waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 6 oktober 2006
Raad Terneuzen werkt mee aan slibberging
TERNEUZEN - De overgrote meerderheid van de Terneuzense gemeenteraad wil meewerken aan het creëren van een slibbergingsdepot in een sleuf van zijkanaal A, bij de Axelse Sassing. Alleen de eenmansfracties van GroenLinks en Lijst Cees Freeke bleven gisteren in de raadsvergadering tegenstander van het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een mogelijk baggerdepot op Terneuzens grondgebied.
lees verder...
 5 oktober 2006
Stadsgracht Zierikzee krijgt baggerbeurt
ZIERIKZEE - De zoete gracht van Zierikzee wordt in 2008 gebaggerd. De zoute gracht wordt in 2010 onder handen genomen. Dat blijkt uit het baggerplan van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van hengelsportvereniging Oosterschelde, beheerder van de stadsgracht, in vervulling.
lees verder...
 4 oktober 2006
Baggerwerk vaarten Zwolle Zuid in volle gang (video)
GEERENLANDEN- De komende weken is het waterschap Groot Salland bezig met het baggeren van de watergangen en vaarten in Zwolle-Zuid. Na 25 jaar ligt er zoveel bagger op de bodem dat het onderhoud rondom het water niet mogelijk is. Ook de stankoverlast zorgt voor veel irritaties bij de wijkbewoners.
lees verder...
 4 oktober 2006
Halderberge pakt vervuilde waterbodems aan
OUDENBOSCH Halderberge gaat de vervuilde bodems van de gemeentelijke waterpartijen aanpakken. Aanleiding zijn de strengere Europese normen voor schoon water. Als Halderberge niks doet, dreigen sancties uit Brussel.
lees verder...
 4 oktober 2006
Verzet tegen opslag vervuild slib
TERNEUZEN - Er rijst verzet tegen het plan van Zeeland Seaports om in de kanaalarm van de Axelse Sassing verontreinigd slib op te slaan. Het gaat om de berging van zwaar verontreinigd slib (klasse 3 en 4), afkomstig van Zeeuwse waterbodems.
lees verder...
 29 september 2006
Onderzoek bevestigt veiligheid terp van baggerspecie
DEN HAAG - Is het veilig om te wonen, werken of recreëren op een terp gebouwd van baggerspecie? Wat gebeurt er met de baggerspecie in de terp? Hoe ervaren omwonenden het om naast een dergelijke terp te wonen?
lees verder...
 28 september 2006
Baggerspecie uitgekiend omgetoverd tot bouwstof
DEN HAAG - Rijkswaterstaat heeft een praktijkproef uitgevoerd met het bewerken van baggerspecie, waardoor het geschikt wordt voor toepassing als wegenbouwmateriaal. Monitoring moet nog bevestigen of alles blijft zoals gedacht
lees verder...
 27 september 2006
Miljoenen voor slib uit Kanaal Tiel
TIEL/WADENOIJEN - Om het Inundatiekanaal bij Tiel uit te baggeren, trekt de provincie Gelderland flink de portemonnee: er wordt 2,2 miljoen subsidie aan gespendeerd. Aan het begin van deze zomer werd bekend dat de bodem van het kanaal aan de westkant van Tiel zeer zwaar verontreinigd is. Er werden vooral veel zware metalen aangetroffen. De laag af te graven slib varieert van dertig centimeter tot anderhalve meter.
lees verder...
 25 september 2006
Baggerdepot in Ommoord mag er komen
OMMOORD - Burgemeester en wethouders van Rotterdam willen het bezwaarschrift tegen de komst van een baggerdepot bij de President Rooseveltweg in Ommoord afwijzen. Het college van b en w stelt de raad voor om het bezwaar tegen de wijziging van het bestemmingsplan ongegrond te verklaren.
lees verder...
 21 september 2006
Kwik in bodem Olasfa
OLST - Een van de zware metalen in de bodem van het Olasfaterrein in Olst is kwik. Dit zware metaal speelt niet of nauwelijks een rol bij asfaltproductie. Dat het kwik pas in een laat stadium van de sanering is ontdekt, valt onderzoeksbureau Tauw niet te verwijten, verzekert de provincie Overijssel.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink