidingen baggeren Valleikanaal Woudenberg-Veenendaal begonnen
Het waterschap Vallei & Eem gaat het Valleikanaal tussen Woudenberg en Veenendaal baggeren, omdat het te ondiep is om het overtollige water bij hevige regenval af te voeren. Daarnaast ligt in een deel van het Valleikanaal licht tot sterk verontreinigde bagger. Een baggerboot zal de bagger opzuigen en het via persleidingen naar het baggerdepot pompen waar het verder wordt verwerkt. De werkzaamheden duren tot maart 2003.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink