waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 1 november 2001
Waterschap baggert in Valleikanaal
VEENENDAAL - Waterschap Vallei & Eem is begonnen met de voorbereidingen voor het uitbaggeren van het Valleikanaal tussen Woudenberg en Veenendaal. Bij Overberg legt het Waterschap een baggerdepot aan en in het Valleikanaal komt een damwandbeschoeiing.
lees verder...
 31 oktober 2001
Er komt geen vervuild slib uit Maas in Lomm
ARCEN - De grond die in Lomm gestort wordt in het afgravingsgat dat ontstaat in verband met de aanleg van de hoogwatergeul, is geen vervuild Maasslib. Het gaat om grond die afgegraven wordt aan de oevers van de Maas (de zogeheten weerd) en niet van de bodem van de rivier.
lees verder...
 31 oktober 2001
Kroonprins: watervervuiling via de lucht aanpakken
ROTTERDAM (ANP) - Kroonprins Willem-Alexander heeft het bedrijfsleven en de overheid dinsdag opgeroepen de watervervuiling via de lucht gezamenlijk aan te pakken. Dat deed hij bij de jaarvergadering van werkgeversorganisatie VNO/NCW in Rotterdam. "Hoewel blijkt dat de vervuiling door rechtstreekse lozingen in het water wel zo ongeveer onder controle is, vertoont de kwaliteit van het oppervlaktewater geen spectaculaire verbetering meer. De oorzaak daarvan wordt gezocht in de vervuiling die onder andere via de lucht in ons oppervlaktewater terechtkomt”, waarschuwde de kroonprins.
lees verder...
 30 oktober 2001
In 2002 subsidie voor verwerking bagger
Als de regeling niet hoeft te worden aangemeld bij de Europese Unie (EU) wegens mogelijke concurrentievervalsing, dan komt staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat begin volgend jaar met een stimuleringsregeling voor de verwerking van baggerspecie tot bouwstof. Is dat wel het geval, dan kan het bedrijfsleven op zijn vroegst pas halverwege 2002 profiteren van de subsidie.
lees verder...
 30 oktober 2001
Uitbaggeren diepenring voorzichtig begonnen
Een handjevol Stadjers kijkt verbaasd naar de vreemde bubbels die bij de Plantsoenbrug uit het water opborrelen. Is er een gasbuis door de baggermachine geraakt? Een onderwatertank lek geslagen? Nee, de belletjes worden gevormd door een apparaat dat op de bodem ligt. De bruisende muur, een slibscherm, moet verhinderen dat het opgebaggerde vuil zich met schoon water vermengt. Gisterochtend is een begin gemaakt met de grote baggerklus die de Groninger stadswateren moet zuiveren en de bodem op de juiste diepte moet brengen.
lees verder...
 30 oktober 2001
Weghalen vervuild slib kost kapitalen (inhaalslag leidt tot hogere waterschapsbelasting)
GELDERMALSEN - Het waterschap Rivierenland steekt tot 2015 honderd miljoen gulden in het baggeren twee miljoen kubieke meter vervuild slib uit de watergangen. De werkzaamheden vinden plaats in het rivierengebied tussen de Duitse grens en Gorcum. Het gaat om een enorme inhaalslag, sinds 1993 is er nauwelijks vervuild slib gebaggerd. De investering leidt tot een extra stijging van de waterschapsbelasting in de komende jaren. Dit blijkt uit het Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied.
lees verder...
 29 oktober 2001
HBG en Ballast Nedam stevenen af op baggerfusie
AMSTERDAM (ANP) - Niets lijkt het samengaan van de baggerpoten van de Hollandsche Beton Groep (HBG) en Ballast Nedam nog in de weg te staan. De enquetecommissie die in opdracht van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de samenwerking heeft onderzocht, beoordeelde vrijdag het beleid van HBG om tot een fusie met de baggerpoot van Ballast Nedam te komen als "zorgvuldig”.
lees verder...
 26 oktober 2001
Sanering Diemerzeedijk ligt op schema
In het IJmeer zijn de contouren van de nieuwe woonwijk IJburg steeds beter te zien. Begin 2002 zal ook de brug naar het nieuwe land worden geopend. Voorwaarde voor de komst van IJburg is de sanering van de Diemerzeedijk. Deze dijk, een in onbruik geraakte waterkering uit de 13e eeuw, is in de jaren zestig gebruikt als vuilstortplaats en vuilverbrandingsplaats waardoor de grond ernstig is vervuild. In de loop der jaren is er op de zeedijk een uniek natuurgebied ontstaan, dat na de sanering deels toegankelijk wordt voor het publiek.
lees verder...
 25 oktober 2001
Waterplannen onder de loep in gezamenlijk rapport STOWA en RIZA
Het waterplan wint aan populariteit. Met het oog op duurzame inrichting en ontwikkeling van stedelijk water slaan gemeentes en waterschappen steeds vaker ineen. In het gemeentelijk of stedelijk waterplan leggen de partijen, in overleg met verschillende maatschappelijke organisaties, vast hoe zij het water gaan beheren. Circa 100 waterplannen staan op stapel en het vertrouwen in dit beleidsmiddel is dan ook groot. Is dit terecht? Deze vraag komt aan de orde in de nieuwste uitgave van STOWA en het RIZA.
lees verder...
 23 oktober 2001
Baggerwerk Groningen begint in het Reitdiep
Het omvangrijke saneringsproject in Groningen, dat bij elkaar 40,7 miljoen gulden gaat kosten, moet in 2006 geheel zijn afgerond.

Alle wateren in de stad Groningen worden ontdaan van tienduizenden vrachtwagens gevuld met vervuild slib. Twee weken geleden moest het baggerwerk nog uit voorzorg worden uitgesteld in verband met de mogelijke aanwezigheid van bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem van het Reitdiep.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink